Jak na věc


výnosy kukuřice

Co potřebuji znát u časového rozlišení

    381 - Náklady příštích období (aktivum - KS je na MD, podobně jako se náklady účtují na MD)382 - Komplexní náklady příštích období (aktivum - KS je na MD, podobně jako se náklady účtují na MD)383 - Výdaje příštích období (pasivum - KS je na D, podobně jako se výdaje účtují na 211 D)384 - Výnosy příštích období (pasivum - KS je na D, podobně jako se výnosy účtují na D)385 - Příjmy příštích období (aktivum - KS je na MD, podobně jako se příjmy účtují na 211 MD)
    A aby to nebylo ještě jednoduché, tak těch příštích období může být více. Např. platím letos předplatné na dalších 10 let dopředu. Částku nahrneme na účet časového rozlišení a pak si ho "rozebíráme" třeba dalších 10 let...
    Výdaje a příjmy jsou čistě pohyby peněz na bankovním účtu a v pokladně. Někdy, když zrovna máte výdaj, tak Vám zároveň může (ale nemusí) vzniknout náklad. Někdy, když zrovna máte příjem, tak Vám zároveň může (ale nemusí) vzniknout výnos.


Příklady vzniku nákladů a výnosů

    Podobně je to s výnosy. Prodáte služby na fakturu. Hned v okamžiku vystavení faktury - prodeje - budete účtovat výnos. Teď jste totiž prodali, už teď jste vydělali. Peníze ještě nemáte, ale to je účetnictví "jedno". Vy jste získali pohledávku, což je také majetek. Majetek jako majetek, peníze nebo pohledávka. Účto v tom rozdíl nedělá. Tím, že jste získali pohledávku (aktivum), tak jste zbohatli - vydělali jste. Roste Vám zisk, tedy výnos. Peníze dostanete zaplaceny později. V okamžiku úhrady budete mít příjem, nikoli už výnos. Ve výnosech to přeci už dávno proúčtováno máte. V okamžiku úhrady se Vám jen změní pohledávka na peníze.
    Například když koupím materiál za hotové, tak v ten okamžik mi vznikl výdaj (pohyb peněz), ale náklad ještě nikoli. Účetnictví se totiž k tomu chová tak, že jsme ještě nic neprodělali. Jen jsme si peníze (jeden majetek) vyměnili za materiál (jiný majetek). Ani jsme nezchudli, ani nezbohatli. Teprve, až materiál spotřebujeme - dáme do výroby - tak nám vznikne náklad. Měli jsme materiál, už ho nemáme. Jsme na tom hůř. Zchudli jsme o materiál. "Vrazili" jsme ho do podnikání, spotřebovali jsme ho. Tu spotřebu nám vyjadřuje náklad. Výdaj (pohyb peněz) v okamžiku spotřeby žádný nebyl.
    Jako typický příklad pro všechny případy 381, 383, 384, 385 jsou nájmy. Najdou se i jiné typické účetní případy, které se zde mohou účtovat, ale nájem lze napasovat na všechny.


Rozdíl mezi náklady a výdaji, příjmy a výnosy

    Jeden student si to pamatoval podle hudební skupiny ABBA. Udělal si z ní APPA (381 - aktiva, 383 - pasiva, 384 - pasiva, 385 - aktiva). Účet 382 ale pro tento účel vynechal. 381 a 382 má stejnou povahu. Třeba Vám to pomůže, taková blbost :).
    Celé časové rozlišení je o tom, že náklady a výnosy musí spadnout do období, kterého se týkají. Obdobím, pro účely časového rozlišení, se zde míní rok.
    Víme, že účetním obdobím je jeden rok. Já bych zjednodušeně řekla, že když se mi výdaj a náklad (resp. příjem a výnos) stihne proúčtovat do toho samého roku, tak to případ na časové rozlišení určitě není. Jakmile ale se to do stejného roku "nestihne", tak to případ na časové rozlišení N a V být může (pozor ale nemusí).
    Tento účet mi svým způsobem nahrazuje náklad. Z nějakého důvodu nemohu na náklady účtovat, a tak účtuji právě na tento účet. Na náklady se účtuje na MD, tak to i na tento účet proúčtuji na stranu MD (tu první velkou částku). Zůstatek mi tedy vzniká na MD. Pozor, není to účet nákladový, ale jde o účet rozvahový aktivní! V názvu účtu máte "náklad". Tak si řekněte kam se účtují náklady - na MD. Zůstatek je tedy na MD, proto aktivum. Berličku ale neříkejte učitelce, protože toto zdůvodnění není plně korektní!


