Jak na věc


podnikatelská koncepce

Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice

    2 Období vytvoření: 09/2012 Ročník: třetí Tematická oblast: Podstata marketingu Předmět: Marketing Popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce: výklad fixace učiva samostatná práce
    29 Cíle marketingu zapište si str. 16 Marketing se snaží dosáhnout: maximální spotřeby, maximální uspokojení potřeb spotřebitelů, maximálního výběru, maximálního životního standardu.
    13 Příklad marketingové krátkozrakosti rozšiřující učivo str.12 V 90. letech 20. století firma Porsche měla problémy s odbytem sportovních vozů, protože cena byla vyšší než u japonské konkurenční firmy Mazda či Toyota, které nabídly stejný standard za nižší cenu.
    20. července 2013VY_32_INOVACE_100308_Marketing_1_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie.


Browsing: podnikatelská koncepce

    22 5. Společenská koncepce Zásada: Poznej potřeby svého zákazníka, zohledni i potřeby společnosti a prodáš. Od r až do současnosti poslední fáze. Střed zájmu se stává zákazník a společnost. Snaží se dát do souladu potřeby a přání zákazníka s dlouhodobými potřebami společnosti (ochrana životního prostředí, etické, národnostní, náboženské ) Společnost chce kupovat ekologické výrobky. Typická pro: společnosti vyrábějící ekologické výrobky např. ekologické prácí prášky, ekologické motory (nepoužívání freonů, omezování emisí CO 2 ) ffs
    19 4. Marketingová koncepce Zásada: Nejdřív poznej potřeby svého zákazníka a prodáš až 1970 změna pohledu firmy na zákazníka poválečná léta krize z nadvýroby. Střed zájmu se stává zákazník. Marketing víc než prodej. Firma přizpůsobila výrobu požadavkům zákazníka. Rozvíjí se zákaznický servis, zákaznické karty, věrnostní programy. Marketingový přístup na tzv. cílový trh, tzn. předem vybraná skupina firma segmentuje rozčleňuje zákazníky. Typická pro: cestovní kanceláře, počítačové firmy, automobilový průmysl.
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    7 Typy podnikatelských koncepcí 1. Výrobní koncepce 2. Výrobková koncepce 3. Prodejní koncepce 4. Marketingová koncepce 5. Společenská koncepce


Vznik, vývoj a význam marketingu, podnikatelské koncepce

    6 Marketing: nastupuje, když nabídka je vyšší než poptávka: přebytek výroby na trhu. vznik konec 19. století v USA rozvoj 20. století. vyvíjí se po jednotlivých etapách koncepcích, podle toho, na co klade podnik význam: zisk, zákazníka, společnost
    12 Marketingová krátkozrakost zapište str.12 Je zamilovanost výrobce do svého výrobku. Nepřiměřené soustředění na výrobek. Vzniká tehdy, jestliže firma přestane vnímat potřeby a přání zákazníka. Neustále zvyšuje kvalitu a to vede k růstu nákladů na výrobu a to se promítne do konečné ceny výrobku. Ten se pak může stát neprodejným na trhu.
    24 Porovnání marketingových koncepcí zapište si str. 15 Typ podnikatelské koncepce Charakteristika 1. Výrobní Preference levného zboží a jeho dostupnosti 2. Výrobková Preference výrobků s vyšší kvalitou marketingová krátkozrakost 3. Prodejní Cílem je prodat, to co se vyrobí zapojení reklamy 4. Marketingová Soustředí se na potřeby kupujícího budování věrnosti zákazníků 5. Společenská dnes nejpoužívanější Soustředí se na potřeby kupujícího a potřeby a zájmy společnosti ekologie


Prezentace na téma: "Podnikatelské koncepce"— Transkript prezentace:

    11 Tomáš Baťa *1876, 1932 Podnikatel, rodák z Moravy. Průkopník průmyslové výroby v Evropě. Zavedl mnoho moderních prvků ve výrobě. Jeho technologie výroby a firemní politika jsou revoluční např.: hromadná výroba - obuvnický kruh, plánovité hospodářství, samosprávné dílny, systém mezd a odměňování, sociální program pro zaměstnance.
    23 Český závod nadnárodního německého koncernu Volkwagen uplatňuje sociální koncepci, klade důraz na ekologicky šetrný průběh výroby, provoz automobilů splňuje ekologické limity.
    18 Bulova Watch Company výrobce náramkových nárazuvzdorných, vodotěsných hodinek s nerozbitnou pružinou, úspěch dobrá obchodní politika, v r první uvedli rozhlasovou kampaň, BULOVA WATCH TIME in every home in America, v r první uvedli televizní reklamu, stála 4 $/min, America Runs On Bulova Time.
    8 1. Výrobní koncepce Zásada: Výrob co nejlevněji a prodáš. Nejstarší podnikatelská koncepce. Uplatňovala se v letech : období rozvoje výroby začínají se snižovat náklady, převis nabídky zvyšování produktivity práce masová výroba. Zákazník preferuje levný a snadno dostupný výrobek. Představitelé: Henry Ford (USA) Tomáš Baťa (Československo) Současnost: jihovýchodní Asie


Přihlásit se přes sociální síť:

    1 VY_32_INOVACE_MAR_83 Podnikatelské koncepce a Postavení marketingu v tržní ekonomice Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
    Univerzita-Online.cz je vzdělávací portál s přednáškami a zápisky z hodin. Témata jsou zaměřena na ekonomické předměty - management, marketing, ekonomika, účetnictví, doplněné o informatiku a právo.
    15 3. Prodejní koncepce Zásada: Čím víc reklamy, tím víc prodáš. Začala se uplatňovat v letech 1940 až Období rozmachu sdělovacích prostředků (tisku, rozhlasu a televize). Vychází z potřeby masové distribuce a prodeje. Cíl prodat vyrobené zboží přesvědčit zákazníka o správnosti koupě. Současnost: je typická pro firmy vyrábějící prací a čistící prostředky
    21 Víte že, zklamaný zákazník pomluví výrobek u více známých, než u kolika jej spokojený zákazník pochválí. Pravidlo 2/10 Spokojený zákazník se se svou zkušeností podělí v průměru se dvěma lidmi, kdežto nespokojený zákazník o své negativní zkušenosti hovoří s deseti lidmi. rozšiřující učivo str. 14


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
13906
cache: 0024:00:00