Jak na věc


porodní asistentky vsetín

Ústavní soud se postavil proti kriminalizaci porodních asistentek

    Doby, kdy se za těhotnou ženou zaklaply dveře porodnice a staly se pro její blízké nedobytnými, jsou již naštěstí pryč. Koho vezmete na porodní sál s sebou?
    V úvodu byste měla stručně popsat váš obecný postoj k porodu, nějakým způsobem vyjádřit to, čeho se obáváte a na čem vám nejvíce záleží, případně z čeho vaše postoje vycházejí.
    Praha – Letošní rok přeje porodním asistentkám i v dalším bodě: po čtyřech letech soudních tahanic minulý týden definitivně skončil spor o to, kdo může za zpackaný domácí porod, po němž přišlo dítě o život. Pražský městský soud totiž definitivně zprostil viny porodní asistentku Ivanu Königsmarkovou, která před časem dostala pětiletý […]
    V předporodním kurzu nebo v literatuře se můžete seznámit s jednotlivými částmi porodu a s procedurami, které se při nich provádějí. Záleží na vás, které procedury vám vyhovují a které ne.
    V polovině ledna iniciovala Liga lidských práv setkání právních expertů a společně vytvořili vizi, jak by mělo vypadat porodnictví, pokud budou respektována základní lidská práva a skutečné potřeby žen a dětí.


Liga lidských práv chce u soudů prosadit nárok žen na porod doma

    V poslední době se na nás často obrací ženy, které nemohou sehnat porodní asistentku k porodu doma. Proto nabízíme možný právní návod, jak v takové situaci postupovat.
    Praha – Přítomnost otce u porodu, co nejméně umělých zásahů či setrvání rodičů s dítětem i po narození. To jsou některé z požadavků, které dnes vyslovují maminky při příchodu do porodnice. Neodmyslitelně k nim patří i přání rodit pouze s porodní asistentkou – a právě toto povolání připomíná dnešní mezinárodní den.
    Možná si říkáte: Já mám v plánu jen porodit zdravé miminko a být sama zdravá. Takové přání je jistě v pořádku. Ovšem některým maminkám velmi záleží na tom, aby na porod vzpomínaly jako na příjemný zážitek, nestačí jim porod přežít, chtějí ho i prožít.


Čeští lékaři nechtějí porody doma. Čeká ženy maďarský scénář?

    Možná vás napadá otázka: Copak porod lze naplánovat? Jistěže nelze. Ale zdravotníci mají často několik možností, jak v určité situaci postupovat a mohou tedy vybrat postup nejlépe vyhovující vaší představě. Každá nastávající maminka má jiné představy o tom, jak by měl její porod v ideálním případě vypadat. Nikdo z nás nemá svá přání napsaná na čele. A porodní asistentka je vždy ráda, když se může o rodičku starat tak, aby byla spokojená.
    Usnadňuje komunikaci mezi rodičkou a personálem porodnice. Každá rodička se potřebuje při porodu soustředit sama na sebe, takže může jakékoli dotazy vnímat jako nepříjemné vyrušování. Pokud navíc musí svá přání prosazovat poněkud důrazněji, či se dokonce dohadovat, může ji to značně vysilovat a znepříjemnit celý zážitek porodu.
    Porodní plán v definitivní podobě odevzdejte do své zdravotní dokumentace přibližně 2 až 4 týdny před termínem porodu. Personál tak bude mít příležitost si váš plán předem prostudovat, ačkoli v reálu to lze očekávat jen v malé porodnici.
    Dospěli k tomu, že ideální stav by měl mj. zajišťovat dostupnost informací a možnost volby péče, nediskriminační úhradu péče pojišťovnami, profesionální […]
    Zamyslete se. Jak si představujete ideální porod? Co je pro vás důležité a co ne? Možná vám pomůže rozhovor o vašich přáních s partnerem, který vás bude při porodu doprovázet.


