Jak na věc


vinná klobása - jak opéct

Nekróza révy vinné

     Obvykle od počátku června dochází ke svinování okrajů listů směrem dolů. Nejdříve se svinují bazální listy a postupně i ostatní listy na letorostech. Svinuté listy jsou drsnější, mastné...
     Podzimní mrazy mohou způsobit předčasný opad listů a tím i nedostatečné vyzrání dřeva a celkově nedostatečné připravení révy na přezimování. Velmi časné mrazy mohou omezit i vyzrávání...
     Nejvíc dusíku potřebuje réva vinná od fenofází před květem do začátku tvorby bobulí. Proto se rév přihnojuje v květnu malou dávkou dusíku (30 - 50kg). Od července potřeba klesá obvykle...
     Listy jsou krupobitím potrhané, letorosty mají poškozenou kůru a kambiální pletiva. Horní část výhonů se může lámat. Na bobulích se objevují zelenošedé prohloubené skvrny. Při silnějších...
     Na čepelích listů jsou žlutozelené až žluté proužky, lokalizované do okolí hlavních žilek. Okraje proužků jsou relativně ostře ohraničeny. Příznaky jsou obvykle jen na ojedinělých...
     Na mladých listcích se po vyrašení objevují vypouklé, červené nebo žlutavé puchýřky. Ze spodní strany se v listech v důsledku napadení roztoči vytváří hustá spleť zvětšených trichomů...


Výrůstková choroby...

     Při pohledu teplot na -0,5 až -3°C a víc dochází v dubnu a květnu k poškození rašících letorostů. Namrzlé části pletiv hnědnou a zasychají. Při časném namrznutí se listové pletivo v...
     Kolem prvých pupenů u báze letorostů a v prasklinách dvouletého dřeva jsou karmínově červená, drobná (0,15 mm), cibulkovitá vajíčka. Nejčastěji rašící lístky zůstávají malé, špičky...
     V jednoletém dřevě se zjara objevují chodbičky. Uvnitř jsou drobní, válcovití, 3 - 3,5 mm velcí brouci. Samičky infikují napadené dřevo houbou Monilia candida, kterou se živí larvy....
     Poškození révy herbicidy s účinnou látkou glyphosate a sulphosate se projevuje deformacemi spojenými se žloutnutím jednotlivých sektorů. K poškození dochází přímým zasažením listů révy...
     Koncem dubna a počátkem května se objevují na révě a mnoha jiných dřevinách typičtí brouci. Larvy, tzv. ponravy, se vyvíjejí v zemi. Vývoj trvá 3 - 4 roky. V současnosti jsou tyto druhy...
     Houba napadá podzemní části keřů. Postižené keře mají žlutozelené listy, slabší a kratší přírůstky a postupně chřadnou. Napadány jsou výhradně oslabené nebo poškozené keře. Houba napadá...


Roncet révy vinné

     Na jaře v době rašení se na révě objevují 5 - 7 mm dlouzí, kovově zelené a modře zbarvení nosatcovití brouci. Brouci vyskytují v listech úzké 0,5 - 1,5 cm dlouhé pruhy. Samice nakusují...
     Larvy a dospělci napadají nejmladší kořínky révy vinné. Na napadených kořenech se v důsledku sání háďátek objevují drobné nádorky a deformace. Háďátka škodí jak přímým sáním na kořenech...
    Kotvičník - semena s klíčivostí do konce roku 2018 jsou již v prodeji. Výrobce semen Zahradnictví JIKL.A profesionální výrobce semen, firma Planta Naturalis.
     Typické příznaky jsou na čepelích listů. Čepele listů mají široký (otevřený) řapíkový úhel, nepravidelné a ostré zoubkování okrajů a nepravidelné uspořádání nervatury. Žilky jsou...
     Ve vinicích škodí především špačci, méně často také bažanti, případně kosi a další druhy ptáků. Všechny tyto druhy ptáků se v době hnízdění živí hmyzem a jsou tedy převážně užitečné....
     Hryzec vodní se vyskytuje především na místech s vyšší hladinou spodní vody, která nebývají pro pěstování révy vhodná. Výskyt hrabošů a hryzců účinně omezují predátoři.


Bakteriální skvrnitost...

