Jak na věc


revize nouzových osvětlení

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu z příslušných kontrolních orgánů BOZP a PO?

    NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY jednodenního školenía navazující zkoušky nebo přezkoušení: 11. prosince 2018, 15. ledna 2019 - tento termín je obsazen a 5. února 2019.
    Dále se kontroluje požadovaná doba svícení. Ne u všech je to stejné, některé svítí prvních pár minut více, postupně se intenzita světla snižuje a třeba do hodiny již světlo nesvítí. Jsou samozřejmě i taková nouzová světla, která svítí neustále, dokud není opětovně zprovozněn elektrický proud.
    Provádíme funkční zkoušky nouzového osvětlení pravidelně jednou do měsíce a kontrolu provozuschopnosti nouzového osvětlení jednou ročně dle legislativy a norem. Servisujeme systémy centrálních baterií pro nouzové osvětlení (CPS) a kontrolujeme autonomní systémy s bateriemi v jednotlivých svítidlech. Zajišťujeme pravidelný servis i zákonné kontroly nouzového osvětlení značky INOTEC. Nastavujeme a oživujeme systém centrální baterie pro nouzové osvětlení.


AL-127 Nouzové osvětlení – značení a revize

    Vytváříme návrhy a výpočty denního i umělého osvětlení od zadání pro průmyslové a administrativní budovy, banky, hotely, školy, nákupní centra, venkovní prostory i další veřejné architektonické stavby dle normativních a legislativních požadavků s minimalizací investičních a provozních nákladů na osvětlení.
    Stav nouzového osvětlení kontroluje revizní technik, který má oprávnění tuto činnost provozovat. Musí být znalý v problematice a mít potřebná oprávnění. Většinou se dá spolehlivě najít na internetu, kde je také většinou i ceník za poskytované služby. Takový revizní technik, jež kontrolu stavu nouzového osvětlení provede, se většinou zajímá i o další náležitosti, jako jsou hasicí přístroje, kontrola funkčnosti zařízení k evakuaci, také se prověřují únikové východy a mnoho dalšího. Revizní technik má mnoho pracovních povinností a zajistí vám tak plnou podporu a zejména vše, aby bylo v pořádku.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.
    Provádíme certifikované měření denního, umělého, nouzového i veřejného osvětlení. V minimálních časech, ve třech světových jazycích. Pod drobnohledem České metrologické společnosti.


AH-290 Nouzové osvětlení a revize elektrické instalace

    Hodně se také kontrola zaměřuje na samotný stav nouzového osvětlení. Pokud jde totiž o světla, která svítí opravdu jen při výpadku elektrického proudu, může se stát, že nebudou použita nejen několik měsíců, ale i let. To svádí k tomu, věnovat malou pozornost aktuální „nepotřebnosti“ a tak je také opomíjet. Světla tak mohou být poškozená, zaprášená, mnohdy až neviditelná a tak podobně. I takový stav světel se kontroluje.
    Podle normy ČSN EN 1838 se provádí pravidelná revize nouzového osvětlení tak, jak je potřeba a přísluší podle ustanovených vyhlášek. Provádí se několik typů kontrol, některé denně, jiné týdne, měsíčně a také ročně, v závislosti na rozsahu a potřebách. Při kontrole takové té běžné, kterou provádí revizní technik, se ubezpečuje kontrolní orgán, že se musí rozsvítit všechna svítidla při simulaci elektrického výpadku.
    Proto je nutností provádět pravidelnou revizi nouzového osvětlení, která zajistí i při nečekaném výpadku proudu, že bude vše perfektně fungovat, a zabrání se tak těm nejhorším scénářům. Pravidelné kontroly má na starostí správce objetku, který za ně ručí. Ovšem samotnou revizi nouzového osvětlení musí provést odborně proškolená osoba s platnou certifikací a aprobací tuto činnost vykonávat.


Elektro revize nouzové osvětlení

    Její hlavní činností byla a je montáž požárních ucpávek, protipožárních nátěrů, jádrového vrtání a drobných stavebních prací. V roce 2006 s postupným zvyšováním odbornosti a praxe se firma Unifast spol. s r.o. rozšířila o kontroly požárních ucpávek a protipožárních nátěrů všech dodavatelů protipopožárních materiálů v ČR.
    Vzhledem k tomu, že nouzové osvětlení má vlastní zdroj energie, baterie, nebo centrální systém, je potřeba při revizi prošetřit i daný zdroj energie. Nikdo nikdy neví, kdy bude nouzové osvětlení potřebné a tak je potřeba, aby vždy byla provedená pravidelná revize a zdroj energie nouzového osvětlení byl také kontrolován. Baterie musí být plně funkční a odpovídající pro daný segment.
    NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY jednodenního školenía navazující zkoušky nebo přezkoušení: 11. prosince 2018, 15. ledna 2019 - tento termín je obsazen a 5. února 2019.
    Jedná-li se o požár nebo jakýkoli jiný výpadek elektrického proudu, pak je nutné se z budovy co nejdříve evakuovat. Ke snadnějšímu a rychlejšímu odchodu slouží právě nouzová osvětlení, která mají vlastní zdroj energie a automaticky se spustí ve chvíli výpadku elektrického proudu. Tyto světla jsou navíc vybaveny i ukazateli, jež určují směr pohybu, takže i v neznámém prostředí jste informováni, jakým směrem se máte udávat.