Reakce Ligy lidských práv na tiskovou zprávu ministerstva zdravotnictví ke změnám v porodnictví

    Dvě české ženy podaly stížnost proti státu pro porušení svého práva na respektování soukromého a rodinného života. Stěžovatelky si přály porodit doma za asistence porodní asistentky, ale nemohly toto své právo uskutečnit. Evropský soud pro lidská práva nyní nařídil ústní projednání tohoto případu. Slyšení proběhne dne […]
    Praha – Česko bojuje s domácími porody. Ústavní soud se jich sice teď zastal, když zrušil trest pro porodní asistentku Ivanu Königsmarkovou, celkový pohled na věc není stále jednoznačný a pravidla, která by umožňovala tento způsob porodu, neexistují. Svůj náhled na domácí porody bude muset navíc Česko vysvětlit soudu pro […]
    Ústavní soud na dnešním veřejném ústním jednání vyhověl ústavní stížnosti porodní asistentky Ivany Königsmarkové, která byla odsouzena za údajné pochybení u plánovaného domácího porodu. Případ další stíhané porodní asistentky Zuzany Štromerové přitom ukazuje, že trestní represe již není reakcí na údajné pochybení jedné porodní asistentky, […]


Jak můj manžel (ne)prožíval těhotenství

    Soudy nemohou pomoci budoucím matkám, které se u nich domáhají přidělení porodních asistentek ke svým plánovaným domácím porodům. Ženy sice mají právo na domácí porody s asistencí zdravotníka, v Česku k tomu ale chybí opora v zákoně. Oznámil to brněnský soudce Michal Ryška, který jednu z těchto žádostí v uplynulých dnech zamítl.
    Analýza právní úpravy vybraných evropských států. Naším cílem je nabídnout objektivní a ucelené informace o tom, jakým způsobem poskytují samostatné porodní asistentky zdravotní péči těhotným ženám a rodičkám mimo porodnici v některých evropských zemích (Spojené království, Irsko, Nizozemí, Francie, Německo a Rakousko). Vydali jsme v říjnu 2010.
    Dá se předpokládat, že ve většině porodnic budou postupně zdravé rodičky pokládat za klientky a nikoli pacientky, a proto budou nabízet širší škálu služeb. Dojde tedy k tomu, co už je běžné například ve Velké Británii, že porodnice bude sama poskytovat maminkám jakýsi dotazník, který porodní plán nahradí. Výhodou tohoto dotazníku bude především jednotná forma a tedy lepší přehlednost pro personál porodnice.


S domácími porody se obrátíme k velkému senátu Evropského soudu

    Rozsah porodního plánu by neměl překročit 1 stranu textu. Část textu týkající se miminka může být na další straně nebo na zvláštním listu papíru. Struktura může být různá, můžete prostě sepsat jednotlivé body pod sebe, rozčlenit text do odstavců nebo třeba sestavit tabulku.
    Porodní plán si přineste do porodnice přibližně jeden až dva měsíce předem a zkonzultujte s porodní asistentkou. Od porodní asistentky se dovíte, jestli nemáte v plánu něco nereálného, např. nemůžete zároveň chtít nechat dotepat pupečník a nechat provést odběr pupečníkové krve, nebo něco technicky nemožného, např. porod do vody v porodnici, která nemá k dispozici vanu. Na základě takového rozhovoru můžete porodní plán ještě přepracovat, třeba vynecháte taková přání, která vaše porodnice považuje za standard. Máte také možnost včas se smířit s tím, že některé vaše přání je v dané porodnici zřejmě nesplnitelné.
    Může být přínosné inspirovat se cizím porodním plánem, ale neopisujte, nenechávejte se ovlivnit cizími představami. S tvorbou porodního plánu vám může pomoci dula, lektorka předporodní přípravy, případně porodní asistentka.


