Jak na věc


vytržení krčních mandlí

Možnost čerpání příspěvku - VITAKONTO

    Teorie o tajném „vytržení“ mi připadá jako návštěvy „pekla“. Křesťané vydávají knihy, v nichž popisují své zážitky z „pekla“ (Je možná návštěva Nebe a pekla?) a mají z toho nemalý zisk (Bill Wiese, Mary K. Baxter, B. W. Melvin, Daniel Ekechukwu, Kenneth Hagin…).
    „Poté, co ďábel ovládne všechny národy, potáhne s mohutnou armádou proti Izraeli. Lid smlouvy bude znát svého Mesiáše a bude volat: „Přijď, Pane Ježíši!“ Naplní tím podmínku, kterou Pán vyslovil ohledně svého příchodu na zem. (Lukáš 13:35). (…) Kristus příchodem na Olivovou horu změní porážku Židů ve velké vítězství a zjeví svou slávu i slábu svého Otce. Matouš 24:21-22 „Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny.“.
    Druhý viditelný a slyšitelný příchod Ježíše bude též spojen s koncem světa (už nic nebude možné měnit). Přestane existovat čas – 1000 let je jako včerejšek (Žalm 90,3-4). Hříšníci budou zabiti a nastane „milénium“.


Zaslepení (William Wisting #10)

    Nevěří nikdo. Ani Gabrielle ne. Alespoň zpočátku ne. Uvěří teprve ve chvíli, kdy už začíná být skoro pozdě. Po sérii menších katastrof má dojít k něčemu, co Bethany ve svých představách vidí jen velmi nejasně a co ve svých poznámkách nazývá náboženským termínem - vytržení. Podaří se katastrofě předejít?
    Důkladné stomatologické vyšetření a konzultace se zaměřením na zdravotní stav pacienta (vysoký krevní tlak, cukrovka, onemocnění srdce, poruchy krevní srážlivosti apod.). Je-li zub opatřen korunkou, před extrakci je většinou nutné korunku odstranit. Zákroku v mnoha případech předchází také RTG snímkování, které zobrazí délku a postavení jednotlivých zubů  a jejich kořenů.
    Je nebiblický výklad, že tajné „vytržení“ nastane na Svátek troubení v Izraeli.  Písmo nás učí, že při druhém (pro všechny lidi viditelném) příchodu Ježíše Krista nastane vzkříření věrných, uchvácení do Nebe a konec světa:


VoZP - využijte příspěvku na dentální hygienu své zdravotní pojišťovny !!!

    Reakce: V 1. Korintským ani 1.Tesalonickým se nemluví o tajném „vytržení“ před velkým soužením, ale o viditelném příchodu Ježíše Krista na konci velkého soužení, který se bude týkat všech lidí. Je rouhání zaměňovat troubení Boží polnice s troubením lidské polnice ve Státu Izrael. Sergej se v knize nikde nezmiňuje o tom, že Boží polnice již troubí už od roku 2011, videa zde. Je pravda, že když Pavel do Korintu psal, Zjevení Janovo ještě napsáno nebylo. Je potřeba si uvědomit, že šlo o informaci od Pána (proroctví), což potvrzuje nejen Písmo, ale i sám Sergej v jiné části knihy:
    K extrakci se přistupuje v případě rozsáhlého poškození a ztráty závěsného aparátu zubu, zlomení korunkové nebo kořenové části, z důvodu hlubokého zubního kazu, při selhání endodontického ošetření, při fraktuře čelistí, z důvodů ortodontické léčby atp. Vytržení se zpravidla provádí ambulantně.
    Reakce: Z výše uvedeného verše (Lukáš 21:34-36) je patrné, že druhý Ježíšův příchod zasáhne všechny, kteří přebývají na zemi (bezbožné, neposlušné křesťany i věrné).
    Psychologický ekothriller. Vražedná kombinace. Ale na druhou stranu, vcelku vystihuje žánr. Žánr, na který není český čtenář zvyklý a asi se ho trochu bojí, protože - jak jinak si vysvětlit, že se thrillerVytržení autorky Liz Jensen takřka vůbec neprodává? Špatný totiž není. Naopak, je výborný. Extra výborný.
    V Písmu nalezneme i další pasáž o „uchvácení“ v době Kristova druhého a viditelného příchodu (jedni budou spaseni a jiní zatraceni – „peklo“):


Oběti ráje (paperback) (Fredrika Bergmanová a Alex Recht #4)

    K vytržení resp. odstranění zubu nebo jeho části z lůžka v čelistní kosti se přistupuje v případě, kdy stav zubu již nelze nijak zlepšit, veškeré možné terapie pro záchranu zubu nepomohly nebo zachování zubu zdravotní stav pacienta a různé komplikace neumožňují.
    Nemohu se však ztotožnit s nebiblickým výkladem, že tento Ježíšův příchod bude tajný a „nevytržení“ lidé budou žít dál na zemi. Písmo nás učí, že i Boží lid projde velkým soužením. Biblických důkazů je mnoho. Mohu uvádět další a další verše, např.:
    „Ty dny nakonec Pán zkrátí pro své vyvolené, kterým je lid Izraele (Matouš 24:22). V Harmagedomnu by totiž zahynul celý svět a s ním i všichni Židé. Harmagedon, to není jen samotná bitva o Izrael, to je ďáblův poslední pokus, jak v jaderné válce zničit rukama lidi Boží stvoření.“
    V některých případech je nutné přistoupit k chirurgické extrakci – zejména z důvodu špatné polohy zubu, pokud je zub v čelisti blokován nebo se nemůže normálně prořezat. Chirurgicky se také odstraňují zbytky kořene, rozlomené části trhaného zubu apod.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00