Jak na věc


výnosy kukuřice

Použité účty pro časové rozlišení

    383 - výdaje příštích období je účet pasivní. Jednak tu největší částku jsme na něj nahrnuli na D, takže zůstatek je na D. Jde vlastně o závazky, protože my jsme odebrali nájem (službu) v tomto roce a ještě jsme za ni nezaplatili (zaplatíme až v dalším roce). Do té doby, než zaplatíme, tak vlastně za nájem dlužíme.
    Příkladem může být nájem placený dopředu z pohledu pronajímatele.Např. v prosinci dostaneme zaplaceno 300 Kč za nájem na období: prosinec letošního roku a leden a únor dalšího roku.
    Navíc aby to nebylo jednoduché, tak ačkoli zde budeme mluvit o příjmech a výdajích, tak někdy může být tento příjem nahrazen předpisem pohledávky (např. FAV) a výdaj nahrazen předpisem závazku (např. FAP). Pozor, opožděná úhrada faktury vystavené či přijaté již není případ časového rozlišení.
    Příkladem může být nájem placený dopředu z pohledu nájemce. Např. v prosinci platíme 300 Kč za nájem na období: prosinec letošního roku a leden a únor dalšího roku.
    Jeden student si to pamatoval podle hudební skupiny ABBA. Udělal si z ní APPA (381 - aktiva, 383 - pasiva, 384 - pasiva, 385 - aktiva). Účet 382 ale pro tento účel vynechal. 381 a 382 má stejnou povahu. Třeba Vám to pomůže, taková blbost :).


Rozdíl mezi náklady a výdaji, příjmy a výnosy

    Všimněte si také, že obvykle nejde o klasické pohledávky a závazky na které jsme zvyklí. Tyto závazky a pohledávky mohou být podloženy například smlouvami. Nejčastěji jde o nájmy, předplatné, které byste za normálních okolností účtovali bez předpisu (bez faktury) přímo 221/602 u přijatého nájmu, či 518/221 u placeného nájmu. Pokud se ale nájem týká jiného období, než byla uskutečněna platba, je nutné to prohnat přes časové rozlišení. Náklady a výnosy musí být časově rozlišeny. Do nákladů a výnosů se musí dostat pouze poměrné části příslušného roku. Svým způsobem Vám sami účty časového rozlišení nahrazují pohledávkové a závazkové účty. Proto se také píší do rozvahy buď do aktiv či do pasiv.
    Výdaje a příjmy jsou čistě pohyby peněz na bankovním účtu a v pokladně. Někdy, když zrovna máte výdaj, tak Vám zároveň může (ale nemusí) vzniknout náklad. Někdy, když zrovna máte příjem, tak Vám zároveň může (ale nemusí) vzniknout výnos.
    Všimněte si, že jakmile časové rozlišení skončí (po ukončení všech let, kterého se to týká), tak zůstatek tohoto účtu je 0 Kč. Prakticky to obvykle funguje tak, že na účet časového rozlišení hodíte obrovskou sumu a tu si pak v průběhu let rozebíráte, jak potřebujete. Vnímejte tento účet jako takový mezičlánek, na který si částku dáme a pak si ji v průběhu let rozebíráme.
    Náklady vyjadřují spotřebu. Výnosy vyjadřují výkony, to že jste něco udělali, vykonali (nejčastěji prodali). Pro náklady je důležitý okamžik spotřeby, nikoli platby. Pro výnosy je důležitý okamžik poskytnutí výkonu (např. prodeje), nikoli platby.


