Jak na věc


zápis do více základních škol

Informace k zápisu dětí do 1. tříd ZŠ ve Zlíně pro školní rok 2018/2019 – pátek 06.04.2018

    Finanční výbor: předseda Ing. Petr Žůrek, členové Ing. Petr Paláček a Josef Doboš Kontrolního výboru: předseda Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková, členové Lukáš Dener a Ing. Václav Skuplík Poradní kulturní komise: předsedkyně Vladimíra Lencová Poradní vzdělávací a sportovní komise: předseda Ing. Václav Skuplík Poradní komise pro rozvoj a životní prostředí: předseda Mgr. Petr Orieščík Inventarizační a likvidační komise: Pavel Nelešovský, (Daniel Stibor odstoupil 3/2015) funci převzal Mgr. Petr Orieščík, David Závěšický Kronikář obce na období 2014-2018: David Závěšický
    Od 20:00 hodin v sále hostince U Baly se koná "5. ročník LAZIO disco ples" hraje DJ Pavel Šindlář, stylová hudba od 60. let po současnost, pořádá (Lazio - TJ Suché Lazce). Předprodej vstupenek bude zahájen v pondělí 5.12.2018 (vstupné 100 kč/osoba). Pozvánka.
    Pondělí 15:00 hodin proběhne v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích Sváteční bohoslužba "Nový rok, slavnost matky boží, Panny Marie - zasvěcený svátek!" Koná se žehnání tříkrálovým koledníkům, komárovský farář Adam Małek.
     Zastupitelstvo: 2006-2010: starosta: Miloslav Kostřiba, místostarosta: Ing. Lubomír Rabinský, zastupitelé: Mgr. Martina Škrobánková, Václav Žůrek, Tomáš Hečko, Josef Kubín, Josef Valík, Bronislav Vícha, Jaromír Sedláček. zapisovatelka: Lucie Sedláčková (od 5.10.2004 do 5.11.2013), Kateřina Dobošová (od 9.1.2007 do 3.3.2009), Jana Kostřibová (od 7.4.2009 do 5.11.2013)


REGISTRACE dítěte na www.zapisdozszlin.cz od 19.03.2018 do 05.04.2018

     Zastupitelstvo: 2010-2014: starosta: Miloslav Kostřiba, místostarosta: Ladislav Valík, zastupitelé: Mgr. Martina Škrobánková, Bronislav Vícha, Radek Adamčík, Václav Žůrek, Tomáš Hečko, Jaromír Sedláček, Veronika Žůrková, Mgr. Josef Hrabina, Marek Satke. zapisovatelka: Jana Kostřibová (od 7.4.2009 do 5.11.2013), Lucie Žídková (od 3.12.2013 do 3.5.2016)
    1) Vážení spoluobčané, mezi svátky bude změna provozní doby pošty PARTNER, Suché Lazce. Změna platí od 27.12.2018 do 31.12.2018. V tyto dny bude pošta otevřena pouze v dopoledních hodinách. Provozní doba: 27.12.2018 - čtvrtek - od 8:00 do 10:00 hodin 28.12.2018 - pátek - od 8:00 do 10:00 hodin31.12.2018 - pondělí - od 8:00 do 10:00 hodin
    Finanční komise: předseda pan Bronislav Vícha, člen p. Josef Kubín Kontrolní komise: předseda pan Václav Žůrek, člen p. Jaromír Sedláček Sociální a kulturní komise: předsedkyně paní Martina Škrobánková, člen Ladislav Valík Inventární komise: předseda pan Josef Kubín, člen Tomáš Hečko


