Jak na věc


vyska daniela písařovicová

Rizika spojená s nadmořskou výškou

    Dlouhodobější adaptace na vyšší nadmořskou výšku - aklimatizace, je komplexní proces trvající několik týdnů. Jsou obvyklé tři fáze: akomodace, adaptace a aklimatizace. Celkovou dobu uvádí kolem 20 dnů, zhruba 3 týdny.
    Při nedostatečné aklimatizaci (když aklimatizace výrazně zaostává za výstupem) se mohou objevit různé symptomy souhrnně nazývané Akutní výšková nemoc (AHN). Ta je důsledkem nepřizpůsobení organismu hypoxickému prostředí v dané výšce, stejně jako vysokohorský (výškový) plicní otok, který se často vyskytuje jako součást (ale onemocnění spolu zřejmě nesouvisejí) a nejzávažnější forma výškový otok mozku. Berghold (2003) uvádí, že rozhodujícím faktorem v toleranci výšky je čas a k němu přistupují individuální geneticky podmíněné rozdíly a že pro výšky 1500 - 2500 m stačí lidskému organismu okamžitě probíhající přizpůsobovací reakce (prahovou výškou je 2500 m).
    Vyšší nadmořská snižuje aerobní schopnosti člověka a ve svém důsledku i pracovní kapacitu a dispozice ke sportovnímu výkonu (od 5000 m n. m. je pokles aerobní kapacity o 50 %, od 4 000 m n.m. o 20 - 25 %, od 3 000 m n.m o 12 - 15 % a od 2 300 m n.m. asi o 5 %).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00