Jak na věc


pseudomonas aeruginosa

Klíčová slova: Pseudomonas aeruginosa, infekce, léčba

    Problémy s pokožkou mi říkají v duchovní a duševní rovině: “Musím se také zabývat sám sebou. Co mě dráždí, pálí, svědí?“ Při onemocnění pokožky je narušen kontakt s okolím, člověk se cítí nečistým, nejistým, nemohoucným vyjádřit se. Alergie a akné vždy souvisí s problémy citovými nebo s přecitlivělostí. A samozřejmě na tělesné úrovni s játry.
    Vše je o důkladné dezinfekci, čištění, dbát na hygienu rukou a dezinfikování okolního prostředí. To všechno může podstatně snížit riziko infekce. Lidé s oslabenou imunitou by se měli vyvarovat horkých van, saun, horkých bazénů. Dbát by měli přepečlivě i na své kontaktní čočky a vybavení k nim náležící. Nemocní s oslabenou imunitou a zvýšeným rizikem mohou užívat léky na podporu imunity a také jim mohou být aplikovány polyvalentní vakcíny s antigeny.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    Vážená paní, pane,upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.
    chcel by som Vas poprosit o radu. Na jar som kupil magnoliu a zasadil som ju do kvetinaca. Je umiestnena vonku na terase, kde svieti slnko iba rano asi do 11.00, poobede je v tieni. Zo zaciatku sa jej darilo dobre, ale v poslednej dobe jej zacali hnednut a schnut listy. Poprosil by som o radu co je to za ochorenie a co s tym urobit. Pripajam aj fotografie. V pripade, ze by kvalita nepostacovala, mozem poslat fotografie s lepsim rozlisenim.


Effect of Pseudomonas aeruginosa resistance on antibiotic therapy

    Mezi extracelulárními enzymy se v patogenitě uplatňují hlavně proteolytické enzymy. Štěpí kasein, fibrin, elastin a kolagen, které poškozují stěny drobných cév, čímž vyvolávají hemoragie až nekrózy, inaktivují stožky komplementu a tím brání opsonizaci a inhibují fagocytosu. Ps. aeruginosa tvoří 2 typy hemolysinů, a to jeden s aktivitou C fosfolipázy, druhý hemolysin je termostabilní glykolipid. Pyocyanin se uplatňuje jako inhibitor mitochondriálních enzymů, snižuje pohyb řasinek a tím zhoršuje očisťování sliznice dýchacích cest. Termostabilní exotoxin je protein s letálním účinkem v pokusu na zvířeti. Působí cytotoxicky v tkáňových kulturách. Má transferázovou aktivitu, katalyzuje přenos adenosin fosfát ribózy z NAD na elongační faktor 2, tím inhibuje proteosyntézu v buňce. Účinek je podobný difterickému toxinu, ale má jiné receptory. Toxin je produkován v inaktivní formě, patrně se aktivuje až na buněčné membráně. Tvoří se také in vivo v průběhu infekce. Toxické změny jsou lokalizován
    Vkládání komentářů do fóra je funkční. Registrace nových uživatelů byla opět spuštěna. Děkujeme všem, kteří měli trpělivost vydržet výpadky webu. Údržba a technická podpora funguje na dobrovolnické bázi.
    Jelikož jde o velmi rezistentní bakterii, léčba je poněkud svízelná. Stav se neustále zhoršuje, protože odolnost bakterie neustále stoupá. Nakažení touto baktérií je obvykle léčeno kombinací 2 různá antibiotik těchto tříd: Piperacilin, Cefalosporinů III., aminoglykosidy, karbapenemy, monobaktamy nebo fluorochinolony. Vyzkoušet můžete i nějaká ta chemoterapeutika, jako ofloxacin nebo ciprofloxacin.
    Je nutno odlišit bezvýznamnou a krátkodobou kolonizaci od infekce. Infekci je nutno energicky léčit. Výběr antibiotik je omezen jak primární tak sekundární rezistencí. Ps. aeruginosa je citlivá na polymyxin B a kolistin, gentamicin a další. Z chemoterapeutik na ofloxacin a ciprofloxacin.


