Jak na věc


zhodnocení úspor česká spořitelna

Analýza vybraného bankovního produktu ve vztahu ke zhodnocování úspor

    6 úvod V důsledku dnešní hospodářské krize obyvatelstvo více spoří a méně utrácí. Častěji tedy využívá depozitních produktů bank. Klienti v této situaci požadují především bezpečné uložení peněz a minimalizaci rizik s tím spojených, jsou tedy ochotni přistoupit na nižší výnos i delší dobu vázání svých peněz. I v době krize se potřeby klientů neustále vyvíjejí, v návaznosti na tyto potřeby se vyvíjejí i produkty bank. Cílem mé bakalářské práce je charakteristika vybraných bankovních produktů pro účely této práce byly zvoleny spořící účty a termínované vklady. Práce má za úkol přiblížit čtenáři oba produkty, charakterizovat je, přiblížit jejich vývoj, porovnat je dle nabídky jednotlivých bank a nakonec odhadnout jejich budoucí vývoj. Pro tyto účely byly zvoleny nejvýznamnější banky na českém trhu a to: Česká spořitelna, a. s., Komerční banka, a. s., GE Money Bank, a. s., Československá obchodní banka, a. s. a Raiffeisenbank, a. s.. S nabídkou spořicího účtu je v porovnání zároveň ING se


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
8071
cache: 0024:00:00