Jak na věc


vady svarů

Přijímáme tyto stravenky a šeky

    Zhoršení zraku může vzniknout postupně, náhle a v různém věku. Za tímto neblahým stavem může celá řada příčin. Velmi často se postupné zhoršování zraku spojuje se stárnutím, ale není to až tak pravda. Je sice fakt, že s přibývajícím věkem narůstá počet lidí s brýlemi, ale existuje mnoho lidí, kteří i ve vysokém věku dioptrické brýle nepotřebují. Jistý vliv má i genetika.
    Hlavním smyslovým orgánem zraku je oko, které je složeno z vlastní oční koule a přídatných orgánů. Dobré vidění je ovlivněno složitou spoluprací těchto zrakových orgánů a odpovídajících částí mozku. Díky optickému systému, který je tvořen rohovkou, komorovou vodou, čočkou a sklivcem se paprsky procházející okem protínají v nejostřejším místě vidění na sítnici. Takové oko nazýváme emetropické. Pokud se však paprsky protínají mimo toto místo, mluvíme o oku ametropickém.
    Poskytujeme i komplexní kardiologické vyšetření, včetně arytmologického a diagnostické či terapeutické katetrizace. V těchto případech přijímáme pacienty na lůžkovou část Kliniky kardiovaskulární chirurgie dospělých. Katetrizační a arytmologická vyšetření i léčba pak probíhá ve spolupráci s odborníky na vrozené srdeční vady z Dětského kardiocentra.


Kdy nastává potřeba nosit sluchadlo?

    Presbyopie je vada vznikající v důsledku přirozeného a nevratného fyziologického vývoje, stárnutí. Stejně jako kůže i oko stárne a s přibývajícím věkem ztrácí svoji pružnost. Čočka v lidském oku roste celý život a přibližně kolem čtyřicátého roku vede ke ztrátě pružnosti obalu, ve kterém je uložena. Díky tomuto plynulému procesu stárnutí se posouvá i vzdálenost ostrého vidění. Této oční vadě se hanlivě říká „Vetchozrakost“ a jejími nejčastějšími projevy jsou snížená ostrost vidění na blízko a prodloužení čtecí vzdálenosti (např. natahování ruky dál od očí). Dále neschopnost zaostřit na krátkou vzdálenost, při malém osvětlení nebo zamlžené vidění při pohledu z blízka do dálky. Nekorigovaná presbyopie může způsobit únavu a bolest očí a hlavy, unavený vzhled a překrvení spojivek.
    Pokud je výsledkem onemocnění sluchového orgánu trvalá sluchová vada v podobě nedoslýchavosti, nezbývá zatím než korigovat sluch pomocí... Celý článek
    Anizokorie s anýzem nemá vůbec nic společného. Jde o stav, kdy zornice očí nemají stejnou velikost a jejich rozdíl je větší než 0,3 mm. Do 1 mm rozdílu se stav bere jako fyziologický, avšak při větších rozdílech přesahujících tuto velikost by lékař měl zbystřit, protože se může jednat o patologický stav.
    Borová voda, čili naředěná kyselina boritá, opomíjená zázračná “vodička”, která před lety nesměla chybět v žádné domácí lékárničce, stejně jako genciánová violeť nebo Vincentka. Dnes lidé na ni zapomínají, protože je pro ně často lákavější sáhnout po rafinovanějších přípravcích, avšak v lékárnách připravená borová voda má úchvatné a nenahraditelné účinky stále. Jen těžko ji něco dokáže předčit.


Typy sluchových vad a jejich příčiny

    Musíte partnera v konverzaci často žádat o opakování určitých slov nebo vět, které jste dobře neslyšeli? Musíte partnera v konverzaci... Celý článek
    Dalekozrakost není tak častou vadou jako krátkozrakost, a také se velmi často vyskytuje právě s myopií. Pro tuto oční vadu je charakteristické, že se světelné paprsky sbíhají nikoliv na sítnici, ale až za ní. Čím větší vada to je, tím dále za sítnici se paprsky sbíhají. Vada se kompenzuje čočkou – spojkou. Lidé s dalekozrakostí špatně vidí na blízkou vzdálenost. Opačnou vadou dalekozrakosti je krátkozrakost.
    Ambulance vrozených srdečních vad v dospělosti Kliniky kardiovaskulární chirurgie se zabývá diagnostikou a léčbou dospělých pacientů s vrozenou srdeční vadou.
    Unavené oči jsou fenoménem moderní doby a staly se již i oficiální diagnózou, která nese hned několik názvů, a to syndrom unaveného oka, syndrom z opakovaného přetížení, chabozrakost anebo také syndrom počítačového vidění.


Korekce sluchové vady sluchadlem

    U hypermetropie se jedná o opačný problém s velikostí oka nebo jeho lomného prostředí, než je tomu u myopie. U této oční vady je oko menší či má menší lomivost paprsků, což vede k protínání těchto paprsků až za sítnicí. Díky tomu můžete vnímat rozostřené vidění na dálku a velmi rozostřené vidění na blízko. Dalekozrakost se koriguje pomocí plusových sférických skel, tzv. spojky, které obraz posunou zpět na sítnici. U dětí bývá tato vada přirozená, souvisí s fyziologickým vývojem oka, ale s přibývajícím věkem se většinou ztrácí.


