Jak na věc


tantrické masáže české budějovice

Nabídka tantrických a léčivých masáží:

    Dotek představuje životně důležitou formu výživy a potvrzení. Smyslná tantrická masáž je způsobem přímé, neverbální komunikace. Přijetí tantrické masáže je zasvěcením do tantrického prožitku a tantrického uvědomění. Tantrická masáž je často prvním kontaktem s energií a energetickým tělem a ukazuje každému z nás jeho potenciál pro rozšíření sexuální energii do celého těla. Na Cestě doteku se toto tantrické zasvěcení naučíte dávat, ať už privátně svému partnerovi nebo klientům v rámci své profesionální masérské praxe. 


Umění tantrické masáže: profesionální výcvik Blok 1

    Tantrické milování je ponoření se do údolí. Tantrické milování je zjemnění milostného aktu a prohloubení prožitku. Tantra učí, že tantrické milování v prvé fázi navrací člověka ke své polaritě, tantra dělá z muže opravdového muže a z ženy opravdovou ženu. Tantra učí, abyS při tantrickém milování oba milenci nacházeli svoji vnitřní ženu. Dalo by se říci, že se při tantrickém milování muži učí, jak se milovat ženským způsobem, tedy s dostatkem času, s dostatkem pozornosti, s dostatkem cítění,dravý muž v sobě objevuje ženské vlastnosti. Při tantrickém milování se žena rovněž učí přirozeně prožívat milování celým tělem. Je od přírody schopnější otevřít se milostné energii a nechat ji proudit do celého těla. Při tantrickém milování žena zažívá orgasmus celým tělem, žena je schopna vydržet a prožívat orgasmus nekonečnou dobu. Je mýtus, že při tantrickém milování tohoto prožívání není muž schopen. Během tantrického milování muž objevuje svou vnitřní ženu, muž se postupně učí, jak prožívat mil
    Tantrická masáž spojená s voňavou ralaxační koupelí pro muže i pro ženy. Odpočinek a uklidnění při koupeli pomohou k většímu prožitku z následné tantrické masáže.
    Tantrické masáže k nám přichází prostřednictvím DOTEKU, a to je pro nás skutečnou NADĚJÍ, že můžeme poznat sami sebe zcela jinak, než jsme doposud zažívali. Doteky druhých pro nás mohou být natolik přínosné, že budeme stále více a více fascinováni touto tak bohatou komunikací, komunikací beze slov.
    Pokud byste chtěli prožít masáž od dvou masírujících, pak využijte tzv. čtyřruční tantrickou masáž. Je také možné ochutnat pocit, kdy vás masírují tři lidé tj. masáž šestiruční. Zkuste tedy dvoj či trojnásobek něžných doteků! (víceruční masáže zajišťujeme ve spolupráci s masérkami či maséry ze spřízněného studia tantrických masáží; je možné se nechat hýčkat 2-3 masérkami nebo 2-3 maséry).


Jakou tantrickou masáž si vybrat?

    Každé setkání (masáž, cvičení, rituál…) je jiné, má jiný záměr a jde krok po kroku v učení se tantrickému vnímání světa. Masáže jsou inspirovány živly, tedy: 1. země, 2. oheň, 3. vzduch, 4. voda a poslední dvě setkání probouzí ducha.
    Doporučujeme absolvovat více léčivých masáží, protože zranění, napětí a bolest, které jsme nashromáždili za celý život, jsou ukryté hluboko v nás. Dejme tedy prostor pro změnu.
    Bud můžeme vyzkoušet toto milování jako experiment bez větší tendence k přerodu osobnosti, jako hračku v sexu, oprostit se od žárlivosti a pouze se ponořit do milostné hrátky, která je smyslná, kreativní a vzrušující.
    Tantrická masáž je rituál, který oslavuje tělo, ducha a energii každého jedinečného člověka. Během láskyplného, citlivého a zároveň smyslného rituálu je uctíván ženský a mužský princip v nás. Je pracováno s životní energií, která se následně rozvádí do celého těla. Budete rozmazlováni a hýčkání vůněmi, doteky, horkým olejem… “Každá část vašeho těla si přijde na své…”
    V našem studiu si můžete užít masáž jako jednotlivec tzv. masáž individuální. Masírující může být muž či žena (tedy možnosti masáže jsou: žena ženu, žena muže, muž ženu).


