Jak na věc


stropy

KMB Keramický stropní nosník MIAKO 2000

    Stropní systém PORFIXStropní systém PORFIX je moderní řešení stropů v obytných budovách s proměnným zatížením typu "A", zatížení do 1,5 kN/m2 podle technické normy EN 15 037-1 Betonové prefabrikáty. Systém montovaných stropů ze stropních nosníků a vložek.
    Stropy MIAKOKeramicko-betonové stropní systémy MIAKO jsou tvořeny nosníky z keramiky s nosnou prostorovou armaturou. Součástí jsou keramické, cihelné vložky MIAKO. Liší se značkou výrobce, ale až na drobné vylepšení jednotlivých výrobců je stejný.
    Stropy jsou nosné konstrukce ve vašem domě či jiném stavebním objektu, stropy jsou z mnoha důvodů velice důležité a jejich realizace je potřeba řešit po patřičném zvážení všech aktivních a neaktivních aspektů a vlivů na následně vytvořené stropy.
    Bílý stropSystémem stropní konstrukce. Bílý strop je zhotovený z prefabrikovaných železobetonových nosníků, tyto aplikované nosníky na stavbě jsou osazeny pórobetonovými vložkami, vzniká tím bílý strop.


KMB Keramický stropní nosník MIAKO 2500

    Jedná se o systémy železobetonové stropy a keramické stropy s armovací betonářskou výztuhou, dále klasické betonové stropy vyztužené armovací výztuhou, nebo stropy z betonových již hotových dílců (panelů). V neposlední řadě se jedná o tzv. "bílý strop". Stropy ze systému "bílý strop" jsou řešeny na bázi pórobetonových stropních panelů s armovací výztuhou a jejich hlavní výhodou je nízká konstrukční hmotnost.
    Dalším z mnoha druhů jsou stropní pálené desky z keramiky, nebo přepjaté stropní panely či nosníky. Tyto všechny systémy a materiály jsou vhodné pro vaše stropy.
    Betonové stropní deskyBetonové stropní desky jsou dílce z betonu opatřené armaturou. Jedná se o zdokonalený betonový strop sestavený z již předem vyrobených železobetonových prvků s vlastnostmi stropních konstrukcí, tedy pevnost atd.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
8873
cache: 0024:00:00