Keywords: Pseudomonas aeruginosa, infection, treatment

    Je homogenní druh s jasnou morfologickou, biochemickou a antigenní charakteristikou. Vyskytuje se v odpadních vodách, v půdě, ve stolici domácích zvířat i lidí. V čisté vodě se nemnoží. Kolonizuje sliznice, hlavně respiračního traktu a močových cest, u hostitelů se sníženou obranou. Ve velkých kvantech se může vyskytnout v nemocničním prostředí, zvláště na jednotkách intenzivní péče, resuscitačních odděleních, novorozeneckých odděleních, kde kontaminuje dýchací přístroje, nebulizátory, katetry. Je často příčinou nemocničních nákaz.
    Jde o velmi nebezpečnou bakterii, která může i zabít, pokud jste nemocný a vaše imunita je oslabená. Nebezpečí této bakterie spočívá v její velké rezistenci vůči těm nejrůznějším antibiotikům. Je to velký postrach napříč celou nemocnicí.
    Extracelulární polysacharid (alginát) se tvoří v enormním množství u mukoidních kmenů, obaluje celé mikrokolonie bakterií a chrání je před obranou hostitele (zejména u cystické fibrózy). Při pasážování in vitro tvorba alginátu mizí.
    Jako nozokomiální infekce, tedy prostřednictvím přístrojů a zařízení v nemocnicích a rukama zdravotnického personálu. I proto je nutno dbát na důkladnou dezinfekci a umývat si ruce často, pořádně a správnou technikou. Může se dokonce šířit i prostřednictvím jídla.


Problematika Pseudomonas aeruginosa

    Zdravý člověk neonemocní. K tomu, aby byl člověk infikován touto baktérií, je nutné mít defekty fagocytózy, rozsáhlé popáleniny, prodělávat leukémii, užívat cytostatika, imunosupresiva, kortikoidy i antibiotika po dlouhou dobu. Velmi ohrožení jsou nemocní s cystickou fibrózou, AIDS i cukrovkou. Ohrožené jsou i nedonošené děti.
    Antigenně je Ps. aeruginosa heterogenní. Podle termostabilních somatických antigenů prokazovaných aglutinací se rozlišuje 17 serotypů, další antigeny jsou vázány na bičíky a fimbrie.
    WP od 05/2008. Mycopl.Pn,Cpn,EBV. Chronický únavový syndróm. Liečba:NAC,doxy,azi,tinidazol,vit.D 4000iu,plus opatrenia proti sekund.porfýrii. Výrazné zlepšenia po 3.r liečby. Po 6r WP stav takmer bezproblémový. V súčasnosti striedavo mierne relapsy
    Pěstební stůl - Už žádný nepořádek při práci se sadbou. Pěstební stůl je primárně určen k práci se sadbou během celého roku. Čas strávený úklidem hlíny nebo substrátu, přenášením sadby z místa na míst


Léčba infekce Pseudomonas aeruginosa

    Většinu kmenů je možno identifikovat podle růstu na základních půdách, kde vytváří kovově lesklé kolonie. Kolonie jsou často zčásti autolyzovány, což připomíná plaky u fágové lýzy. Nejčastější jsou disociační fáze S a R, u nemocných s cystickou fibrózou se vyskytují mukosní kolonie. Převážná většina kmenů tvoří pigmenty, a to jednak modrozelený pyocyanin (metylhydrofenazin, rozpustný ve vodě a chloroformu), který je tvořen jen Ps. aeruginosa, a žlutozelený fluorescein, rozpustný ve vodě. Ve starých kulturách vznikají oxidační deriváty, kupř. alfaoxifenazin, které mají výrazný antibiotický účinek proti grampozitivním a některým gramnegativním bakteriím. Tyto látky byly nesprávně zařazeny mezi enzymy a označeny jako pyocyanáza. Českými mikrobiology byly už před II. světovou válkou užity k léčení lokálních infekcí. Na krevním agaru vyvolává Ps. aeruginosa výraznou zónu úplné hemolýzy. Kultury mají charakteristický zápach po trimetylaminu. Kultivační teplota dosahuje optimální rozmezí 30-3
    Imunita je vázána na typově specifické protilátky, které opsonizují. V nízkých turech jsou přítomny i v normálních sérech. Imunizací je možno titry zvýšit. Komplement s protilátkou nepůsobí zpravidla na virulentní kmeny baktericidně. Eliminace bakterií je umožněna fagocytózou, kterou protilátka a komplement usnadňují. Při snížení počtu nebo funkční zdatnosti polymorfonukleárů jsou infekce častější a systémové. Antitoxin se může podílet na zábraně letality pseudomonádavých infekcí.
    Tento svět se bez nás klidně obejde, rozvine se spousta nových druhů a životních forem, které budou vnímat životní prostředí, v němž by se nám ani trochu nelíbilo, jako to nejlepší a nejhezčí.
    Na patogenitě se ze strany mikroba uplatňují jednak faktory vázané na bakteriální buňku (extracelulární polysacharid, slizová vrstva, stěnový lipopolysacharid), jednak extracelulární produkty (enzymy, toxiny, pigment).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
16831
cache: 0024:00:00