Jak na věc


tváření za tepla

13 - Tváření za tepla - Všichni Všem

    5 Zápustkové kování Ohřátý polotovar se tváří v dutině dvoudílné formy zápustky, má tvar velikost výkovku, ale rozměry jsou zvětšeny o přídavek na smrštění Polotovar, který je ohřátý a má větší objem než dutina zápustky, je do ní vložen a působí na něj síla, materiál se deformuje a zaplní dutinu zápustky, přebytečný materiál je vytlačen do dutiny, kde vytvoří výkovek, který se odstřihne Tímto kováním se vyrábí přesnější výkovky než volným kováním Výroba forem je ale složitá, proto se zápustkové kování vyplatí jen pro velkosériovou výrobu Nedají se vyrábět díry, jen se předkovávají Zápustky mají několik dutin (předkovací, kovací, dokončovací) Zápustky jsou vyrobeny ze slinutých karbidů c. Speciální způsoby kování Rotační kování Materiál je tvářen údery zápustky, která je uložena v rotační hlavě Pro výrobu osazení u tyčí a trubek Výhodou je dobrá jakost povrchu => nemusí se dále obrábět Nevýhodou je vysoká cena zápustek Příčné klínové válcování Používá se pro výrobu předkovků, předval
    6 Vícecestné kování Materiál je v uzavřené zápustce stlačován lisovníky z několika stran Pro výrobu tvarově složitých součástí s dobrou přesností a jakostí Protlačování za tepla (dopředné kování) Materiál je v zápustce průtlačnicí a je stlačován průtlačníkem Používá se pro ocel, slitiny hliníku a mědi Slick mill Jde o kombinaci lisování s válcováním, spodní zápustka je postupně vyplňována tvářeným kovem za působení tlaku horního rotujícího disku Pro rotační výkovky velkých průměrů Jde o velmi rychlou metodu #6
    Naše robustní chladicí pláště a ochranné kryty jsou speciálně zkonstruovány tak, aby chránily nástroje v náročném a horkém prostředí, kde se vyrábí ocel. Tato zařízení jsou izolována a chlazena. Zařízení pro měření teploty jsou tak chráněna. Jsou maximálně efektivní a přitom je jejich nepřetržitý provoz bezpečný.


K tváření za tepla patří kupříkladu kování, kování lisováním, ohýbání, kalení při lisování i další procesy.

    Abyste omezili množství systematických chyb měření, jež mohou být zapříčiněny vnějšími vlivy (např. povrchovými odchylkami, odrazy), musíte vždy měřit teploty na kovových površích při co možná nejnižších vlnových délkách. Z toho vyplývá, že by pyrometry a termokamery měly provádět měření v pásmu poblíž infračerveného spektra, a to v závislosti na požadované pracovní teplotě.


Z důvodu neustále rostoucích nároků na kvalitu materiálů, především pak oceli, se zpřísňují požadavky na dodržování přísných teplotních limitů při procesech tváření za tepla.

    3 c. Speciální metody kování Rotační kování Příčné klínové válcování Přesné Vícecestné kování Protlačování za tepla Slick - mill Způsoby a. Válcování Zpracováváme materiál mezi dvěma proti sobě otáčejícími válci Válce jsou na válcovací stolici Mnoho válců za sebou tvoří tzv. válcovací trať Válce jsou hladké nebo kalibrované Ohřátý ingot se nejdřív zpracuje na předvalek a potom se dokončí na hotový výrobek = vývalek Válcováním se vyrábějí normalizované polotovary (plechy, pásy, tyče, profily) Způsoby válcování Podélné válcování (materiál je tvářen v podélném směru plechy, pásy, tyče, kolejnice) Příčné válcování (materiál je tvářen v příčném směru tyče kruhového průřezu) Kosé válcování (osy válců jsou mimoběžné = šroubovitý pohyb výroba bezešvých trubek) Válcování plechů Materiál se zpracovává mezi dvěma hladkými válci, které se otáčejí proti sobě Nejdřív se materiál zpracovává v příčném směru a potom v podélném = rovnoměrná tloušťka Válcování se dokončuje za studena, aby byl povrch hlad


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00