Přehled všech zápisů ze zastupitelstva od roku 1998

    Suché Lazce jsou městkou částí statutárního města Opava od roku 1979. Poloha Suchých Lazců vzhledem k městu Opava je v jihovýchodní části. Celková rozloha obce je 447,81 ha z toho je 306,63 ha orné půdy, 19,67 ha lesů a 58,25 ha zastavěné plochy. Nadmořská výška obce je kolem 245 m n. m. Nejvyšším bodem Suchých Lazců je vrcholek kopce Strážnice s nadmořskou výškou 364 m n. m. Terén lze charakterizovat jako pahorkatinu. Vlastní obec leží na
    Prosíme uživatele, kteří čekají na aktivační e-mail, aby si zkontrolovali příchozí poštu ve vyplněné e-mailové schránce. Pokud e-mail nenaleznou v příchozí poště, je možné, že jej emailový klient zařadil mezi spam.
    Počet obyvatel je dle sčítání z roku 2013 celkem 1033. V obci je základní škola s rozsahem vyučování 1-5 třída a mateřská škola. V Suchých Lazcích jsou 3 hospody, obchod se smíšeným zbožím, fotbalové hřiště, obecní hřbitov a na Strážnici areál střelnice. Městská autobusová doprava je v místě. Obec zajišťuje služby občanům jako Česká pošta, ordinace praktického lékaře a knihovna. více najdete zde
    Sobota 18:00 hodin proběhne v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích Sváteční bohoslužba "svátek sv. rodiny" Koná se obnova manželských slibů, komárovský farář Adam Małek.


PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ – pátek 06.04.2018 od 13:00 do 18:00 hod. (ZŠ Zlín, Kvítková 4338 od 08:00 do 16:00 hod.)

    Komise pro školství a mládež: Jaroslav Pustka, Jiří Slavík Komise pro kulturu a sport: Josef Kubín, Libuše Konečná Komise pro občanské záležitosti: RNDr. Jan Břemek, Pavla Satková Komise pro dopravu a komunikace: Pavel Krystýn, Josef Věntus Komise pro životní prostředí: Ing. Jiří Friedel, Ing. Radomír Solný Komise pro stavební rozvoj: Václav Hanke
     Zastupitelstvo: (13-14.11.) 1998-2002: starosta: RNDr. Jan Břemek (16.6.2000 jej nahradil Václav Hanke), místostarosta: Ing. Radomír Solný, zastupitelé: Ing. Jiří Friedel, Libuše Konečná, Josef Kubín, Pavel Krystýn, Jaroslav Pustka, Pavla Satková, Jiří Slavík, Josef Věntus zapisovatelé: Ing. Radomír Solný (od 15.12.1998 do 8.1.2002), Václav Hanke, Kateřina Ištvánková (od 26.3.2002 do 14.9.2004)
    Notářský zápis je listina sepsaná notářem, která má při splnění zákonem stanovených náležitostí charakter veřejné listiny. Některé právní úkony formu notářského zápisu přímo vyžadují. Mezi notářské zápisy řadíme zápisy: o právních úkonech, o průběhu valných hromad a schůzí právnických osob, o tom, že je někdo naživu, o jiných skutkových dějích a stavu věcí a o prohlášení.


Vítejte na portále, který je určen k přehledu a informování o průběhu přijímání dětí ke vzdělávání v základních školách ve Zlíně.

    Kontrolní komise: předseda Marek Satke, člen Tomáš Hečko Sociální a kulturní komise: předseda Mgr. Martina Škrobánková, člen Veronika Žůrková Finanční komise: předseda Bronislav Vícha, člen Mgr. Josef Hrabina Inventární a likvidační (vrakovací) komise: předseda Jaromír Sedláček, člen Radek Adamčík
    Se splečností FIRMIN, od které jsme v letošním roce odkoupili založenou společnost, jsme byli velmi spokojeni a to jak s rychlým přepisem, přejmenováním a zařízením veškeré administrativy. Vše šlo rychle a bez problémů. Jsme s profesionálním a rychlým přístupem FIRMINU velmi spokojeni. Tuto firmu můžeme jen doporučit.
    severním svahu a východním svahu kopce Strážnice. Mezi významné stavby v obci patří kaple Andělů Strážných, obecní dům, kulturní dům, budova základní školy, kaplička sv. Jana, moštárna, vodojem a hasičárna. Mezi dominantu obce patří vodní nádrž "Přehrada" Sedlinka o rozloze 7,4794 ha. Mezi významné osobnosti, které pochází z naší obce patřil prozaik a básník Fran Směja, který zde má i pamětní ceduli na rodném domě Přerovecká č.p. 101/39.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00