Jak na věc


rozpočet domácnosti

Jak zkrotit výdaje? Veďte si rozpočet domácnosti!

    Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie,  Matematika a její aplikace, Člověk a společnost, Osobnostně sociální  výchova, Mediální výchova, Výchova demokratického občana
    Rozpočet domácnosti je praktické si zapisovat po sloupcích zvlášť pro příjmy, výdaje a rezervy. Mezi příjmy patří mzda, sociální dávky, příjmy z pronájmů, alimenty, důchody i jednorázové nepravidelné příjmy, např. z prodeje starého oblečení či nábytku. Výdaje je vhodné si dále, v rámci samostatných sloupců, rozdělit do dvou kategorií: pravidelné měsíční výdaje a nepravidelné větší výdaje. Do pravidelných výdajů patří výdaje spojené s bydlením (nájem, poplatky za energie), výdaje za potraviny, telefon, drogerie, provoz automobilu, výdaje na děti, domácí mazlíčky, pravidelné výdaje na volný čas, splátky úvěrů, pravidelné spoření apod. Nepravidelné výdaje naopak zahrnují dárky k narozeninám či Vánocům, jednou ročně platby pojištění, výdaje na dovolenou, nákup nového spotřebiče apod. Na tyto výdaje je třeba dopředu myslet a vytvářet si na ně tzv. rezervu.


Hospodaření domácnosti Rodinný rozpočet

    Návrhy svých řešení promítají do rozpočtu a sledují jejich krátkodobý i  dlouhodobý dopad na životní úroveň a zodpovědné zajištění rizik. Tento způsob výuky nabízí žákům:
    Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČREU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/
    Rady jsou to dobré, ale pokud máte nevýhodné dodavatele elektřiny, plynu apod., tak jsou prd platné. Doporučuji kalkulačku usetreno.cz, kde se vám srovnají všichni dodavatelé služeb a třeba i mobilních tarifů
    1 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/ HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_BO_03-20_OV-6 autor Mgr. Petra Boháčková vzdělávací oblast Člověk a společnost předmět Občanská výchova ročník 6. ZŠ Šlapanice


Prezentace na téma: "Hospodaření domácnosti Rodinný rozpočet"— Transkript prezentace:

    5 METODICKÝ LIST Materiál procvičuje a upevňuje učivo o rozpočtu domácnosti. Zařazujeme po probrání učiva. Je vhodný pro samostatnou práci, práci ve dvojicích či malých skupinkách, kde si žáci přidávají své vědomosti, diskutují o problému. Při společné kontrole učivo vysvětlujeme, klademe doplňující otázky.
    Důležité je také poznání, že životní úroveň a plnost života nezávisí jen  na financích. Přesahy do Rámcového vzdělávacího programu a Standardů finanční  gramotnosti.
    Statistiky uvádějí, že až dvě třetiny domácností v ČR fungují, co se týče financí, tzv. na doraz. Pokud i vy máte podobný problém, je nejlepším řešením si vést rozpočet domácnosti. Cílem takového rozpočtu je nejen sledovat za co v měsíci běžně utrácíte, ale i kde a jak si vytvářet rezervy na větší nepravidelné výdaje.V zásadě je jedno, jestli si rozpočet domácnosti budete vést v excelu nebo vám postačí papír a tužka. Důležitá je hlavně pravidelnost, důslednost a upřímnost sama k sobě.


Fakturační údaje (Rozpočet domácnosti)

    3 4. Spoj, co k sobě patří: PRAVIDELNÉ PŘÍJMY NEPRAVIDELNÉ PŘÍJMY o V rozpočtu se pravidelně opakují ve stejné výši; je třeba je ve stanovených termínech řádně platit, jejich neplacení může mít vážné důsledky; o Přicházejí do rozpočtu v různých časových intervalech, jejich výše kolísá a ne vždy s nimi můžeme dopředu počítat; PEVNÉ VÝDAJE o Můžeme ovlivnit jejich výši nebo je případně úplně zrušit máme nad nimi kontrolu; KONTROLOVATELNÉ VÝDAJE o Opakují se vždy po určité době, přicházejí do rozpočtu většinou jedenkrát za měsíc; 5. Doplň do tabulky: mzda, nájem bytu, jídlo, důchod, pojištění, mimořádná odměna, provoz telefonu, divadlo, výhra v loterii, příjem z brigády, platba za energie, doprava do školy, splátka auta, kapesné dětí, přídavky na dítě, oblečení a obuv, koníčky, spoření, dědictví, nákup vánočních dárků P Ř Í J M Y V Ý D A J E PRAVIDELNÉ NEPRAVIDELNÉ PEVNÉ KONTROLOVATELNÉ
    co se týče jídla, je důležité také nevyhazovat (to se mi také přiznávám méně daří) a co se týče úklidu, někdy se nemusí použít saponát - okna myji octem, nepoužívám aviváž (prý to ani není dobré), celkově se saponáty spíše šetřím, například nemyji záchod jako v reklamách - tak, že opíšu kruh v té míse, jestli chápete prostě stačí méně saponátu i na wc a je perfektně čisté, šetřit se dá docela hodně, zajímali by mě ještě další tipy, tlakáč nemám, protože znám lidi, kterým vybuchl a pak jsou i náklady (malování kuchyně) a navíc to údajně také není dobré, prý to není přirozená příprava jídla (to říká kuchařka Michopulu), navíc hrnek stojí možná 600 kč a výše, já vařím na plynu, takže je to levné, ještě pořadím vařit čaj na sporáku (plynu) ne v elektrické konvici, myslím, že hodně žere
    Název školy: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Autor: Ing. Andrea Modrovská Datum: 18. července 2012 Název: VY_62_INOVACE_1.2.1.