Klinika kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol

    Astigmatismus je oční vada, která se projevuje rozmazaným viděním. Jeho příčinou je nepravidelné zakřivení rohovky nebo čočky. Toto nepravidelné zakřivení vytváří ne jedno, ale dvě různá místa, kde se obraz promítne, čímž může být deformovaný, zamlžený nebo rozostřený. Astigmatismus je poměrně častý a mnohdy se vyskytuje i v kombinaci s dalekozrakostí a krátkozrakostí. Ve většině případů je tato vada vrozená, ale můžete jej získat i během života (nejčastěji po úrazu oka, onemocnění rohovky). Typickým příznakem astigmatismu je neostré vidění, jak na blízko, tak i do dálky, často zaměňují podobné znaky jako číslice 3 a 8 nebo písmena N, H, M. Lidé s astigmatismem často přivírají víčka a naklání hlavu do stran, ve snaze eliminovat vadu. Na to je důležité dávat pozor především u dětí, kterým naklánění hlavy může způsobit skoliózu páteře. Astigmatismus se koriguje za pomoci torických (cylindrických) čoček, které pomáhají vyrovnat nepravidelné zakřivení. Nekorigovaný astigmatismus způsobuje
    Cílem vyšetření sluchu je zjistit, zda je sluch v mezích normy, nebo zda je přítomna sluchová porucha. Pokud je porucha (nedoslýchavost)... Celý článek
    Většina sluchových vad vzniká zvolna, postupným zhoršováním sluchu. Nabízí se obdoba s nošením brýlí u krátkozrakosti - vaše zrakové... Celý článek
    Krátkozrakost, čili myopie, představuje nejčastější oční vadu na světě, jíž trpí čím dál větší procento lidí na celém světě. Nemoc se objevuje v jakémkoliv věku. Významný vliv na její vznik má genetická predispozice
    V České republice je nemocnost seniorů velmi vysoká. Podle odborníků více než 90% osob starších 70 let trpí jednou či více chronickými... Celý článek


Jak se vyrovnat se zhoršením nebo ztrátou sluchu?

    Pacienti indikovaní k chirurgické léčbě jsou též hospitalizováni na Klinice kardiovaskulární chirurgie pro dospělé a operaci provádí společně chirurgové z obou center, kteří se specializují na problematiku vrozených srdečních vad u dospělých pacientů. Zabýváme se léčbou chronického srdečního selhání u nemocných s vrozenou srdeční vadou, včetně indikací k nefarmakologické léčbě (katetrizace, mechanické srdeční podpory) a transplantaci srdce.
    Mióza zní poněkud tajuplně, ale ve skutečnosti se pod tímto termínem skrývají zúžené lidské zorničky. K tomuto jevu dochází zcela přirozeně při zvýšené intenzitě světla. Jde o ochrannou reakci oka.
    V případě ametropického oka je vidění zhoršené. Obraz může být zamlžený nebo rozmazaný, jelikož oko ztrácí funkci samostatné korekce (opravy). Menší vady je oko schopno vykompenzovat, což však časem vede ke svalové a nervové únavě, jako je únava očí, slzení či bolest hlavy.
    Pacienti po dosažení dospělého věku pacienti přechází z Dětského kardiocentra k dalšímu sledování a léčbě do této ambulance. Úzce spolupracujeme s Dětským kardiocentrem FN Motol a zajištujeme tak kontinuitu péče. Provádíme také diagnostiku nově zjištěných vrozených srdečních vad u dospělých pacientů. Ambulance je vybavena moderním echokardiografickým přístrojem nejvyšší třídy.


Tým lékařů specializujících se na vrozené srdeční vady u dospělých pacientů

    Oko je párový smyslový orgán , který nám umožňuje vnímat krásy tohoto světa. Světlo prochází rohovkou , zornicí a dopadá na sítnici , kde se mění pomoci světločivých buněk na impuls , který je dále převáděn pomoci optického nervu do zrakové kůry.
    Astigmatismus je cylindrická refrakční oční vada, která způsobuje nepřesné zaostření světla na sítnici. Velmi často se objevuje společně s jinými očními vadami, hlavně krátkozrakostí a dalekozrakostí.
    Se špatným zrakem se potýká řada lidí na celém světě. Všechny tyto lidi jejich oční vada omezuje v určitých aktivitách a donutí je koupit si brýle, kontaktní čočky anebo podstoupit operaci. Ne vždy však musí být oční vada neměnná, v mnoha případech jetě poškození zraku můžete zvrátit a svůj zrak zlepšit. Co proto udělat?


Seriál: Nejčastější mýty o našem těle (díl 3. uši, oči )

    Tato oční vada je způsobena nepoměrem velikosti oka a lomivého prostředí. U myopie je oko příliš dlouhé nebo je větší lomivost paprsků v oku. Z tohoto důvodu se paprsky procházející okem neprotnou v nejostřejším místě vidění, nýbrž před sítnicí, což vede k rozostřenějšímu vidění vzdálenějších objektů. Krátkozraký člověk často mhouří oči, čímž si obraz nepatrně zostří. Myopie se koriguje pomocí minusových sférických skel, tzv. rozptylek, které posunou protínající se paprsky zpět na sítnici.
    Možná by vás to nenapadlo, ale měli byste to vědět, i oko může mít infarkt. A pozor, infarkt oka vzniká následkem nesprávného životního stylu. Hrozí vám obzvlášť tehdy, jestliže jste obézní, léčíte se s vysokým krevním tlakem a máte cukrovku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00