Jak na věc


severočeské divadlo ústí nad labem program

V rámci dalšího zkvalitnění prodeje tříděného uhlí z produkce Severočeských dolů a.s. bylo dne 1. 8. 2013 zahájeno hodnocení (tzv. kategorizace) uhelných skladů. Tento proces považujeme za nezbytnou zpětnou vazbu nejen pro nás coby producenta, ale jedná se o splnění kritérií, které se z hlediska kvality prodeje i péče o konečného zákazníka jeví pro Severočeské doly, a.s. jako rozhodující. Kritéria jsou posuzovány v rámci návštěv jednotlivých uhelných skladů pracovníky Odboru podpory obchodu. Konkrétní sklad může poté získat zlatou, stříbrnou či bílou známku. Kategorizace bude probíhat i v průběhu roku 2019.

    Společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. je klíčovou institucí pro aplikovaný výzkum v oborech nezbytných pro rozvoj hnědouhelného hornictví. Majetková účast umožňuje Severočeským dolům podílet se na řízení a kontrole činnosti ústavu.
    Dbáme na to, aby na prodejním místě byl zřetelně označen sklad spolu s jednotlivými druhy uhlí a nedocházelo k záměně Bílinského tříděného uhlí s ostatními uhelnými produkty a tím k poškození dobrého obchodního jména společnosti Severočeských dolů a.s. a koncového zákazníka.
    Skupinu Severočeské doly (konsolidační celek) tvoří mateřská společnost, 3 dceřiné a 1 přidružená společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí. Mateřskou společností jsou Severočeské doly a.s., které mají 100% podíl na základním kapitálu společností Revitrans a.s. (1.7.2013 proběhla fúze společností SD Autodoprava a.s. a SD Rekultivace), SD - Kolejová doprava, a.s., PRODECO, a.s.
    Kategorizací nevzniká na známku právní nárok. Severočeské doly a. s. si vyhrazují právo, odebrat známku nebo změnit kategorii známky, a to při jakémkoliv ohrožení nebo poškození dobrého jména Severočeských dolů a.s., či při nedodržení již dříve splněných kritérií v rámci kategorizace uhelných skladů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
8750
cache: 0024:00:00