Jak na věc


teploměr

Teploměry s výměnnými termočlánkovými snímači

    Vzhledem ke skutečnosti, že moderní digitální teploměr je vybaven pokročilou elektronikou a obvykle řízen mikroprocesorem, poskytuje často celou řadu nadstandardních funkcí. Kromě těch opravdu nejjednodušších modelů bývá běžná funkce HOLD, která umožňuje přidržení naměřené hodnoty pro pohodlné odečtení a funkce MAX a MIN pro zobrazení maximální a minimální naměřené hodnoty. Další užitečnou vlastností bývá diferenční měření, tj. zobrazení rozdílu dvou teplot současně měřených digitálním teploměrem vybaveným dvěma měřicími vstupy. U vyšších modelů je dále možné zadání různých korekcí (např. pro povrchová měření nebo pro offset nulového bodu), vybavení alarmem spouštěným při překročení nastavených mezních hodnot, paměťovými funkcemi, funkcí reálného času, přenosem dat do počítače a dalšími vlastnostmi. Je proto vhodné při výběru vhodného digitálního teploměru vzít v úvahu i tyto vlastnosti, uvedené v podrobném popisu každého přístroje.
    Přesný digitální teploměr s univerzálním snímačem.Plastová rukojeť dlouhá 135 mm.Jímka Ø 3 mm, délka 100 mm, kabel délky 1 m PVC (max. 100 °C).Vodotěsný přístroj i snímač.
    Měření teploty je rovněž jednou z priorit a specializovaných činností naší firmy. V naší nabídce proto naleznete široký sortiment elektronických teploměrů pro nejrůznější aplikace a měřicí podmínky, a to jak univerzální teploměry s výměnnými snímači pro širokou škálu různých aplikací, tak specializované přístroje, např. vpichové teploměry, potravinářské teploměry, dotykové teploměry pro měření povrchové teploty apod.
    Možnost měření až do hloubky 4 m. Díky alarmové funkci mohou být nastavitelné mezní teploty kontrolovány též akusticky. Pomocí standardního komunikačního rozhraní přístroje a spínacího modulu GAM 3000 lze ovládat další poplachové přístroje nebo realizovat jednoduché regulační procesy. Přístroj je též z modulu GAM 3000 napájen, což umožňuje jeho trvalý provoz.


Teploměry s výměnnými odporovými snímači

    Pt1000, 2-vodič, nerezová délky 1 000 mm, Ø 10 mm, 1 m připojovací kabel s konektorem BNC, konstrukce rukojeti umožňuje aplikaci sondy bez námahy


Vlastnosti digitálních teploměrů

    Přestože měření teploty s použitím moderních elektronických teploměrů se může zdát na první pohled jednoduché, ve skutečnosti často jde o dosti náročnou činnost, při které se neodborník snadno dopustí značných chyb, obvykle výrazně převyšujících přesnost použitého, často i precizního teploměru. Dobrým příkladem je měření povrchové teploty různých materiálů, kde panuje dosti rozšířená představa, že pro změření teploty povrchu stačí přiložit sondu teploměru a výsledek odečíst na displeji teploměru. A právě toto je oblast, kde dostatečně přesné změření teploty vyžaduje splnění určitých podmínek a dobrou znalost problematiky, počínaje volbou vhodné sondy přes zajištění dokonalého přenostu tepla mezi měřeným povrchem a vlastním snímačem až po správnou interpretaci výsledků a reálnost požadavků na dosaženou přesnost měření. Ze zkušenosti můžeme odpovědně prohlásit, že běžný uživatel, dožadující se často kontaktního teploměru s nereálně vysokou přesností, se pak při vlastním měření dopustí zn
    Teplotní čidlo tvoří nejdůležitější součást jakéhokoliv přístroje na měření teploty. Zde se totiž odehrává přeměna teploty jako fyzikálního stavu měřeného média na elektrickou veličinu, která je dále zpracovávána a vyhodnocována elektronikou měřicího přístroje. Právě senzor teploty rozhoduje o přesnosti celého měřicího zařízení, stejně jako o měřicím rozsahu, o rychlosti měření (dané fyzikálními vlastnostmi teplotního snímače a podmínkami pro přestup tepla z měřeného média k teplotnímu senzoru) a dalších vlastnostech. Pro pokročilou elektroniku dnešní doby, často v podobě mikroprocesoru, pak již není problém získaný elektrický signál dále zpracovat s přesností a rychlostí, která již prakticky žádný z těchto parametrů nezhorší. O kvalitě měření prakticky vždy rozhoduje kvalita teplotního čidla.