Jak vám chytré řízení osvětlení DALI prozáří život

    Naše akciová společnost Energom Projekty a.s se specializuje na kompletní revize nouzového osvětlení, profesionálně a odborně zajišťujeme u všech typů budov tak, aby splňovali stanovené doby svícení nouzového osvětlení v rámci celé České republiky.
    Nouzové osvětlení, které je dáno vyhláškami, musí být také pravidelně kontrolováno. Není to jen pro potěchu duše, ale takové revize nouzového osvětlení nařizuje přísně legislativa. Konkrétně vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci. Patří do kategorie požární prevence, protože přece jen nouzové osvětlení slouží pro únik osob při nebezpečí, obvykle při požáru a jiných nouzových stavech, kdy je potřeba místo co nejrychleji opustit.
    Jsme firma s dlouholetou tradicí na českém trhu technického vzdělávání. Organizujeme školení, semináře a kurzy v oborech elektro, plyn, radiační ochrana, radiokomunikace a telekomunikace.
    S našimi profesionálně vyškolenými specialisty v oblasti prevence komplexních služeb BOZP a PO, budete při neohlášených návštěvách státních kontrolních orgánu VŽDY SPRÁVNĚ PŘIPRAVENI.


Centrum BOZP a požární ochrana v Praze

    Jednou do roka provádíme kontrolu provozuschopnosti nouzového osvětlení. Zákonné funkční zkoušky provádíme jednou měsíčně nebo zaškolíme vašeho zaměstnance. Výsledky zkoušek zapisujeme do provozního deníku nouzového osvětlení.
    Jsme firma s dlouholetou tradicí na českém trhu technického vzdělávání. Organizujeme školení, semináře a kurzy v oborech elektro, plyn, radiační ochrana, radiokomunikace a telekomunikace.
    Nouzové osvětlení – obecné informaceNouzové osvětlení je systém svítidel, která se samočinně rozsvítí při přerušení dodávky elektrické energie.Účelem nouzového osvětlení je zajištění bezpečného přerušení vykonávaných činností a opuštění prostor, ve kterých k výpadku elektrického proudu došlo.
    Zajišťujeme pravidelný servis i zákonné kontroly nouzového osvětlení značky INOTEC. Nastavujeme a oživujeme systémy centrální baterie pro nouzové osvětlení.


Veřejné osvětlení mnoha českých obcí volá po výměně, obce proto volají po dotacích

    Elekro revize nouzového osvětlení – legislativaNouzové osvětlení je dle platné legislativy (vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci) zařízením pro únik osob při požáru.!!! - Elektro revize nouzového osvětlení je potřeba provádět minimálně 1 x ročně - !!!Rozsah elektro revize nouzového osvětleníVe smyslu § 7 ods. 3 a § 46 odst. 5 písm. a) Vyhlášky č. 246/2001 Sb. v souladu s ČSN EN 1838. Provádíme kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostní zařízení dle níže uvedené specifikace.1. kontrola rozsvícení všech svítidel a značek při simulovaném výpadku normálního osvětlení2. kontrola požadované doby svícení3. kontrola stavu svítidel (poškození, čistota, absence)4. kontrola funkčnosti indikačních signálek nebo indikačních přístrojů ke zjištění napájení při obnově dodávky elektrického proudu5. u centrálních bateriových systémů kontrola správné činnosti monitorovacího systému
    Revize nouzového osvětlení slouží především při náhlé komplikaci, což může být například výpadek proudu, který je následkem vnějších vlivů, nebo i požáru. V té chvíli je důležité mít správně provedenou revizi nouzového osvětlení, nejen pro pojišťovny, ale především, aby jste se mohli dostat k únikovému východu a evakuovat se.
    Navrhujeme, oživujeme a servisujeme systémy řízení osvětlení. Nastavujeme inteligentní řízení osvětlení reagující na přítomnost osob, pohyb, intenzitu denního osvětlení, denní dobu. Navrhujeme světelné scény pro víceúčelové využití místnosti v závislosti na aktuálně provozované  činnosti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00