Jak na věc


ppm factum jihlava

Úklid panelového domu + úklid kan..

    11 Dodávky tepla Spolehlivost dálkového vytápění Dvě třetiny uživatelů považuje dodávky tepla jako velmi spolehlivé a bezproblémové. Třetina připouští, že k problémům v dodávkách sem tam dojde. Problém ve spolehlivosti dálkového vytápění spatřuje pouze zanedbatelný zlomek uživatelů. Jako velmi spolehlivé hodnotí dálkové vytápění častěji ženy než muži. 1% 1% Hodnocení spolehlivosti dálkového vytápění (N = 798) Neví, neodpověděl/a, neumí posoudit 33% K problémům dochází často 65% Sem tam dojde k problémům Velmi spolehlivé, bez problémů
    14 Dodávky tepla Důležitost jednotlivých aspektů dodávek tepla Nejdůležitějšími aspekty zdroje a dodávek tepla je jejich spolehlivost a cena. Za důležité je považuje absolutní většina uživatelů. Za nejméně důležitou je, z hodnocených aspektů, považována ekologičnost zdroje tepla. Přesto je tento faktor důležitý pro tři čtvrtiny uživatelů. Uveďte prosím, do jaké míry jsou pro Vás důležité následující aspekty zdroje a dodávek tepla (N=798, v %) Spolehlivost dodávek Cena Jednoduchost obsluhy topení Servis a služby od dodavatele Ekologičnost zdroje tepla Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Zcela nedůležité Neví, neodpověděl/a


Přivýdělek z virtuální domácí kan..

    7 Vytápění domácností Ceny zdrojů tepelné energie Dálkové vytápění hnědým uhlím považují lidé za jeden z nejlevnějších způsobů vytápění. Levnější už je podle jejich názoru pouze místní kotel na uhlí. Výrazně nejdražším zdrojem tepla je podle občanů ČR, kteří využívají dálkové vytápění své domácnosti, naopak elektřina. Středně drahé je pak vytápění plynem, a to dálkové i individuální. Hodnocení zdrojů tepla dle ceny za vytápění (1= nejdražší způsob; 5=nejlevnější způsob, N=798) Vytápění elektřinou 1,47 Individuální vytápění zemním plynem 2,79 Dálkové teplo vyráběné z plynu 3,06 Dálkové teplo z teplárny spalující hnědé uhlí 3,78 Kotel na uhlí 3, Ceny zdrojů tepla však nejsou podle vnímání lidí nijak horentní. Na škále 1 5 je hodnotí průměrnou známkou 3.
    16 Připravila společnost Factum Invenio Kontakt Factum Invenio, s.r.o. Office Park Nové Butovice / A Bucharova 1281/2, Prague 13 Czech Republic fax: tel: Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13338, datum zápisu: 6. října IČO , DÍČ CZ
    12 Dodávky tepla Výhody dálkového vytápění Dvě třetiny uživatelů centrálního dálkového vytápění uvádí jako jeho největší výhodu jeho bezproblémovost. Ekologičnost tohoto způsobu vytápění zdůrazňuje čtvrtina uživatelů a téměř pětina oceňuje zejména rovnoměrnost a stálost dodávaného tepla. Výhody centrálního vytápění (N=798, v %) bezproblémové, pohodlné vytápění 68 čisté, ekologické topení 26 stálé, rovnoměrné, pravidelné teplo 18 možnost regulace tepla, měřiče, nová měřidla přijatelná cena komplexní služby, servis kvalita, kvalitní dodávky levný typ topení, dobré ceny jiné neví, neodpověděl/a


Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR Prezentace Factum Invenio

    3 3 Metodika výzkumu Cílová skupina Reprezentativita vzorku Metoda výběru vzorku Domácnosti uživatelé dálkového tepla z tepláren spotřebovávajících hnědé uhlí, osobou určenou pro dotazování bude přednosta domácnosti (osoba starší 18ti let, jež rozhoduje a má přehled o dodávkách energie, o spotřebě energie za domácnost) Vzorek byl reprezentativní z hlediska vybraných 5 lokalit, kde bude probíhalo dotazování. Kvótní výběr kvótními znaky byly pohlaví, věk, lokalita, velikost sídla domácnosti Metoda sběru dat Osobní rozhovory (face-to-face) realizované formou PAPI (Pen- And-Paper-Interview). Tazatelé měli k dispozici předtištěný dotazník, ze kterého četli znění otázek. Sami pak vyplnili respondentovy odpovědi na záznamový arch dotazníku. Vybrané lokality pro dotazování Praha Strakonice Hradec Králové Plzeň Most/Litvínov
    6 Vytápění domácností Zdroje tepla Dvě třetiny uživatelů dálkového vytápění vědí, že se teplo dodávané do jejich domácnosti vyrábí z hnědého uhlí. 15 % lidí otevřeně deklarovalo, že zdroj tepla nezná, a pětina lidí uvedla zdroj špatný (černé uhlí, biomasa, plyn, apod.) Obeznámeni se zdrojem tepla jsou častěji muži a starší lidé. Zdroj naopak neznají spíše ženy, lidé nejmladší a se základním vzděláním. Víte, z čeho se vyrábí teplo dodávané do Vaší domácnosti? (N=798, v %) Z hnědého uhlí 66 Z černého uhlí 8 Z plynu 5 Z biomasy Z odpadu Jiné Neví, neodpověděl/a


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00