Umění tantrické masáže: profesionální výcvik Blok 2

    Je to učení skrze vědomý dotek a totální přítomnost masérky (maséra). Můžete prožít hluboké lidské setkání ve své pravdivosti, můžete zažít práci s vaším energetickým tělem, roztávání vašich hranic a bloků, zvyšování vlastní energie. Je to naladění se na pozitivní cestu života, objevování něčeho nového, vkročení do kontaktu se svou vlastní energií.
    Moje cesta: Vystudovala jsem humanitní obor. Moje pracovní zkušenosti mě vedly k hlubší práci s lidmi a tak jsem absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik.
    Neuvěřitelně jemná, láskyplná a smyslá tantrická masáž pro ženy plná doteků, při kterých si žena uvědomuje své celé tělo a ženskou energii. Masáž může provádět žena nebo muž.
    Naší snahou je provádět delší masáže, kdy je dostatek času na hýčkání, na práci s energií, s energetickým tělem a na práci s vaším záměrem. Je přeci fajn, když si dokážete na sebe - v běžném shonu, najít čas.


120 min - 4 400 Kč150 min - 5 000 Kč

    Jak tantrická masáž probíhá ? Tantrická masáž začíná uctívajícím rituálem ve stoje, pokračuje bezolejovou masáží a hlazením pomocí peříček, ručníků, šátků a kožešinek, následuje olejová masáž a vyvrcholením je masáž a případně i stimulace intimních partií, při které klient může dojít ke stavům vzrušení nebo někdy až k orgasmu*. Při tantrické masáži ale nejde o sexuální praktiku ani o erotickou masáž. Tantra je o uvolnění těla a mysli a o vědomém prožití sexuální energie.
    Rozeta je pro většinu lidí místem, které je často spojené se slovy jako špinavost, temnost, něco nechutného. Pomocí tantrického léčení je také možné podívat se na naši “temnou stránku” z jiného úhlu pohledu. Citlivá masáž této oblasti odstraňuje svalové stažení a uvolňuje napětí z této oblasti. Postupně vede ke smíření a příjetí této části těla. Můžete nalézt potěšení a objevit naplno svoji základnu – naše kořeny.
    ” V tantrismu, světovém názoru, který vznikl v hinduismu a jemuž jde o překonání duality a o zkušenost jednoty, byly vyvinuty techniky na povzbuzení sexuality, aniž by se plně prožívala jako taková. Sexualita se zjemnila a kultivovala, aby byla zbavena žádostivosti a aby se stala ryzím výrazem lásky, zpodobením jednoty, o niž se tu usiluje.” citace z knihy Co živí lásku,  Ansel Grün


Naděje v doteku | Tantrické masáže, tantra

    Tato metoda léčivých masáží je založena na bioenergetických zákonech. Každá naše buňka nese paměť, v níž jsou obsaženy všechny naše prožitky. Léčivá masáž pánevní oblasti je schopná cíleně a hloubkově nalézt bolestivá místa, zvědomit a odstranit zranění, necitlivost či bolestivost.
    Užijte si pánskou jízdu s kamarádem. Třeba se stydíte přijít ochutnat kouzlo tantry sám. Prostory nám umožňují provádět dvě tantrické masáže souběžně.
    Tantra je duchovní směr pocházející z Indie, který oslavuje život a sexualitu. Pracuje s dvěma principy – mužským a ženským, který symbolizují bůh Shiva a bohyně Shakti. Mužský princip je čisté vědomí a ženský princip je chápán jako čistá energie. Tantra se snaží spojit tyto dva principy a dojít k jednotě. Tantra je cestou směřující k duchovnímu osvícení skrze meditaci, sebepoznání a propojení se světem. Díky práci se sexuální energií se snažíme o rozšíření vlastní energie a znovunalezení pramene živosti, hravosti a životní síly. Sexuální vzrušení je vědomě připouštěno, aby se probudily spirituální síly.


