Jak na věc


registr vozidel

Co dělat, když obdržím upozornění na špatnou platební morálku odběratele?

    Ověřte si nejprve dle předchozího bodu, zda jste opravdu zveřejněn na www.bpx.cz. Jste-li přesvědčeni, že se jedná o nepravdivou informaci, napište nám krátkou e-mailovou zprávu s uvedením svého IČ nebo názvu. Napadnout lze jen zveřejnění nabídky pohledávky, nikoliv poptávky pohledávky nebo situaci, kdy systém www.bpx.cz pouze informuje o zveřejnění dlužníka v externím zdroji.
    Ministerstvo průmyslu a obchodu realizuje projekt „Úprava registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy”.
    Žádosti o připojení AIS k základním registrům lze podávat prostřednictvím jednoduchého online formuláře Registrační autority základních registrů (RAZR). Více informací a uživatelská příručka v sekci Pro správce AIS
    Možností je celá řada, záleží, co si ke svému odběrateli můžete nebo chcete dovolit. Každopádně je vhodné odběratele upozornit na špatnou platební morálku, je především v jeho zájmu, aby toto negativní označení odstranil. V případě, že informačním zdrojem je www.bpx.cz máte možnost kontaktovat pro získání bližších informací inzerenta, který pohledávky na Vašeho odběratele zveřejnil. Získané informace Vám pomohou rozhodnout, zda odběrateli dodávat už jen na fakturu nebo snížit jeho úvěrový limit nebo lépe zajistit své pohledávky.


Procesní postupy připojování AIS:

    24.05.2018 - Z důvodu potřeby zkvalitnění služeb a zajištění požadavků GDPR postupně převezme správu nad registrem technologická skupina REGISTRY LLC. na základě odkoupení všech registru v EU. Registry dlužníků budou postupně rozděleny do tří částí a to pro firemní zákazníky, fyzické osoby a zabezpečený cloud, ve kterém budete moci editovat, mazat, doplňovat své osobní údaje dle vlastních požadavků a potřeb. Uživatelské účty a osobní údaje se tak zcela oděli od registrů dlužníků.
    Vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části živnostenského rejstříku v souladu s ust. §60 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon (viz Ochrana osobních údajů).
    Tato sekce vám nabídne potřebné informace k vývoji/modifikaci AIS pro připojení k testovacímu a produkčnímu prostředí ZR. Prostředí systémů ZR je vždy složeno z prostředí testovacího a prostředí provozního. Dle podmínek nastavených správcem ISZR je nutné, aby byl AIS, který požaduje připojení k ISZR, otestován proti testovacímu prostředí ZR.
    13.05.2018 - V současné době probíhá obnova SSL certifikátů. Bezpečnost zabezpečení do obnovy není nikterak omezena. Vyhledávač Vám může nedoporučit, nebo odmítnout přístup do systému. Obnova certifikátů proběhne během 24 hodin.


Vítá vás Český národní registr dárců dřeně

    Referenční agent slouží jako pomůcka pro vývojáře, kteří budou připravovat agendové informační systémy pro připojení k základním registrům. Vývojáři tak mohou formou nahlédnutí do zdrojového kódu referenčního agenta pochopit metodu volání webových služeb vnějšího rozhraní Informačního systému základních registrů implementovanou v prostředích .NET a Java.
    Přihlášením dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů.
    Není nutné měnit zažité pravidlo, že první dodávky jsou poskytnuty za hotové nebo platbu předem a až poté se přistupuje k dodávkám na fakturu. Jen je nutné ihned zařadit odběratele do monitoringu platební morálky, abyste mohli být informováni o jeho platební kázni ještě před první dodávkou na fakturu. Do této doby je nezbytné podepsat s odběratelem kupní smlouvu.
    Je lhostejné, čí platební kázeň chcete monitorovat. Někteří naši klienti si mimo odběratelů nechávají navíc monitorovat platební kázeň i dodavatelů, aby mohli lépe reagovat na případné výpadky dodávek. Navíc Vám zhoršená platební kázeň vašeho dodavatele umožňuje koupit pohledávky od jeho věřitele a následně je s profitem započíst vůči závazkům, které k svému dodavateli máte. Je zcela na Vás, k čemu získané informace budete využívat.


