Jak na věc


velmi vysoké napětí v blízkosti obydlí

ČEZ Děčín stožáry vysokého napětí

    Ochrana před přechodnými přepětími je zajišťována instalováním přepěťových ochranných zařízení (SPD), jejichž volba a instalace musí odpovídat ČSN 33 2000-5-53 ed. 2.Jestliže je zde potřeba SPD na silových napájecích vedeních, doporučují se doplňující SPD na jiných vedeních, jako jsou vedení telekomunikací.Níže uvedená pravidla však neplatí pro instalace, ve kterých následky přepětí postihují objekty s nebezpečím výbuchu a objekty, ve kterých může poškození zahrnovat také okolí (např. chemické nebo radioaktivní emise).
    Ochrana před spínacími přepětími může být zapotřebí, jestliže není instalována žádná ochrana před poruchami atmosférického původu.Charakteristické vlastnosti přechodných přepětí atmosférického původu závisí na takových činitelích, jako jsou:
    kde jeLPAL    délka (km) venkovního vedení nízkého napětí; LPCL    délka (km) podzemního kabelu nízkého napětí; LPAH    délka (km) venkovního vedení vysokého napětí;LPCH    délka (km) podzemního kabelu vysokého napětí.
    Je třeba uvažovat se jmenovitým impulzním napětím Uw (viz ČSN EN 60664-1 ed. 2) toho nejcitlivějšího zařízení, které má být v systému chráněno nebo, v případech kdy přechodná ztráta funkce zařízení je kritická, úrovni odolnosti zařízení.
    Pro ochranu budov a elektrických sítí před bleskem a přepětím atmosférického původu platí soubor norem ČSN EN 62305.Vypočítaná úroveň rizika (CRL) se používá, aby se určilo, zda požadovat ochranu před přechodnými přepětími atmosférického původu. CRL se zjistí pomocí následujícího vzorce


Sobota 26.11.2005 - Let do Moskvy a Bangkoku, vnimanje, vnimanje

    A je to tady. Ve 12:15 odjíždím autobusem společnosti Capital Express za 290 korun do Prahy a na Florenci jsem v 17:55. Potřebuji se dopravit k Radimovi. Nastupuji na metro B směr Černý most a vystupuji na zastávce Hloubětín odkud pokračuji tramvají č. 3 na konečnou Lehovec, kde už mě čeká Radim. Jdeme k němu na byt, kde bydlí v podnájmu ještě s několika lidmi. Každý má svůj pokoj. Ještě chvíli kecáme a potom jdeme spát.
    Celková délka (LPAL + LPCL + LPAH + LPCH) je omezena na 1 km nebo vzdáleností od první ochrany před přepětím instalované v sílové síti ke vstupu do instalace, podle toho, která vzdálenost je menší.Jestliže délky rozvodných sítí jsou celkově nebo částečně neznámé, potom LPAL musí být vzata jako vzdálenost rovnající se celkové zbývající vzdálenosti k dosažení celkové délky 1 km.Například, jestliže je známa délka podzemního kabelu (např. 100 m), potom musí být LPAL vzata jako rovna 90 m. Ilustrace ukazující délky, které je třeba uvažovat, je dána v obrázku 1.Jestliže je CRL ≥ 1 000, není zapotřebí žádná ochrana před přechodným přepětím atmosférického původu. Jestliže je CRL < 1 000, je vyžadována ochrana před přechodným přepětím atmosférického původu.


Třídění jmenovitých impulzních napětí (kategorií přepětí)

    Tak už je to tady – nevěřil jsem, ale letištní hala mě přesvědčila: letím do Thajska. Ranní vstávání v pět hodin není nic moc. Z Lehovce, kde Radim bydlel se přesouváme na letiště v Ruzyni. Letadlo nám poletí v 10:55.Odbavení probíhá bez zádrhelů. Při vystavování palubních lístků zároveň odbavují i naše bágly. Tím, že nemáme vízum do Ruska, jedou naše bágly bez našeho vlivu až do Bangkoku.Nastupujeme do letadla a letíme. Letíme s Rusy (Aeroflot) do Moskvy a pak už Bangkok. První zpoždění máme už v Praze, místo v 10:55 startujeme až v 11:15. Do Moskvy, na letiště Sheremetyevo jsme přiletěli podle plánu v cca 15:30 moskevského času (u nás je o dvě hodiny méně). Letěli jsme letadlem Airbus A320-200. Let z Prahy je pohoda. V letadle sedíme na trojce u okýnka vedle jednoho Rusa. Nastává první trapas. Radimovi se do zavazadlového prostoru vylila Kofola z domu, takže spolucestujíci Rus se netvářil zrovna nadšeně, ale naštěstí to přešel stroze s jednou holou větou, že to bylo z jeho batohu ;-)
    Účel třídění jmenovitých impulzních napětí (kategorií přepětí)Kategorie přepětí jsou v elektrických instalacích definovány za účelem koordinace izolace a odpovídající třídění zařízení je stanoveno pomocí jmenovitých impulzních napětí.Jmenovité impulzní napětí se používá, aby se podle něj zařízení napájené přímo z elektrické instalace nízkého napětí zařadilo do kategorií přepětí.Jmenovitá impulzní napětí pro zařízení zvolená podle jmenovitého napětí se stanoví proto, aby se rozlišily různé úrovně dostupnosti zařízení s ohledem na kontinuitu jeho služby a přijatelnosti rizika závady.Vlastní řízení přepětí založené pouze na impulzním výdržném napětí zařízení v souladu s ČSN EN 60664-1 ed. 2 nemusí být dostatečné, protože:
    Obecně mají spínací přepětí nižší amplitudu než přechodná přepětí atmosférického původu a proto požadavky týkající se ochrany před přechodnými přepětími atmosférického původu obvykle pokrývají ochranu před spínacími přepětími.


Pátek 25.11.2005 - Cesta do Prahy

    Pro všechny ostatní případy musí být provedeno vyhodnocení rizika, aby se rozhodlo, zda ochranu před přechodným přepětím vyžadovat. Jestliže posouzení rizika není provedeno, musí být elektrická instalace opatřena ochranou před přechodným přepětím.Nicméně ochrana před přechodným přepětím se nevyžaduje pro jednotlivé bytové jednotky, kde celková ekonomická hodnota elektrické instalace, která má být chráněna, je menší než 5násobek ekonomické hodnoty SPD umístěné na začátku instalace.Ochrana před spínacími přepětími by měla být uvažována v případě zařízení, u kterého je pravděpodobné, že bude vytvářet spínací přepětí nebo rušení překračující hodnoty odpovídající přepěťové kategorii elektrické instalace, např. kde je instalace napájena nízkonapěťovým generátorem nebo kde jsou instalována induktivní nebo kapacitní zatížení (např. motory, transformátory, kondenzátorové baterie atd.), kde jsou instalovány zásobníky energie nebo zátěže odebírající vysoké proudy.Pro nízkonapěťové instalace napáj

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00