Jak na věc


rovina rovníku

Bohoslužba u kapličky - září 2004

    Je chápavá, velkomyslná a je ochraňovatelská. Vkládá hluboký cit do práce. Je citlivá, vstřícná a eroticky založená. Tato osoba velmi hluboce prožívá své city. Je zranitelná, a to jak slovy, tak i skutky. Jednou dovede odpustit, ale podruhé již ne. Někdy je odměřená, nedůtklivá až agresivní. Ve stavu vrcholného rozčilení může až fyzicky ublížit. Jakmile se do ní zaryje, vybuchne jako sopka soptí. Pocit nejistoty vede k nedobré atmosféře.
    Naskytne se možnost čerpání vědomostí z vyšších úrovní. Nové poznatky budou nesobecky předávány všem lidem. Bude třeba vytvářet podmínky pro rovnováhu mezi emocionální a mentální energií.
    Abychom vám Rovinu přestavili blíže, nemusíme po vzoru jiných míst hledat zvláštnosti, kterými nad ostatní vyniká. Její kouzlo je totiž někde jinde - v její skromnosti, jemnosti, sounáležitosti místních obyvatel a především v obyčejnosti. Ruch moderního života ji naštěstí dosud nepohltil, a tak svým rázem dosud připomíná vísku, kdysi tak typickou pro český venkov - bez monstrózních staveb hyzdících její vzhled, bez táhlých proudů aut, bez hluku a reklamních štítů.
    Člověk se začíná osvobozovat od osobních ambicí. Mění se myšlení z výrazu „já jsem“ na výraz „my jsme“. Vývoj něčeho nového.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
8153
cache: 0024:00:00