Jak na věc


urologická ambulance mudr valenta kyjov

23.11.2018 | Radiodiagnostická klinika má nejmodernější ultrazvuk na vyšetření prsu

    Čekací doba na většinu operací se pohybuje kolem 2 - 4 týdnů. Všichni lékaři jsou začleněni do systému kontinuálního vzdělávání a účastní se domácích i zahraničních odborných sympózií a kurzů. Oddělení získalo akreditaci k postgraduálnímu vzdělávání lékařů dle zákona č. 95/2004.
    Operační sály kliniky umožňují léčbu všech urologických onemocnění. Operační zákroky zahrnují i nesložitěší onkologické operace (odstranění močového měchýře, prostaty či ledviny pro zhoubné nádory. Rentgenový operační stůl umožňuje provádění všech typů endoskopických operací močových kamenů. Lékaři urologické kliniky provádějí i celé spektrum minimálně invazivních operací pro benigní hyperplázii prostaty, močovou inkontinenci a rovněž laparoskopické operace močového ústrojí.
    V rámci ambulantního péče se zabývá zejména diagnostikou a léčbou poruch dolních močových cest, benigní hyperplazie prostaty (nezhoubné zvětšení prostaty způsobující obtíže s močením u starších mužů), inkontinencí (úniky moči), zánětů močových cest  a dále diagnostikou nádorových onemocnění, diagnostikou ledvinových kamenů.K ambulantní diagnostice jsou urologické ambulance vybaveny několika sonografickými (ultrazvukovými přístroji).


Česká urologická společnost ČLS JEP

    Standardní pokoje jsou třílůžkové, se společným sociálním zařízením na chodbě. V případě nutnosti mohou být standardní pokoje i 4 lůžkové.Pro pacienty je k dispozici společenská místnost s televizí, telefonní automat na mince je umístněn na chodbě oddělení, automat na kávu a nealkoholické nápoje v přízemí u ambulancí. Pokud to zdravotní stav dovoluje, mohou klienti využít nabídku občerstvení v areálu nemocnice.Zdravotní a ošetřovatelskou péči na naší klinice zajišťuje erudovaný sesterský a lékařský kolektiv.
    Urologická klinika je komplexním léčebným, výukovým a vědeckým pracovištěm v oboru urologie. Zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku a specializační vzdělávání v oboru urologie a dětská urologie. Pregraduální výuka urologie probíhá v magisterských studijních programech v oboru Všeobecné lékařství a v oboru Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči. Léčebná péče je zaměřena na komplexní diagnostiku a léčbu - operační i konzervativní - urologických onemocnění dospělých i dětí, včetně mezioborové spolupráce.
    pacienty k vyšetření objednáváme, neobjednané pacienty se STATIM žádankou od praktického lékaře ošetříme bez objednání, ostatní neobjednané pacienty ošetříme také, ale za přednostní vyšetření bez objednání zaplatí takovýto pacient administrativní poplatek 1000 Kč v recepci kliniky před vyšetřením!!!


Poděkování za lékařskou péči 20.12.2017

    Věnuje se diagnostice a léčbě onemocněním močových cest (ledvin, močovodů, močového měchýře, prostaty , močové trubice), onemocněním zevního genitálu mužů, sexuální problémy mužů, poruchy erekce, problémy stárnoucích mužů – ageing male, pánevními bolestmi, problematikou incontinence.
    1. a 2. února se na Urologické klinice 2. LF UK a FN Motol uskuteční kurz na téma karcinomu močového měchýře. Tuto vzdělávací akci pořádá onkourologická sekce Evropské urologické společnosti. Pro motolské pracoviště je velkou ctí hostit účastníky tohoto kurzu, včetně členů "faculty", kterými jsou přední evropští urologové.
    Obnovená verze našich internetových stránek vznikla právě v období (léto 2014), kdy naše pracoviště získalo prestižní akreditaci European Board of Urology („EBU- Certified Training Centre“) pro evropský program výuky urologie. Tento certifikát je podložen splněním velmi náročných kritérii v oblasti péče o pacienty, včetně počtu i náročnosti operací a diagnostických výkonů, zohledňuje úroveň lékařské technologie na pracovišti, kvalitu výuky posluchačů lékařské fakulty, harmonogram a úroveň tréninku rezidentů a stážistů a v neposlední řadě rozsah a kvalitu publikační aktivity členů pracoviště podložené vědecko – výzkumnou činností. (celý text)


Pražský urologický seminář 30.11.2017

    Jedním z hlavních důvodů rekonstrukce urologických sálů byla nutnost modernizovat stávající technologické vybavení. Operační trakt byl rozšířen o další sál (zvýšení počtu ze 2 na 3), který je koncipován tak, aby v budoucnu umožnil umístění zařízení pro robotickou chirurgii.
    Urologická ambulance se zabývá komplexním vyšetřovacím procesem a léčbou onemocnění ledvin a močových cest, onemocněním mužských pohlavních orgánů a inkontinencí mužů i žen. Při vyšetřeních používáme nejmodernější dostupné přístroje a technologie (sonografie, endoskopické vybavení včetně flexibilních endoskopů).
    Operace menšího rozsahu provádíme ambulantně v lokální anestézii. Rozsáhlejší výkony jsou pak prováděny na chirugických a endoskopických sálech urologického ordinariátu.
    JIP zajišťuje intenzivní péči nemocným v bezprostředním pooperačním období pět až sedm dní v týdnu, případně péči urgentně přijatým pacientům a pacientům z oddělení v těžším stavu.
    14. prosince 2016 byly slavnostně otevřeny 3 nové operační sály Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. V minulosti byla urologická klinika schopna provést zhruba 30 až 40 operačních výkonů týdně, po rekonstrukci by to mělo být zhruba o třetinu více. Provoz se v nových sálech spustí v novém roce.


Poděkování za lékařskou péči 1.11.2018

    Operační sály slavnostně otevíral přednosta Urologické kliniky, prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., MUDr. Pavel Budínksý, Ph.D., MBA, pověřený jednáním za ředitele FN Motol a prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
    Klinika pracuje v nepřetržitém provozu. Odbornou péči zajišťuje tým lékařů, kteří pracují střídavě na sále, u lůžka a na ambulanci. Pro diagnostiku urologických onemocnění je oddělení vybaveno moderní urodynamickou aparaturou, nejnovějším plně digitálním ultrasonografickým přístrojem, kompletním RTG zázemím atd.
    Spektrum prováděných otevřených operací je kompletní, včetně náročných onkologických operací (včetně náhrad močového měchýře po jeho radikálním odstranění, radikálním odstranění prostaty a včetně rekonstrukcí močové trubice. Na operačních sálech jsou rovněž prováděny laparoskopické operace prostaty, ledvin, nadledvin a celého močového traktu.
    Ambulance využívá blízké spolupráce s jinými pracovišti ( radiodiagnostickým centrem, mikrobiologickou, biochemickou laboratoří a s dalšími specialisty ).


Pražský urologický seminář - karcinom prostaty 5.4.2018

    Urologická klinika dále nabízí velké množství minimálně invazivních výkonů jako alternativu k standardním operačním metodám. Jedná se zejména o laserové operace pro benigní hyperplázii prostaty (fotoselektivní vaporizace zeleným laserem), dále operace pro močovou inkontinence u žen (TOT), operace pro močovou inkontinenci u mužů (ATOMS) a laparoskopické operace urogenitálního traktu.
    Zpět | Úvod » Oddělení nemocnice » Lůžková oddělení » Chirurgické oddělení » Chirurgické ambulance » Urologická ambulance

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00