Jak na věc


poměry mezi větami hlavními cvičení

Pracovní poměr na dobu určitou v roce 2012

    Stávající právní úprava: Pracovní poměr lze uzavřít na dobu určitou maximálně v součtu 2 let. Počet opakování není dán. Je tedy možné uzavřít pracovní poměr např. po 1 měsíci celkem 24 krát. Mezi skončením pracovního poměru na dobu určitou a založením nového pracovního poměru také na dobu určitou (s tím samým zaměstnancem u téže firmy) musí uplynout prodleva aspoň 6 měsíců.
    Konkurenční doložka a brigáda ?Čerpání dovolené ve výpovědiDoba určitá vymezeníDoba určitá a přechod na dobu neurčitouPříplatek ke mzdě paušální částkaDohoda o zvýšení kvalifikaceDopad násilného odchodu ze zamestnaniDovolená ve zkušební doběDva pracovní poměry - dovolená a nový zaměstnavatelOdchod ze zaměstnání po dvou dnech
    Odvolání podpisu pracovní smlouvyzkušební dobaKdo smí podepsat za zaměstnavatele pracovní smlouvu?Smlouva na dobu určitou - opakování, pracovní neschopnost a neprodloužení smlouvyPracovní smlouva smlouva s důchodcem na 2 roky a dále na dohodu o pracovní činnosti, je to možné?Přidělování zaměstnance k jiným zaměstnavatelům a místo výkonu práceMožnost anulování pracovního poměruMôžem byť ako Slovák zamestnaná v dvoch firmách v ČR?Pracovní smlouva na dobu určitou jako náhrada za mateřskou a pak ještě dáleOdstoupení od pracovní smlouvy


Podle charakteru zaměstnavatele

    Od roku 2000 je mi opakovaně prodlužován HPP na dobu určitou/celkem už 9x/Pracovní poměr mi končí k 31.03.2011, zaměstnavatel mi ho už nechce prodloužit. Mohu se nějak bránit? Není postup opakovaných prodloužení nezákonný? Nepřechází automaticky po třech prodlouženích PP na dobu neurčitou?Jak mám postupovat a písemně oznámit zaměstnavateli, že s jeho postupem a jednáním o skončení PP nesouhlasím? Děkuji moc za radu.
    absolventdoba určitákonkurenční doložkamísto pravidelného pracovištěmísto výkonu práceochranná lhůtapracovní smlouvavedlejší pracovní poměrzkušební dobainformování o obsahu pracovního poměrujiná překážka na straně zaměstnavatelekolektivní smlouvazaměstnanci se změněnou pracovní schopností (ZPS)


Nejdůležitější objevy současnosti

    Standardně může zaměstnavatel prodlužovat dobu určitou jen do 2 let celkem. Pokud práce pokračuje i po této době, jedná se automaticky o dobu neurčitou. Zákoník práce ale zná i některé výjimky, kdy je možno prodlužovat dobu určitou i déle. Např. do konce roku 2009 se tak legálně dělo jednak u starobních důchodců a také u profesorů vysokých škol - tyto případy se odkazovaly na možnost takového sjednání doby určité podle jiného právního předpisu. Ovšem tato výjimka zanikla k 31.12.2009. Nadále je však možné prodlužovat pracovní poměry i nad 2 roky v těchto případech: 1) když se jedná o náhradu dočasně nepřítomného zaměstnance (typicky třeba za dobu mateřské a rodičovské dovolené nebo třeba za zaměstnance, který má mandát jako poslanec apod.); 2) když jsou na straně zaměstnavatel dány vážné provozní důvody, které vymezí buď v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu; 3) pokud se jedná o zaměstnance agentury práce. (viz § 39 Zákoníku práce)
    Navrhované změny: Podle vládního návrhu by délka pracovního poměru sjednaného na dobu určitou nesměla v součtu překročit 3 roky a zároveň by však směla být prodloužena maximálně 2 krát. Tzn. že by bylo možné uzavřít pracovní poměr např. 3 krát po sobě na 1 rok (v součtu 3 roky), ale nebylo by už možné uzavírat pracovní poměr např. stále na 3 měsíce, protože 3 měsíce krát 3 (= uzavření pracovního poměru + 2 krát prodloužení) je maximálně 9 měsíců.


Podle způsobu vzniku pracovního poměru

    Mimo to ale zná zákon i výjimky ? pravidlo 2 let a pauzy 6 měsíců neplatí pro: a) případy stanovené jinými zákony (to platí např. pro pracovní poměr cizinců, profesorů vysokých škol nebo pro zaměstnance vysílané k výkonu práce do Evropské unie), b) pro náhradu dočasné nepřítomného zaměstnance (typicky např. pracovní poměry uzavírané za ženy na mateřské/rodičovské dovolené), c) pro vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele (např. sezónní práce nebo uzavírání pracovních poměrů na konkrétní projekt či zakázku); d) na pracovní poměry uzavírané mezi zaměstnancem a agenturou práce za účelem dočasného přidělení k uživateli práce.
    Seznam článků věnovaných novele zákoníku práce 2012 a připravovaným změnám v pracovním právu v roce 2012. V současné době jde o změny, které procházejí legislativním schvalováním v parlamentu.
    Smlouva o smlouvě budoucí - příslib zaměstnání a odstoupení od smlouvyPracovní poměry na dobu určitou od r. 2012Radiorada Zákoník práce 2012 změny- zkušební doba Radiožurnál 3.10. 2011Zákoník práce 2012 III. díl - Pracovní poměry na dobu určitouZákoník práce 2012 II. díl - Zkušební dobaZákoník práce novela od 1. 1. 2012 - změny v pracovním právu od roku 2012Radiorada Agentury práce Radiožurnál 9.5. 2011Podpora v nezaměstnanosti nově od r. 2011Radiožurnál - Kontroly zaměstnancůRadiorada Pracovní poměr na dobu určitou Radiožurnál 12.01. 2010Radiorada Pracovní smlouva Radiožurnál 15. 10. 2010


Historie výtvarného umění

    Kromě toho je navrhováno zrušit výjimku pro pracovní poměry uzavírané jako náhradu za dočasně nepřítomného zaměstnance, výjimku pro profesory vysokých škol a výjimku pro vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
13312
cache: 0024:00:00