Potravinářské vpichové teploměry

    Další skupinou jsou teplotní sondy odporové. Odporové teplotní čidlo využívá vlastnosti kovů a polovodičových materiálů, u kterých se elektrický odpor mění s teplotou. Z kovů se v technické praxi používá zejména platina, nikl a měd. Běžné jsou zejména platinové teplotní snímače Pt 100 a Pt 1000 a niklové Ni 1000.
    Odporové snímače teploty se používají zejména pro přesnější měření teploty než termočlánky, na rozdíl od nich však mají menší měřicí rozsah a jsou méně vhodné například pro měření povrchové teploty.
    Teplota je jednou z nejčastěji měřených veličin vůbec. Teploměry všeho druhu se proto vyskytují nejen ve všech oborech průmyslu, ale setkáváme se s nimi téměř na každém kroku i v každodenním životě.
    Přesný digitální teploměr se zapichovacím snímačem.Plastová rukojeť dlouhá 135 mm.Jímka Ø 3 mm, délka 100 mm, ukončení snímače je zahrocené, silikonový kabel délky 1 m.Rukojeť a kabel teplotně odolné do 100 °C.
    U skladovaného sena, slámy apod. hrozí na základě biologických procesů nebezpečí samovznícení a z tohoto důvodu je kontrola těchto materiálů velice důležitá.Přístroj Haytemp 285 je určen pro zemědělce a též hasičské sbory pro optimální kontrolu uskladněných krmiv.


Teploměry s pevně připojenými odporovými snímači

    Univerzální zobrazovací přístroj kombinovaný s extrémně robustním a současně ergonomickým snímačem s T-rukojetí z nerezové oceli umožňuje široké použití při měření teploty půdy a sypkých materiálů.
    Některé modely přístrojů umožňují připojení více druhů sond. K takovým digitálním teploměrům je například možné připojit snímače s termočlánkem typu K, S, N, J nebo T.
    Přesný digitální teploměr s integrovaným zapichovacím snímačem.Plášťová jímka z V4A se zapichovací špičkou, ohebná, Ø 3 mm, délka 150 mm.Vodotěsný přístroj i snímač.
    Přesný digitální teploměr se zapichovacím snímačem pro vyšší teploty.Teflonová rukojeť.Jímka Ø 3 mm, délka 100 mm, ukončení snímače je zahrocené, teflonový kabel délky 1 m.Rukojeť a kabel teplotně odolné do 250 °C.
    Přesné měření pro laboratoře, kontrolu kvality a monitorování výrobních procesů.Potravinářství (HACCP), medicína a farmaceutika, chemie, akvaristika, rybářství, akvakultura atp.
    Přesný digitální teploměr s univerzálním snímačem.Plastová rukojeť dlouhá 135 mm.Jímka Ø 3 mm, délka 100 mm, ukončení snímače je zaoblené, silikonový kabel délky 1 m.Rukojeť a kabel teplotně odolné do 100 °C.


Digitální teploměry firmy GREISINGER, Německo

    Přesný digitální teploměr se zapichovacím snímačem pro vyšší teploty.Robustní teflonová rukojeť, tenká zapichovací špička, rukojeť i kabel pro trvalé použití při vysokých teplotách do 250 °C, nerezová ochrana kabelu.Jímka Ø 3 mm, délka 100 mm, kabel délky 1 m teflon (max. 250 °C).Vodotěsný přístroj i snímač.
    V následujícím přehledu teplotních čidel jsou uvedeny snímače teploty pro různé měřicí úlohy. Znovu připomínáme, že výběr správného teplotního čidla je pro správné měření naprosto zásadní a že jeho vhodnost rozhodně nelze redukovat pouze na odpovídající měřicí rozsah. V případě, že si nejste výběrem správného teplotního snímače pro Vaši aplikaci jisti, neváhejte nás kontaktovat a výběr vhodného teplotního čidla s námi konzultovat.
    Měření vnitřní teploty potravin a dalších měkkých materiálů, rovněž pro přesné měření teploty kapalin, vzduchu a plynů nebo jako referenční přístroj pro kalibraci dalších přístrojů.
    Přesný prostorový teploměr.Pomocí volně umístěného, ale zároveň chráněného teplotního senzoru přístroj umožňuje velice rychlé a přesné měření ± 0,2 °C (při 20 °C). Přístroj je koncipován tak, aby byla zajištěna jeho jednoduchá a praktická obsluha pouze jednou rukou.


Digitální teploměry firmy TESTO, Německo

    Přesný digitální teploměr s tenkým zapichovacím snímačem pro vyšší teploty.Malá teflonová rukojeť, tenká zapichovací špička, rukojeť i kabel pro trvalé použití při vysokých teplotách do 250 °C, nerezová ochrana kabelu.Jímka Ø 1,5 mm, délka 100 mm, kabel délky 1 m teflon (max. 250 °C).Vodotěsný přístroj i snímač.
    Přesný digitální teploměr s tenkým zapichovacím snímačem pro vyšší teploty.Teflonová rukojeť.Jímka Ø 1,5 mm, délka 100 mm, ukončení snímače je zahrocené, teflonový kabel délky 1 m.Rukojeť a kabel teplotně odolné do 250 °C.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
17207
cache: 0024:00:00