Vítám Vás na cestě za klíčovými informacemi!

    jsou podle mě spíše ztrátou času, taky soutěžím, když mám čas a už jsem vyhrála i hodnotnější ceny (nejvíc za 2000 jednu věc), potřebovala bych vyhrát auto nebo lépe dům co se týče výher, je to pro mě příjem průměrně max. 300 kč za měsíc za rok, to je velmi málo
    Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy:Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Zlepšení.
    Domácnost je základní ekonomickou jednotkou. Žáci v projektu nejdříve  vytvoří stálé skupiny – modelové domácnosti. V nich postupně řeší  konkrétní životní situace spojené s finančním rozhodováním. Důležitou součástí jejich rozhodování je práce s rozpočtem domácnosti.
    Prosím, použijte následující formulář a vyplňte své fakturační údaje. Vystavím Vám fakturu a zároveň Vám do emailové schránky přiletí objednané materiály, odkazy a další instrukce.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    4 ŘEŠENÍ 1. b r a t r a n e c 1. syn mé tety je můj 2. v ý ch o v n á 2. funkce rodiny (kontrolovat volný čas dítěte) 3. z e ť 3. manžel mé dcery 4. a d o p c e 4. osvojení 5. s y n o v e c 5. syn mého bratra 6. b a b i č k a 6. matka mé matky 7. n e t e ř 7. dcera mé sestry 8. t e t a 8. sestra mého otce 9. r o d i n a 9. rodiče + děti = 10. b i o l o g i c k á 10. funkce rodiny (zajistit potomky) 11. d o m o v 11. náhradní rodinný výchova (dětský...) 12. t ch á n 12. otec mého manžela (manželky) 13. s t r ý c 13. bratr mé matky 14. v n u k 14. syn mé dcery 15. e k o n o m i c k á 15. funkce rodiny (zajisti oblečení, obuv,..) 16. s n a ch a 16. manželka mého syna 17. c i t o v á 17. funkce rodiny (vytvořit rodinnou pohodu) 18. c i v i l n í 18. druh sňatku (na úřadě) 4. PRAVIDELNÉ PŘÍJMY NEPRAVIDELNÉ PŘÍJMY o o Opakují se vždy po určité době, přicházejí do rozpočtu většinou jedenkrát za měsíc; Přicházejí do rozpočtu v různých časových intervalech, jejich výše kolísá a ne vždy s nimi m
    ŠKOLA:Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU:Šablony – Gymnázium Tanvald ČÍSLO ŠABLONY:VI/2.
    Při vedení rozpočtu je vhodné dodržovat pár pravidel. Důležité je zapisovat si opravdu každý příjem a každý výdaj. Většina lidí má tendenci zapomínat na drobné výdaje typu káva, časopis, cigarety apod. Většinou jsou to ale právě tyto drobné výdaje, díky kterým nám měsíčně utíká nezanedbatelné množství peněz. Dalším důležitým pravidlem je vydržet u zapisování alespoň několik měsíců. Po takovéto delší době teprve dokážete identifikovat, kudy vám utíkají peníze zbytečně. Také po čase budete schopní si dopředu naplánovat výdaje na další měsíc a tyto následně porovnat se skutečností. Právě toto porovnání vám dá v oblasti řízení vlastních financí nejvíce.


Vaření doma, žádné hotovky a obědy v restauracích

    Naprosto souhlasím.. hlavně s prvním bodem, jak jsem si sama v praxi potvrdila, nákupem potravin v akci se dá ušetřit opravdu hodně. Nikdy nejdu do obchodu bez toho, aniž bych si dopředu prohlédla akční letáky, konkrétně na ně chodím sem: https://www.letakomat.cz/
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Číslo materiáluVY_62_INOVACE_EKO_4S_RE_32_05 NázevRozpočet domácnosti Druh učebního materiálu Prezentace PředmětEkonomika Ročník4 Tématický celekFinanční.


Přihlásit se přes sociální síť:

    2 HOSPODAŘENÍ DOMÁCNOSTI pracovní list 1. Doplň: syn mé tety je můj funkce rodiny (kontrolovat volný čas dítěte) manžel mé dcery osvojení syn mého bratra matka mé matky dcera mé sestry sestra mého otce rodiče + děti = funkce rodiny (zajistit potomky) náhradní rodinná výchova (dětský...) otec mého manžela (manželky) bratr mé matky syn mé dcery funkce rodiny (zajisti oblečení, obuv,..) manželka mého syna funkce rodiny (vytvořit rodinnou pohodu) druh sňatku (na úřadě) Tajenka:.. = porovnávání příjmů a výdajů domácnosti 2. Spoj, co k sobě patří: P Ř Í J M Y D O M Á C N O S T I V Ý D A J E D O M ÁC N O S T I peníze, které domácnost získává a může s nimi hospodařit peníze, které domácnost vydává za nákup různých předmětů a služeb 3. Doplň znaménka,, = : R O Z P O Č E T V Y R O V N A N Ý P Ř E B Y T K O V Ý S C H O D K O V Ý PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00