     Na 1 - 3letém dřevě je větší množství řezných ran 8 - 12 mm dlouhých podélně orientovaných. Tyto rány způsobují na podzim samice, které do nich kladou 5 - 12 poměrně velkých vajíček....
     tupeň poškození závisí na vhodnosti lokality, citlivosti odrůdy, míře vyzrání letorostů, výnosu hroznů, termínu sklizně a významně rovněž na intenzitě narušení ekologické rovnováhy -...
     Charakteristickým příznakem onemocnění je nápadná podélná vrásčitost dřeva. Vrásčitost vynikne po odstranění borky a korových vrstev. Zvrásněný může být kořenový kmínek nebo  hlava keře,...
     Houba napadá listy, hrozny, letorosty i dřevní i dřevní části. Na listech vznikají tmavěhnědé až černé nekrotické skvrny se světlezeleným ostrůvkem. Na třapině jsou protáhlé černé...
     Příznaky onemocnění jsou značně variabilní. Mohou být latentní i velmi výrazné. Na jaře se na mladých listech objevuje žlutá skvrnitost. Žluté plochy jsou často lokalizovány podél žilek...
     Můry, jejichž polyfágní housenky jsou během dne ukryty pod povrchem půdy a v noci vylézají na rostliny. V době rašení mohou vyžírat očka. K přesnému určení příčiny poškození je  nutné...


Třásněnka révová

     Skupiny květů v květenství, resp. několik bobulí v hroznu, je sepředeno hustou "pavučinkou". V zámotku, nebo uvnitř vyžraných bobulí, je jedna nebo i několik housenek. Housenky obaleče...
     edostatek železa způsobuje chlorózu. Listy od vrcholků žloutnou, hlavní i vedlejší žilky zůstávají dlouho zelené, později celé listy žloutnou a nekrotizují od okrajů, až hynou. Při těžké...
     Listy mají rozšířený úhel, čepele jsou vějířovité s ostrým zoubkováním. Napadené keře na jaře později raší, mají kratší přírůstky a slabší letorosty s krátkými články, což způsobuje...
     Na starších listech v okolí hlavních žilek drobné žlutozelené ohraničené skvrny. Od středu hnědnou a zůstávají olemovány žlutozeleně zbarveným pletivem. Současně hnědnou i žilky nižšího...
     Pletiva listů a mladých letorostů v místech vpichu nekrotizují. Listy se kadeří a deformují. Poškození není druhově specifické, může je způsobit mnoho druhů fytofágních ploštic. Ochrana:...
     riazinové herbicidy mohou révu poškodit, pokud se dostanou ke kořenům v důsledku vydatných dešťů, nebo nesprávného dávkování. Při mírném poškození se odbarvují pletiva v okolí...


Časný podzimní mráz

     Na listech bílých odrůd jsou žluté, u modrých odrůd červené, žilnatinou ohraničené skvrny. skvrny se zvětšují a postupně nekrotizují. Mezi zaschlým středem skvrny a zdravým pletivem...
     Na spodní straně listů podnožové révy a amerických hybridů jsou hálky se mšicemi uvnitř. Na horní straně listů jsou skvrny s malými otvůrky. Na kořenech evropské révy (Vitis vinifera)...
     Do rašících oček jsou vyžrané dírky (na rozdíl od srnci, zvěře, která ukusuje celá očka). V noci je možné najít typické housenky píďalek s třemi páry noh dvěma páry panožek na konci těla....
     Listy napadených rostlin mezi žilkami žloutnou, případně se zbarvují rezavě hnědé. Při silném poškození napadená místa odumírají a pletivo listů se trhá. Na spodní straně listů jsou...
     Dospělci jsou světlezelení, asi 4 - 5 mm velcí, štíhlí křísci. Dospělci se čile pohybují po spodní straně listu a při vyrušení rychle odskakují několik decimetrů daleko. Na spodní straně...
     polehlivou ochranou před okusem révy v zimě zajíci a králíky je v případě mladých výsadeb použití chráničů a kvalitní oplození udržované v bezvadném stavu.


Kotvičník a cukrovkaKotvičník nať - od konce srpna

     Na dřevě révy se objevují přisedlé samičí štítky, nebo jen málo pohyblivé menší štítky larev. Na révě se vyskytuje více druhů, avšak jen výjimečně dochází ke škodlivým výskytům. Ochrana:...
     I malý nedostatek draslíku snižuje jak plodnost, tak odolnost révy k napadení patogeny, mrazu a pod. Příznaky se projevují nejprve na starších listech hnědnutí, až fialověním povrchu...
     Na listech jsou žlutozelené až žlutavé, různě velké difuzní skvrny. V pozdějších fázích vegetace a na starších listech drobně, žilkami ohraničené skvrny v blízkosti hlavních nervů....
     Napadány jsou především bobule. Výjimečně také  letorosty, listy a dřevní části. Bobule mohou být napadeny od  fáze krátce po odkvětu, až do doby zralosti. Nejčastěji jsou napadány...
     Poškození souvisí víc UV zářením, než s vysokými teplotami. Četnost poškození se v důsledku zeslabování ozonové ochranné vrstvy zvyšuje. Na listech se příznaky projeví na straně ozářené...
     K poškození růstovými herbicidy nejčastěji dochází při ošetřování obilnin vinice, pokud je herbicidní přípravek větrem zanesen do vinice. Úlety herbicidů mohou révu výrazně poškodit...


