Jak na věc


provizorní zubní náhrada snímatelná

Provizorní vysílací pracoviště v objektu ČST v Zahradním Městě — Televize v srpnu 1968 — Období 1968–1969 — Československá televize do roku 1992 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

    V kanceláři ředitele úseku Rozvoje a výstavby byla zřízena služba dispečersko-operativního charakteru (něco jako „dozorčí“ vojskového útvaru) s NON-STOP provozem. Služba přijímala telefonicky pokyny od pracovníků techniky z terénu, poté buď přímo organizovala jejich provedení, nebo je předávala dál. Přebírala též vzkazy, varování a další informace, které pak předávala adresátům.
    Provizorní materiál Protemp™ 4 (3M ESPE) vykazuje barevnou stálost, odolnost proti frakturám a je vhodným materiálem i pro dlouhodobá i rozsáhlá provizoria.
    Tím, že výšková budova ČST v Zahradním Městě byla na jednom z nejvyšších míst v Praze, stačil malý výkon k pokrytí části území Prahy (Nusle, Vinohrady). O sledovanosti tohoto provizorního vysílacího pracoviště svědčily ohlasy diváků i skutečnost, že hned po prvé relaci přinesla vděčná divačka do vrátnice kytičku se vzkazem, že vysílání sledovala a že na stolku pro hlasatele chyběla.
    Díky jedinečné nanotechnologii vyvinuté společností 3M ESPE je hladký povrch výplně zajištěn hned od začátku. Stačí přetřít etanolem a výsledkem je lesklý a hladký povrch, což opět urychluje celou proceduru, jelikož již není potřeba výplň dále leštit či glazovat.


Nahrazení porušených metalokeramických korunek ve frontálním úseku

    Provizorní materiál Protemp™ 4 (3M ESPE) je dvousložkový kompozitní materiál s novou generací plniv určený pro výrobu dočasných náhrad. Je indikován pro provizoria jedno- i více-členných korunek, můstků, implantátů, inlejí / onlejí a fazet, včetně dlouhodobých provizorních náhrad. Tento materiál má vysokou pevnost a estetiku.
    Testy in vitro dokazují, že je materiál Protemp™ 4 pevnější než všechny ostatní přední automaticky míchatelné provizorní materiály z bis-akrylátu.
    Po obsazení objektu Měšťanská Beseda sledovali pracovníci rozvoje a technické kontroly v objektu Zahradní Město vysílání ze studia Skaut a následně i přenosových vozů z vysílače na Cukráku. Po přerušení vysílání obsazením vysílačů Cukrák a Petřín, byly zahájeny práce na vybudování provizorního vysílacího pracoviště v objektu Zahradní Město.
    Výchozí situace: Pacient s částečnou snímatelnou náhradou v horním úseku si nechtěl nechat zhotovit můstek. Na pravém horním řezáku a na levém horním řezáku se vyskytly recidivující kazy, a tak se pacient rozhodl pro nahrazení těchto dvou zubů celokeramickou korunkou.


Dlouhodobý provizorní můstek po 27 měsících

    V prostorech Oddělení technické kontroly bylo zřízeno malé studio, byla použita kamera, na které provádělo Oddělení technické kontroly měření snímacích elektronek, a zvukové zařízení nainstalovali rozvojáři. Při zkoušce byla zjištěna horší kvalita snímací elektronky, po konzultaci s naším výzkumným ústavem (VÚRT) přivezl kvalitní elektronku osobně ředitel VÚRT Vlastislav Svoboda, a to v popelářském voze, který měl volný průjezd kontrolami na mostech.
    Léčebný plán: Byl stanoven léčebný plán, jehož cílem bylo nahrazení stávajících metalokeramických korunek na zubech PH1 a LH1 celokeramickými korunkami.
    Materiál pro provizorní náhrady Protemp™ 4 představuje další milník společnosti 3M ESPE ve vývoji materiálů pro provizorní korunky a můstky. Využili jsme naše zkušenosti s nanotechnologiemi a vytvořili první bis-akrylický kompozit s novou generací vysoce kvalitního nanoplniva. Výsledkem je mimořádná pevnost, pohodlná manipulace a estetika.
    Obyvatelé z okolí budovy Zahradního města byli velmi přátelsky nakloněni Čs. televizi. Nejen že do vrátnice přinášeli bábovky a koláče, ale i neustále sledovali (i v noci) okolí objektu a telefonicky upozorňovali na případný pohyb „podezřelých“ osob. Například než se vrátil z cca dvouminutové obhlídky osvětleného věžáku zaměstnanec ČST – byl jeho „podivný“ pohyb telefonicky oznámen do vrátnice.