Časové rozlišení nákladů a výnosů

    Příkladem může být nájem placený pozadu z pohledu nájemce.Např. v lednu dalšího roku platíme 300 Kč za nájem na období: prosinec letošního roku a leden a únor dalšího roku.
    Celé časové rozlišení je o tom, že náklady a výnosy musí spadnout do období, kterého se týkají. Obdobím, pro účely časového rozlišení, se zde míní rok.
    Náklad vyjadřuje, že na něčem proděláváte - nic dobrého, klesá Vám zisk. Výnos vyjadřuje, že na něčem vyděláváte - je pro Vás dobrý, zisk Vám roste. Jak náklady, tak výnosy jsou nezávislé na pohybu peněz. Náklad není výdaj a výnos není příjem!
    Obdobně postupujeme i u dalších případů. Nakonec zjistíte, jakmile pochopíte princip, že je to na jedno brdo. Učit se to nazpaměť nemá smysl, je třeba to vždy vymyslet.


Příklady vzniku nákladů a výnosů

    Nejjednodušší jsou případy, kdy je to přesně rozdělené do dvou let. Letos platím na něco, co spotřebuji další rok. Výdaj: teď, náklad: příště. Tento případ jsem ve svém schématu znázornila zeleně, jako že minimálně takto to být "musí". Bohužel náklad a podobně pak i výnos je "mrška" a nemusí být čistě pouze v jiném roce než platba. Může (ale nemusí) Vám vlézt i do roku platby. To jsem naznačila růžově, jako že tato položka tam být "nemusí". Já jsem rovnou ve schématu řešila ten obtížnější případ, kdy náklad či výnos mi ovlivňoval i letošek (tj. běžné období "teď").
    Pro zjednodušení si můžete pomoci berličkou, že účet mi nahrazuje svým způsobem pokladnu, kterou tam nemám, protože ještě neplatím. Můžete si zdůvodnit, kam byste na tu pokladnu účtovali "výdaje". Výdaje na pokladně by se účtovali na D, takže i na tento účet účtujete prvně na D. Zůstatek je na D, tudíž pasivum. Pozor, pokladna samotná je aktivum, 383 je pasivum. Jde o to, na jakou stranu byste účtovali výdaj, a to by bylo na D. Berličku ale neříkejte učitelce, protože toto zdůvodnění není plně korektní!
    Víme, že účetním obdobím je jeden rok. Já bych zjednodušeně řekla, že když se mi výdaj a náklad (resp. příjem a výnos) stihne proúčtovat do toho samého roku, tak to případ na časové rozlišení určitě není. Jakmile ale se to do stejného roku "nestihne", tak to případ na časové rozlišení N a V být může (pozor ale nemusí).
    Když za něco dostanu peníze (příjem) v jednom roce, ale výkon, tj. poskytnutí (výnos) proběhne v jiném roce, tak to může být případ na časové rozlišení.


Co potřebuji znát u časového rozlišení

    381 - Náklady příštích období382 - Komplexní náklady příštích období383 - Výdaje příštích období384 - Výnosy příštích období385 - Příjmy příštích období
    Někdy vznikne příjem a výnos zároveň. Příkladem je tržba za služby za hotové. K výkonu (poskytnutí) služeb i platbě došlo ve stejný okamžik, tak účtujete příjem a výnos zároveň.
    Příkladem může být nájem placený pozadu z pohledu pronajímatele.Např. v lednu dalšího roku dostaneme zaplaceno 300 Kč za nájem na období: prosinec letošního roku a leden a únor dalšího roku.
    Tento web se zabývá hlavně účetnictvím a ekonomikou. Najtede zde mé materiály ke studiu či články na dané téma. Jde o můj blog, nikoli o daňové, účetní či právní poradenství.
    Pro zjednodušení si můžete pomoci berličkou, že účet mi nahrazuje svým způsobem pokladnu, kterou tam nemám, protože ještě nemám peníze. Můžete si zdůvodnit, kam byste na tu pokladnu účtovali "příjmy". Příjmy na pokladnu by se účtovali na MD, takže i na tento účet účtujete prvně na MD. Takže zůstatek je na MD, tudíž aktivum. Berličku ale neříkejte učitelce, protože toto zdůvodnění není plně korektní!


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00