Jak na věc


reakce na očkování tetanus

Cvičebnice středoškolské chemie

    Násobná vazba zaniká v důsledku přijmutí cizorodé částice do své struktury. Tento typ reakce se nazývá adice. Pro důkaz násobných vazeb ve struktuře uhlovodíků se využívá reakce s bromovou vodou (vodný roztok bromu) či roztoku manganistanu draselného. Oba roztoky prokáží v přítomnosti násobné vazby barevnou změnu.
    Pro anionty halogenidů se využívá jako důkazové činidlo dusičnan stříbrný, který vytváří příslušné halogenidy stříbrné. V případě reakce s roztokem fluoridu vzniká průhledný roztok, u chloridu bílá sraženina, pro bromid sraženina jemně žluté barvy, zatímco u jodidu je zbarvení sraženiny sytěji žluté. Iontové reakce probíhají dle následujícího schématu (X = halogen):
    Veškeré sloučeniny rtuťnaté patří mezi jedy. Jen některé z nich jsou rozpustné ve vodě. Jodid rtuťnatý vytváří ve vodě červenou sraženinu, která může vznikat při reakci rtuťnatého kationtu s jodidem draselným, což slouží jako důkazová zkouška. Červená sraženina jodidu rtuťnatého vzniká podle rovnice:
    Pozn.: Aromatické uhlovodíky (areny) se sice kreslí s dvojnými vazbami ve své struktuře, ale jelikož obsahují konjugovaný systém π elektronů, tak neposkytují s těmito roztoky pozitivní výsledek.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00