Červci, Štítenky, Puklice

     Onemocnění má velmi variabilní, s věkem se měnící příznaky. Na listech pozorujeme nejdříve změnu tvaru. Čepele jsou zůženy a mají protažené laloky. Postupně dochází k odbarvování a...
     Na jaře letorosty raší pomaleji. Rašící listy révy jsou drobné, čepel listů je zprohýbaná "zkadeřená". Při silném napadení rašící lístky zasýchají. Typickým symptomem jsou prosvětlená...
     Světlezelené až žlutozelené zbarvení žilek 3. a 4. řádu a jejich okolí. Výjimečně jsou zbarveny i žilky vyšších řádů. Příznaky jsou obvykle na částech listů a na ojedinělých listech....
     Nejčastěji na hlavě keře a na kmíncích se objevují různě velké a utvářené nádory. U sazenic jsou nádory obvykle v místě srůstu roubu a podnože a na bázi podnožového řízku. Nádory jsou...
     9 -13 mm velcí nosatcovití šedočerní brouci, kteří jsou aktivní v noci, kdy vyžírají rašící očka révy vinné. rohlíčkovité bílé larvy se vyvíjejí na kořenech révy vinné. Přezimují larvy,...
     Na spodní straně čepel listů vyrůstají nápadné výrůstky, enace. Mají různý tvar, jsou obvykle 2 - 3 mm vysoké a 3 - 7 mm dlouhé, výjimečně i delší, obvykle rovnoběžné s hlavními nervy....


Volně žijící háďátka

     ontaktní herbicidy, např. Gramaxone, způsobují "popálení" živých pletiv všech rostlinných druhů, tedy i révy vinné. Pokud se při nevhodné aplikaci dostanou na listy révy vinné, způsobují...
     K nedostatku zinku dochází jen sporadicky. Projevuje se malými listy, chlorotickým odbarvením pletiv mezi nervaturou listů, přičemž nervy zůstávají zelené. Listy se deformují, úhel u...
     Na révě vinné se objevuje ještě několik dalších druhů třásněnek, ale jen třásněnka révová je schopna způsobit hospodářsky významné škody. Některé druhy třásněnek - čeleď Aeolothripidae...
     Plíseň šedá napadá všechny nadzemní části révového keře, mladé letorosty, listy, květenství, nezralé, zrající i zralé hrozny a réví. Škodlivé mohou být napadeny jak mladé hrozny po...
     Listová pletiva mezi hlavními žilkami žloutnou. Třapina odumírá. Žilky a jejich okolí zůstávají zelené, přičemž se tento zelený pás od bazální k apikální části zužuje. U modrých odrůd...
     Padlí révové napadá všechny zelené keře, letorosty, listy, květenství a především nezralé hrozny. Napadené části porůstá bílé až bílošedé podhoubí, na němž se ba konidionoších diferencují...


Vlnovníkovec révový

     Houba napadá kořeny a způsobuje jejich postupně odumírání. Postižené keře mají světlezelené listy, slabší a kratší letorosty, postupně chřadnou až i hynou. Onemocnění se obvykle projevuje...
     V teplejších oblastech, především v jižní Evropě je réva vinná, a to jak listy, tak hrozny, napadána bejlomorkou Dasyneura oenophila. Ve střední Evropě tento druh zatím není hospodářsky...
     Na listech révy vinné jsou ostře ohraničené světlezelené až bílé skvrny. Jde o poměrně řídce se vyskytující jev genetického původu. Vyskytuje se na ojedinělých letorostech révy, častěji...
    Po dvou měsících užívání kotvičníku v množství jedné mokka lžičky usušeného kotvičníku a jednoho hrnku čaje denně, klesl glykovaný hemoglobin HbA1C z hodnoty 7,9% na 5,1 %.
     Ke sprchání dochází v důsledku neopylení květů. Květy opadávají a hrozen je neúplný. Hráškovatění - při nedokonalém opylení kvítků se bobule vyvinou jen do velikosti hrášku a jsou bez...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
21883
cache: 0024:00:00