Nahrazení nevyhovující metalokeramické korunky

    Jeden týden po nacementování osmičlenného provizorního můstku pacientka zavolala do ordinace s požadavkem ponechat si můstek na delší dobu, jelikož se jí líbil a byl velmi pohodlný. Kontrolní vyšetření pacientky bylo naplánováno po třech měsících. Při něm bylo zjištěno, že měkké tkáně byly zdravé a viklavost zubu 13 se značně snížila. Další kontrolní vyšetření po 6, 12 a 18 měsících tento nález potvrdila. Pacientka byla s můstkem tak spokojená, že nechtěla ani zkusit můstek definitivní. Po 24 měsících došlo k uvolnění můstku a bylo třeba jej znovu natmelit. Před opětovnou fixací můstku cementem FujiCem Automix (GC America) byly odstraněny drobné skvrny a můstek byl přeleštěn.
    Pozorní sousedé si totiž povšimli, že večer v jinak temném věžáku v období vysílání svítí jen několik oken v osmém patře, kde bylo umístěno provizorní televizní studio. Byli jsme upozorněni, že mezi ostatními výškovými domy, kde svítí většina oken, je na první pohled jasné, že náš věžák není obytný a může být tak snadno odhalena činnost ČST.
    Získat vhodný vysílač prostřednictvím kolegů ze Správy spojů se žel nepodařilo. Společným úsilím ve spolupráci s pracovníky VÚRT (Ing. Milan Ptáček, Ing. Ota Suchý, Vlastislav Svoboda a další), kteří se přihlásili u F. Svejkovského, že se (doslova) dávají k dispozici, se podařilo zkompletovat vysílač, jehož anténní systém byl instalován v jedenáctém patře. Na přípravných pracích se vydatně podíleli zejména: Ing. Jan Vacek, Ing. Ivan Böhm, Ing. Antonín Vokurka, Ing. František Franěk, Ing. Jaroslav Vendl, Ing. Miroslav Novák, Karel Kozák a další pracovníci VÚRT.


Spolehlivé provizorní náhrady díky vynikající pevnosti

    Během tohoto pokusu byl materiál Protemp 4 po dobu 48 hodin inkubován v lidských slinách, aby se vytvořila vrstva plaku, a poté během 5 vteřin očištěn zubní pastou (Aronal®) a elektrickým zubním kartáčkem (Oral-B® Professional Care® 5000).
    Vysílání z tohoto pracoviště se uskutečnilo dne 23.–24. 8. celkově asi v hodinové relaci v podvečerních hodinách. Vysílání vedli V. Tosek a V. Škutina.
    Kvalitní povrch dále přispívá k tomu, že se z materiálu Protemp 4 jednoduše odstraňuje plak, jak dokazuje pokus in vitro provedený společností 3M ESPE.
    V porovnání s konkurenčními materiály na provizorní výplně má materiál Protemp™ 4 mnohem tenčí tzv. „smear layer”, která se snadno odstraňuje a tím snižuje pracovní čas.
    Pevnost materiálu se může měřit jako energie, kterou materiál dokáže vstřebat, než se zlomí. Čím vyšší je tato hodnota, tím většímu tlaku je materiál schopen čelit. Ve srovnání s předními provizorními materiály (viz níže) vykazuje materiál Protemp™ 4 nejvyšší hodnoty pevnosti, což znamená, že má nejvyšší odolnost proti lomu.


Protemp™ 4Materiál pro provizorní náhrady

    Díky fluorescentním pigmentům vypadají provizorní náhrady z materiálu Protemp™ 4 krásně a přirozeně v různých světelných podmínkách. Při srovnání fluorescence materiálu Protemp™ 4 pod ultrafialovým světlem je patrné, že materiál vypadá téměř jako přirozený zub.
    Díky nadšení a iniciativního jednání obsluhy telefonní ústředny objektu Zahradní Město s dalšími pracovníky Spojů, byla během patnácti až dvaceti minut propojena až do pobočkového telefonního přístroje v desátém patře nová dosud neužívaná státní linka z rezerv obvodní TÚ. Protože její číslo bylo sděleno jen vybranému okruhu lidí, podstatně se omezilo prozrazení a stres při přijímání hovorů.
    Pacienti neustále zkoušejí, co jejich provizorní náhrady vydrží. S materiálem Protemp™ 4 snížíte počet zlomených náhrad a opakované návštěvy pacientů.
    Proto asi nebyl objekt obsazen, a tak se stal „azylem“ pracovníků z ostatních zabraných budov a z Výzkumného ústavu rozhlasu a televize (VÚRT), kteří chtěli pomáhat.


Pevnost materiálu Protemp™ 4 ve srovnání s jinými provizorními materiály

    I po 27 měsících (Obr. 1) byl můstek pevný a působil esteticky. Gingiva pacientky byla růžová a zdravá (Obr. 2). Přestože pacientka ve velkém množství pila kávu a čaj, došlo pouze k drobnému zabarvení dočasného můstku (Obr. 3). Navíc pacientka uváděla, že „neměla žádný problém“. Můstek byl „při dotyku jazykem hladký a jednoduše čistitelný“. Dále uvedla, že neměla žádné problémy při jídle ani při žvýkání (Obr. 4).
    Dále jej lze použít jako podložkový materiál pod prefabrikované provizorní korunky z kompozitu (např. korunky Protemp™) a z kovu (např. korunky Iso-Form)
    Pacientka si stěžovala na neestetické provedení stávající metalokeramické korunky na pravém horním řezáku. Kovové okraje monochromatické korunky byly vidět kvůli ústupu dásní. Kromě toho okraje korunky prosakovaly, což vedlo ke kazivosti.
    Výhodou objektu byla jeho „strategická poloha“ a výška. Ze dvanáctého patra byl výborný přehled o případném pohybu nežádoucích vojenských vozidel, zejména se zaměřovací technikou, a to až do vzdálenosti 0,5 km. V objektu byla situována také pracoviště technického rozvoje, technické kontroly a přípravy TVS-KH, včetně televizního přístrojového vybavení a elektromechanické dílny.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
18014
cache: 0024:00:00