Jak na věc


reakce na očkování tetanus

Cvičebnice středoškolské chemie

    Pro anionty halogenidů se využívá jako důkazové činidlo dusičnan stříbrný, který vytváří příslušné halogenidy stříbrné. V případě reakce s roztokem fluoridu vzniká průhledný roztok, u chloridu bílá sraženina, pro bromid sraženina jemně žluté barvy, zatímco u jodidu je zbarvení sraženiny sytěji žluté. Iontové reakce probíhají dle následujícího schématu (X = halogen):
    Jedním z méně tradičných aniontů je thiokyanatanový anion CN-. Jeho reakce s železitými kationty poskytuje rudě zbarvený roztok thiokyanatanu železitého připomínající krev. Vznik ,,umělé krve‘‘ vystihuje tato rovnice:
    Ciničitý kation vytváří v sulfidu sodném žlutou sraženinu sulfidu ciničitého. Přidáváním hydroxidu sodného se barva sraženiny změní na bílou v důsledku vzniku bílého hydroxidu ciničitého. Vznik žluté sraženiny vystihuje následující chemická rovnice
    Pro důkaz kobaltnatého kationtu je typická reakce s bezkyslíkatou kyselinou sulfonovou (sirovodíkovou), kdy vzniká černá sraženina sulfidu kobaltnatého. S chromanem draselným tvoří růžovou sraženinu. Černá sraženina sulfidu kobaltnatého vzniká při této reakci:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
7526
cache: 0024:00:00