Jak na věc


triacylglyceroly hodnoty

Informace o laboratorním vyšetření

    Je třeba speciální přípravy na odběr vzorku? Současná doporučení vyžadují, abyste při odběry krve byl(a) na lačno. Po dobu 12 – 14 hodin před odběrem krve nesmíte jíst, může pouze pít vodu. Alkohol nesmí být požíván nejméně 24 hodin před odběrem krve.
    Kdy je vyšetření požadováno? Vyšetření krevních lipidů, včetně triacylglycerolů, je doporučeno jako rutinní vyšetření pro posouzení rizika vzniku srdečních chorob u dospělých osob. Samostatně se triacylglyceroly stanovují jen výjimečně, protože posouzení rizika srdečních chorob je založeno především na výši cholesterolu (viz cholesterol, HDL, LDL) a ne triacylglycerolů. Pokud však máte vysokou koncentraci triacylglycerolů a jste pro ni léčen, je stanovení koncentrace triacylglycerolů v krevním séru součástí sledování úspěšnosti léčby


Klinická biochemie - Sérum - Lipidy

    Měření koncentrace triglyceridů se používá při diagnóze a léčbě pacientů s akutní a chronickou pankreatitidou, diabetes mellitus, nefrózou, extrahepatální biliární obstrukcí a dalšími chorobami, které ovlivňují metabolismus lipidů, nebo s různými endokrinními poruchami. Klinicky se kvantitativní stanovení triglyceridů používá ke klasifikaci různých genetických a metabolických lipoproteinových poruch a při stanovení rizika aterosklerózy a onemocnění koronárních tepen.
    5. Co je to VLDL a jak souvisí s triacylglyceroly?Lipoproteiny o velmi nízké hustotě (Very Low Density Lipoprotein – VLDL) jsou jednou ze tří hlavních lipoproteinů v krvi. Těmi zbývajícími jsou HDL (High-Density-Lipoprotein) – lipoprotein o vysoké hustotě a lipoprotein o nízké hustotě (LDL – Low Density Lipoprotein). Každá z těchto částic obsahuje směs cholesterolu, bílkovin a triacylglycerolů, jejich vzájemný poměr se ale mezi lipoproteiny liší. LDL má nejvyšší obsah cholesterolu, HDL nejvyšší obsah bílkovin. VLDL má nejvyšší obsah triacylglycerolů. V současnosti neexistuje dostatečně spolehlivá metoda na přímé měření koncentrace VLDL, její hodnota se obvykle odhaduje podle koncentrace triacylglycerolů v krvi


Průvodce výsledkem vašeho laboratorního testu

    Text tohoto článku je založený na výzkumech, viz citované zdroje, a na sdílených zkušenostech mezinárodní vědecké redakční rady (Lab Tests Online Editorial Review Board). Pravidelně je redakční radou přezkoumáván a aktualizován podle nových vědeckých poznatků. Všechny nové zdroje, které se zde citují, se automaticky přidávají do seznamu použité literatury a rozlišují od původních zdrojů, které byly využity v předešlých verzích.
    3. Může cvičení pomoci při snižování koncentrace triacylglycerolů? Ano. Tělesné cvičení je velmi vhodné ke snížení koncentrace triacylglycerolů a současnému zvýšení koncentrace HDL (který obvykle klesá, když triglyceridy stoupají). Cvičení rovněž může u diabetiků snížit potřebu inzulínu. Metabolické změny vyvolané cvičením odrážejí lepší využití energie tělesnými tkáněmi. I když cvičení nevede ke zhubnutí, může snížit koncentraci triacylglycerolů i LDL-cholesterolu a zvýšit koncentraci HDL


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00