Tantrická masáž - Umění Tantrické masáže: Profesionální výcvik (4. blok)

    Při výuce využívá John svých zkušenosti z dlouholeté praxe v tantře, bioenergetice, biodynamické masáži a šamanismu. Johnova Cesta doteku vyučuje širokou škálu masáží od tantrické po erotickou a klade důraz na porozumění přítomnosti. Naučíte se různým formám doteků, jak fyzických tak energetických. Budeme sdílet řadu technik a rozvíjející se série hmatů, které povedou k prohloubení této iniciace. Mohou být použity k prohloubení intimity mezi partnery či milenci nebo jako profesionální otevření dveří k tantře u vašeho klienta.
    ” Sexualita je nejdůležitějším zdrojem naší spirituality. Jestliže se s ní spřátelíme a jako ten mladík v pohádce si s ní dobře promluvíme, nasměruje nás k pokladu v hlubině, k pokladu naší vitality a naší spirituální touhy. Pak nám řekne asi toto: Pokus se skutečně žít a milovat. Svým dosavadním životním stylem se míjíš jak se sebou, tak se svým životem. Nespokojuj se s životem pouze korektním! V tobě je větší touha po životě a lásce. Důvěřuj své touze! Odevzdej se životu, odevzdej se lidem, miluj je svým srdcem!” citace z knihy Spiritualita zdola, Ansel Grün
    V důsledku přináší lepší prožívání potěšení. U žen pomáhá k lepšímu prožívání sexuality a orgasmu. Je vhodnou cestou k uvolnění bloků v případě nemožnosti otěhotnění, které zdravotnictví léčí invazivně. U mužů napomáhá při problémech s erekcí, s předčastnou ejakulací – za pomoci uvolňování napětí, odstraňování bloků.


KRÁLOVSKÁ TANTRICKÁ MASÁŽ DVĚMA MASÉRKAMI

    Příjemná relaxace ve voňavé lázni připravý mysl na následnou tantrickou masáž, která se tak stane tím skutečným zážitkem a sebepoznáním vlstního krásného těla.
    Jak to, že když se sami pohladíme, že to není stejné jako když nás pohladí někdo jiný? Je to tím že si nedokážeme sami sebe tak dobře procítit ? Dokonce nám nejde ani zlechtat sami sebe! J Zkoušeli jste to někdy? Z nějakého důvodu je nám dáno, že skrze doteky druhých si v určitých momentech relaxace a uvolnění dokážeme daleko lépe uvědomovat své tělo, jeho krásy, vjemy a také možnosti prožitků. A jaké to je když nás pohladí někdo jiný? Záleží na druhu a způsobech dotyků, záleží na kterých častech těla jsme dotýkáni a záleží samozřejmě i na našem nastavení co se nám kde líbí více a co méně. A protože naše těla nejsou tak jednoduchá, stává se, že tam kde zpočátku doteky příliš nevyžadujeme, později, po rozhlazení a větším uvolnění si na tomtéž místě přejeme být dotýkáni a často velmi intenzivně. O tom všem je tantrická masáž, která je hotovou alchymií individuálních přístupů k jednotlivcům.


TANTRICKÝ KURZ PRO PÁRY PRO DOMÁCÍ MASÁŽ

    “Tantra přijímá všechno. V tantře není nic zakázáno. Všechno, co člověk prožívá, ať už je to považováno za dobré nebo špatné, je příležitostí k učení.” citace z knihy Umění sexuální extáze, Margo Anand 
    *pokud jde klient/ka na první masáž a obává se masáže intimních partií, je možno je po dohodě vynechat, užít si průběh masáže bez těchto obav, případně dát svolení až v průběhu masáže nebo si to užít při druhé návštěvě, protože by byla škoda ji nezkusit
    Pokud chcete tento nádherný rituál prožít jako pár, pak využijte možnosti tantrické masáže párové, kdy společně s partnerem můžete na energetické úrovni budovat a propojit své potěšení.
    Moje cesta: Mám vzdělání technického směru a vždycky jsem byl realista, materialista a řešil věci jasně a věcně. Ale v mém životě přišel čas, kdy jsem začal cítit, že mi něco chybí.
    Naše sexualita a její prožívání je velmi křehká nádoba.  Právě v této oblasti se setkáváme s mnoha zraněními. V sexualitě se totiž sbližujeme s druhým člověkem způsobem, který překračuje všechny hranice. Pomocí tantrického léčení je možné mnohá zranění léčit, osvobodit pánevní oblast od bolestivosti, najít k ní úctu, objevit znovu potěšení.


Umění tantrické masáže: profesionální výcvik Blok 3

    Západní psychologové jako Freud, Jung, Reich už dávno formulovali, že základní lidská nemoc je někde blízko milostného aktu. Nepřijetí milování znamená v podstatě nepřijetí sebe sama. Není-li schopen člověk přijmout sebe sama, tak nemůže přijmout ani druhého člověka nebo svého milostného partnera, nemůže spolu s ním vytvářet celek.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
21163
cache: 0024:00:00