Aktuální a důležité informace, odkazy na důležité články

    Porodní plán je dokument, který do jisté míry vyjadřuje váš informovaný souhlas či nesouhlas se zdravotními úkony, tedy pozitivní či negativní "revers". Proto by mělo být na začátku zřetelně vyznačeno jméno rodičky, případně ročník, aby bylo jasné, komu plán patří, a na konci by neměl chybět podpis a datum.
    Dnešní projednávání stížnosti dvou českých rodiček u Evropského soudu pro lidská práva ukázalo zájem soudců o situaci v Česku. Podle očekávání nešlo o formální jednání – soudci kladli řadu doplňujících otázek, zejména vládě. Předmětem stížnosti je přístup státu k domácím porodům, které se snaží omezit tím, že u nich zabraňuje poskytování […]
    Ženy by si neměly nechat líbit zásahy do svých práv při porodu a měly by se proti nim bránit právní cestou. Shodla se na tom zhruba desítka právniček a právníků, zabývajících se porodnictvím a přizvané zástupkyně porodních asistentek a ženských organizací. Cílem odborného setkání, které v polovině ledna iniciovala Liga lidských […]
    Otázkou, zda ženy mají nárok na porod doma, se bude zabývat Vrchní soud v Olomouci. Obrátila se na něj Liga lidských práv zastupující několik žen, které doma chtěly rodit, kvůli aktuálně platnému zákonu a přístupu úřadů však nesehnaly porodní asistentku. Případ už řešil brněnský krajský soud, ženám […]


Co je to porodní plán? K čemu slouží?

    Nikdo dopředu neví, jak bude porod probíhat. Proto musí být porodní plán pružný, dávat možnosti na výběr. Jak by se mělo postupovat v případě komplikací? Většina přání je reálná jen v případě nekomplikovaného porodu. Pokud porodní plán nefunguje v případě komplikací, je vytvořený špatně.
    Vždy je dobré nejdříve vybrat porodnici, která vyhovuje vaší představě, pak je pravděpodobnější, že bude většina vašich přání přijata bez problémů. V řadě porodnic už s porodními plány umí dobře pracovat a dokonce je vítají. Před prosazováním svého přání byste se měla ujistit, že vy i vaše miminko jste v pořádku.
    Z pracovní skupiny, která měla nastartovat koncepční změny v současném nevyhovujícím systému porodní péče, vyloučili úředníci ministerstva zástupkyně rodiček, porodních asistentek a zmocněnkyni pro lidská práva. Bývalé členky skupiny, Česká ženská lobby a Liga lidských práv proto posílají ministrovi Hegerovi protestní otevřený dopis. „Současně vyzýváme ženy […]


České domácí porody míří ke Štrasburskému soudu

    Partner u porodu - Penny SimkinPrůvodce přemýšlivé ženy na cestě k lepšímu porodu - Henci Goer Zdravé těhotenství, přirozený porod - Ingeborg StadelmannCo čekat v radostném očekávání - kolektiv autorůPorodní příběhy (Rodíme se jednou) - AperioPéče v průběhu normálního porodu - Praktická příručka WHOPoporodní péče o matku a novorozence - Praktická příručka WHO
    Lize lidských práv bylo dnes doručeno rozhodnutí ministerstva vnitra, které konstatuje pochybení Magistrátu hlavního města Prahy při vyřizování žádosti o informace týkající se počtu samostatně působících porodních asistentek. Pokud pak jde o úhradu za práci úředníka, který informace vyhledává, pak již samotný zákon zmiňuje, že úřad může vyžadovat […]
    Akci nazvanou Plavba za normálním porodnictvím dnes spustily tři desítky mladých žen s dětmi. Chtěly upozornit na to, že v Česku ženy nemají na rozdíl od vyspělých západních zemí právo zvolit si místo porodu a mít u toho zkušenou porodní asistentku.
    Liga lidských práv reaguje na tendenční sdělení ministerstva ohledně vedení porodu porodní asistentkou v nemocnici a tzv. ambulantního porodu. Ministerstvo vydává obě možnosti za „novinky“ a „kompromis“, přitom jde o již dnes existující možnosti a práva žen, která jsou ovšem běžně v nemocnicích porušována.


NS potvrdil Königsmarkové podmínku za údajnou chybu při porodu

    Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání prezidentky Unie porodních asistentek Ivany Königsmarkové. Podmíněný trest za údajné chyby při vedení porodu tak definitivně platí. Novorozenec měl po porodu vážně poškozené zdraví, nakonec zemřel. Pražské soudy uložily Königsmarkové za nedbalostní ublížení na zdraví s následkem smrti dvouletý trest s pětiletou zkušební dobou. […]

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
20832
cache: 0024:00:00