Jak na věc


zánět středního ucha

Zánět (pokračování)

    Tradiční kortikosteroidy (KS) vyvolávají lýzi lymfocytů a jejich přesun z krve do kostní dřeně, sníženy jsou hlavně počty T buněk a jejich aktivace i produkce cytokinů. Do jisté míry jsou inhibovány i funkce malých a velkých fagocytů a jejich cidní aktivita (s výrazným poklesem exprese MHC znaků II. třídy a produkce IL-1). Uplatňuje se i omezení vzniku chemotaktických látek a stabilizace lyzosomových membrán imunocytů.
    Zvýšení CRP se stalo spolu s vyšším cholesterolem, patogeneticky významnými lipidy a hyperaktivací imunity (určovanou obvykle dle aktivace komplementu) základním ukazatelem stupně arteriosklerózy a rizik jejích komplikací. CRP proto podle mnohých autorů představuje nadějný terč preventivních a léčebných zásahů. K hlavním z nich patří aspirin a pravastatin, zkoušejí se i preparáty systémové enzymoterapie.
    Uvažuje se i o terapeutickém ovlivňování nadměrně zmnožených chemokinů. Mezi účinné působky patří NSA, glukokortikoidy, inhibitory fosfodiesterázy a kombinace proteináz. Byly objeveny a v experimentu jsou testovány i antagonisté chemokinových receptorů. Např. CCR-1 je blokován deriváty xanten-9-karboxamidu 1a.
    Alfa1-antitrypsin (fyziologické hodnoty se pohybují mezi 1,0-3,0 g/L). Zvýšení dobře koreluje s aktivitou RA, alkoholové cirhózy a nádorového procesu. Beze změny je u bronchitid a infarktu, genetický defekt je provázen plicním emfyzémem.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00