Nadstandardní služby k mikročipům zaregistrovaným v databázi (předplacené služby)

    13.11.2018 - V současné době dochází ke změně certifikační autority SSL. Dočasné hlášení o neplatném certifikátu je způsobeno probíhající změnou a nemá vliv na ochranu dat.
    Pokud je vytvářena nová eGON služba základních registrů, která nahrazuje stávající službu, pak stará služba musí být zachována funkční minimálně po dobu 12 měsíců od publikace nové služby. Dokumentace popisující činnost nahrazené služby musí být uložena pro zpětné potvrzení činnosti služeb.
    Registry dlužníků obvykle poskytují za poplatek výpisy o bezdlužnosti. Než si výpis o bezdlužnosti zaplatíte, přesvěčte se, zda jej bude např. banka vůbec akceptovat. Některá potvrzení o bezdlužnosti působí sice formálně přesvědčivě, ale ve skutečnosti jsou jen nevýznamným cárem papíru. V této souvislosti je pochopitelné, proč se některé registry označují za národní, centrální, evropské nebo dokonce celosvětové registry dlužníků. Proč vytvářejí stránky s názvy ministerstev, finančních úřadů a jiných státních orgánů, z kterých na své registry odkazují (odkaz1, odkaz2, odkaz3) nebo "používají" označení oficiálních registrů (odkaz4, odkaz5, odkaz6).


Zveřejnění zvýrazněného záznamu s fotografií o ztraceném zvířeti (u zvířat bez aktivovaných nadstandardních služeb)

    23.05.2018 - Upozornění: Z důvodu platnosti GDPR došlo k přesunu účtů do zabezpečeného CLOUDU. O novém přístupu, administraci a zjednodušené správě osobních údajů budete vyrozumění samostatně externím datovým úložištěm prostřednictvím e-mail komunikace.
    Registrů dlužníků je několik. Chcete-li zjistit, zda jste evidováni v našem registru, zadejte vpravo nahoře název firmy nebo její osmimístné IČ. Výsledek hledání prostudujte, rozlište mezi "dlužník zveřejněn na www.bpx.cz" a "www.bpx.cz informuje, že dlužník je zveřejněn jinde". Na www.bpx.cz lze zveřejňovat pouze podnikatelské subjekty s IČ. Jste-li nepodnikatel s RČ, obraťte se na 4 registry uvedené na stránce seznam dlužníků pod nadpisem Další databáze dlužníků. Tyto registry evidují právě nepodnikatele.
    Aktuální data poskytuje on-line vyhledávání vpravo nahoře pod červeným textem. Jednou měsíčně je vygenerován seznam pohledávek v excelu a je umístěn na stránku Seznam dlužníků a neplatičů. Do excelu se už nepromítají změny, které uživatelé se svými pohledávkami udělají. Excel je tedy už neplatný až do jeho další aktualizace. Uživatelé s tarifem Full si mohou kdykoliv vygenerovat aktuální seznam všech zveřejněných pohledávek.


4. Popis procesů a podmínek připojení AIS k ISZR

    29.07.2016 - Automatizovaná Protikorupcnilinka.cz každý den odbaví ve spolupráci s Centrálním registrem dlužníků více jak 10 podnětů. Za rok to činí okolo 4.000 oznámení.
    Pohodlně toho můžete dosáhnout pomocí monitorování platební morálky odběratelů. Zašlete nám IČ subjektů, které Vás zajímají. Vyskytnou-li se na ně pohledávky, budete informován. Druhou možností je po přihlášení na www.bpx.cz, vložit do systému poptávky po pohledávkách, které Vás zajímají. Dále upravte své registrační údaje. Zaškrtnutím políčka „anonymita“ se budou Vámi inzerované pohledávky zveřejňovat pouze s telefonickým a e-mailovým spojením. Pozor aby i Váš e-mail měl anonymní podobu. Někteří naši uživatelé se anonymizují a pak uvedou jakou svůj kontaktní e-mail jmeno.prijmeni@firma.cz. V případě, že se Vaše poptávka střetne s nabídkou, budete automaticky vyrozuměn e-mailem.
    Rozhraní EGON-5 změnilo IP adresu. Pokud OVM nevyužíval URL adresu pro svou komunikaci s vnějším rozhraním ISZR, může mít problém s nefunkčností připojení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
16539
cache: 0024:00:00