Jak na věc


porucha esp

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Po internetu koluje několik jednoduchých testů sestavených psychiatry, které mohou poukázat na to, že je ve vašem osobním životě něco špatně. Máte-li i vy podobné podezření, vypracujte si náš test. Je to jednoduché. Dáme vám k dispozici několik jednoduchých bodů. Nad všemi se vážně zamyslete a dopište si k nim, jestli platí pro vás nebo ne.
    Mezi laiky je bipolární porucha známá spíše pod staršími názvy manio-depresivní porucha nebo maniakální deprese. Jde o velmi vážně psychické onemocnění, které může bez adekvátní léčby skončit trvalým narušením mezilidských vztahů, následovaných sebevražednými úmysly.
    Základem léčby bipolární poruchy je podávání psychofarkmak. Pacientům se podávají především stabilizátory nálad, a to z toho důvodu, aby se tlumily jejich výkyvy. Dalším druhem medikace jsou antidepresiva (v období depresí) a antipsychotika (v období mánie). Pokud mají pacienti problémy se spánkem, rovněž se jim předepisují léky, v případě nespavosti jsou to hypnotika.
    A jak vlastně vypadá léčba bipolární poruchy? Má několik fází. Zpočátku by měla probíhat pod dohledem odborníka, později stačí dodržovat již zavedené postupy, aby se zamezilo opakování hraničních stavů psychiky. A co tedy nemocného čeká?


Bipolární porucha osobnosti – léčba

    Farmakoterapie je doplněna psychoterapií. Dále je důležité, aby zdravotnický personál vysvětlil stav pacienta jeho příbuzným, neboť pochopení jeho blízkých je významným předpokladem pro zmírnění útrap, které nemoc s sebou přináší. Soužití s pacientem je pochopitelně náročné i pro jeho blízké.
    Nejde je o položku do sešitu psychoterapeuta. Bipolární porucha je komplexní onemocnění, které se neobejde bez odborné diagnostiky. Neexistuje jednotná šablona, příznaky mohou být u jednotlivých lidí značně individuální. Změny stavu si může všimnou i praktický lékař nebo sexuolog, který následně pacienta vhodně nasměruje.
    Bipolární porucha (celým názvem afektivní bipolární porucha osobnosti) neboli maniodepresivní psychóza  je charakterizována jako psychóza, pro kterou jsou typické chorobné změny nálad. U pacientů se střídají období deprese, se stavy mánie, od čehož byl také odvozen název poruchy. Délka trvání jednotlivých období je individuální, u některých pacientů dochází k velmi častým změnám těchto stavů.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

     Během terapie je důležité hovořit o svých pocitech a myšlenkách. Právě „léčba hovorem“ je důležitou součástí celkové nápravy. Klíčovým bodem celého procesu je rozpoznání situací, myšlenek a chování, které fungují jako spouštěč bipolární poruchy. Tím, že problémům porozumíme, je nakonec můžeme i lépe zvládnout. Nezastupitelnou roli mají také léky, pomáhají předcházet oběma pólům pociťovaných nálad. Jakmile se totiž extrémní chování omezí, člověk sám na sebe získá mnohem pozitivnější pohled, který ho často vystřelí raketově vzhůru.
    Jako depresivní období je označováno takové, které trvá minimálně po dobu 2 týdnů, a pro které je typická konstantně skleslá nálada, pesimismus, neschopnost se z čehokoli radovat, ztráta zájmu o okolí, poruchy pozornosti, snížené sebevědomí, sebeobviňování se ze skutečností, které pacient nezavinil. Někteří pacienti jsou apatičtí, jiní naopak mohou být velmi podráždění. Pro depresivní stav jsou rovněž typické psychosomatické příznaky, jako jsou poruchy spánku (buď zvýšená spavost, nebo nespavost), ztráta chuti k jídlu, ztráta sexuální touhy, pocit svírání u srdce, apod. Dalším charakteristickým symptomem jsou sebevražedné myšlenky, případně snaha o sebepoškozování. V případě těžkých depresí mohou trápit pacienty také halucinace a bludy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00