Použité účty pro časové rozlišení

    Nejjednodušší jsou případy, kdy je to přesně rozdělené do dvou let. Letos platím na něco, co spotřebuji další rok. Výdaj: teď, náklad: příště. Tento případ jsem ve svém schématu znázornila zeleně, jako že minimálně takto to být "musí". Bohužel náklad a podobně pak i výnos je "mrška" a nemusí být čistě pouze v jiném roce než platba. Může (ale nemusí) Vám vlézt i do roku platby. To jsem naznačila růžově, jako že tato položka tam být "nemusí". Já jsem rovnou ve schématu řešila ten obtížnější případ, kdy náklad či výnos mi ovlivňoval i letošek (tj. běžné období "teď").
    Časové rozlišení obvykle není věc, kterou ze sebe vysypete rovnou z rukávu a hned budete účtovat. Chce to dost přemýšlet, vzít do ruky tužku a papír a vše si předem připravit. Hlavně si musíte předem rozvrhnout náklady či výnosy do konkrétních let.
    Někdy vznikne výdej a náklad zároveň. Příkladem je úhrada poradenství u právníka za hotové. Ke spotřebě služeb i platbě došlo ve stejný okamžik, tak účtujete náklad a výdaj zároveň.
    Výše popsané případy však nejsou zrovna příklady na časové rozlišení. Šlo mi zatím jen o to, abyste pochopili rozdíl mezi příjmy a výnosy, výdaji a náklady.
    Když za něco dostanu peníze (příjem) v jednom roce, ale výkon, tj. poskytnutí (výnos) proběhne v jiném roce, tak to může být případ na časové rozlišení.
    Náklad vyjadřuje, že na něčem proděláváte - nic dobrého, klesá Vám zisk. Výnos vyjadřuje, že na něčem vyděláváte - je pro Vás dobrý, zisk Vám roste. Jak náklady, tak výnosy jsou nezávislé na pohybu peněz. Náklad není výdaj a výnos není příjem!


Časové rozlišení nákladů a výnosů

    Asi budete souhlasit s tím, že s příjmy souvisí výnosy a s výdaji souvisí náklady. Nebo-li, když za něco platím, tak se mi to dříve či později obvykle promítne někdy v nákladech. Když z něčeho mám peníze, mám příjem, tak se mi to dříve či později obvykle promítne ve výnosech. Jen ten okamžik účtování výdeje a nákladu může být jiný. A to samé platí i pro příjmy a výnosy. Nicméně pozor, jsou věci, z kterých mám příjmy, nebo u kterých mám výdaje a nikdy se mi tyto položky nepromítnou ani v nákladech, ani ve výnosech. Ale tím se teď zabývat nebudeme...
    Všimněte si také, že obvykle nejde o klasické pohledávky a závazky na které jsme zvyklí. Tyto závazky a pohledávky mohou být podloženy například smlouvami. Nejčastěji jde o nájmy, předplatné, které byste za normálních okolností účtovali bez předpisu (bez faktury) přímo 221/602 u přijatého nájmu, či 518/221 u placeného nájmu. Pokud se ale nájem týká jiného období, než byla uskutečněna platba, je nutné to prohnat přes časové rozlišení. Náklady a výnosy musí být časově rozlišeny. Do nákladů a výnosů se musí dostat pouze poměrné části příslušného roku. Svým způsobem Vám sami účty časového rozlišení nahrazují pohledávkové a závazkové účty. Proto se také píší do rozvahy buď do aktiv či do pasiv.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
14814
cache: 0024:00:00