Jak na věc


podílové fondy

Získejte přehled o podílových fondech nabízených na území České republiky v našem unikátním katalogu podílových fondů. Aktuální kurzy podílových fondů, výkonnosti podílových fondů a informace o poplatcích. Nenechte si ujít správnou příležitost pro investování do podílových fondů. Neváhejte, a sjednejte si prostřednictvím kontaktního formuláře nezávaznou a bezplatnou schůzku s naším investičním specialistou.

    Bezpečně a jednoduše Vám pomocí internetu umožníme získat přehledo Vašich úsporách a investicích, sledovat jejich zhodnocení, aktuální stav Vašeho majetku a historii transakcí. Jako klient společnosti IAD Investments s investicí automaticky získáte zabezpečený přístup do IAD ONLINE.
    Podílové fondy shromažďují peníze od více investorů, za které profesionální správce – investiční společnost – nakupuje cenné papíry. Za své peníze dostanete určitý počet podílových listů podle výše investované částky a získáte podíl na majetku ve fondu. Hodnota podílových listů se odvíjí od skutečné aktuální hodnoty majetku a není ovlivněna poptávkou a nabídkou.
    Pokud investujete alespoň na dobu tří let nebo příjem z prodeje podílových listů nepřekročí částku 100 000 Kč za rok, je zisk osvobozen od daně z příjmů (platí pro fyzické osoby).


Která investiční strategie je pro mě nejvhodnější?

    Upozornění: Hodnota investice do podílového fondu se může také snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicí do podílových fondů je spojeno i riziko. Se statutem, prodejním prospektem a klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, správ. spol., a. s. (Dále jen IAD) v českém jazyce se můžete seznámit v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iadinvest.com. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu. IAD je povinna vyplatit podílový list podílového fondu Prvý realitný fond a Korunový realitný fond bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu Prvý realitný fond je podle podmínek zvláštního zákona investován zejména do nemovitostí včetně příslušenství na účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnost
    Majetek našich klientů je veden na samostatných účtech, oddělených od majetku správcovské společnosti a v žádném případě se nemůže stát naším vlastnictvím. Všechny finanční transakce v podílových fondech kontroluje a schvaluje nezávislý depozitář, kterým je ČSOB, a.s. Kromě toho, dohled nad činností IAD Investments vykonává Národná banka Slovenska, jako nejvyšší kontrolní orgán, dále dozorčí rada společnosti a nezávislý auditor. Správu fondů a činnost správcovské společnosti upravuje i legislativa: slovenský Zákon o kolektívnom investovaní č. 203/2011 Z.z. Navíc podléháme samoregulaci Slovenské asociace správcovských společností SR a Asosiace pro kapitálový trh v ČR.
    Tvoříme produkty s různými investičními strategiemi, které vystihují náladu na světových a evropských trzích, a zohledňují dlouhodobou stabilitu. Je naším závazkem investovat Vaše peníze s obezřetností a odbornou péčí.


Proč investovat do podílových fondů?

    Nedokážete se sami zorientovat mezi stovkami podílových fondů a investičních příležitostí, které kapitálový trh nabízí? S námi se ve světě podílových fondů neztratíte. Podílové fondy využíváme proto, abychom lidem pomáhali vydělávat a zhodnocovat jejich úspory co možná nejefektivněji, a to s minimálním investičním rizikem.
    Všechny námi spravované fondy jsou otevřené, což znamená, že se s investicí nespojuje žádná fixní časová vázanost. Peníze Vám vyplatíme bezodkladně po doručení Žádosti o vyplacení podílových listů. Žádost můžete podat osobně, poštou, přes internet, nebo u svého finančního zprostředkovatele. Peníze jsou v každé chvíli Vaše a máte na ně dosah. Všechny žádosti a instrukce naleznete v kapitole ŽÁDOSTI A DOKUMENTY.Navíc investoři - fyzické osoby nemusí zdaňovat výnosy z investic do cenných papírů, pokud je drží minimálně 3 roky. V opačném případě je investor - fyzická osoba povinna zdanit výnosy sazbou 15%. Sazba pro právnické osoby je ve výši 19%.
    Pokud chcete s investováním do podílových fondů poradit, vyplňte následující formulář. Odborníci na podílové fondy se s vámi spojí a udělají vám ve všem přehled.


Jak začít investovat? Obraťte se na nás.

    Vaše peníze mohou vydělávat i bez vás. Zvolte si investiční cíl, vyberte vhodný podílový fond a svěřte své peníze profesionálům na finančních trzích. Vaše peníze budou pracovat za vás, podle jasných a předem daných pravidel.
    Samotný nákup a prodej fondů je velice jednoduchý, denně pak můžete sledovat, jak se vyvíjejí ceny. Své peníze tak máte neustále pod kontrolou a prakticky kdykoliv k dispozici
    Náš tým vyhledává na českém trhu zajímavé možnosti k ukládání a investování peněz, prověřuje důvěryhodnost firem a nejzajímavější nabídky a nápady předkládá k vašemu posouzení. Zajímá vás investice do podílových fondů? Podívejte se a vyberte si z naší nabídky, zadejte nám dotaz nebo nám prostě jenom napište. Formulář najdete na konci stránky
    S výběrem nejvhodnějšího produktu Vám rádi pomůžeme. Díky našemu jednoduchému dotazníku rychle zjistíte, které produkty a investiční strategie jsou pro Vás nejvhodnější.


Proč s námi investovat do podílových fondů

    Podílových fondů existují stovky. Můžete investovat do amerických akcií, českých dluhopisů, nebo třeba do evropských nemovitostí. Můžete si vybrat jeden fond, nebo sestavit celé portfolio fondů.
    Investované peníze dostanete ve chvíli, kdy se rozhodnete vaše podílové listy odprodat zpět investiční společnosti, a to za aktuální kurz (cenu). Nemusíte čekat měsíce. Investiční společnost má povinnost podílové listy odkoupit nejpozději do 14 dnů. V praxi však odkup trvá pouze několik dní. Rozdíl mezi kupní a prodejní cenou zpravidla představuje Váš zisk (pokud se nerozhodnete prodat podílové listy v okamžiku, když je prodejní cena nižší než kupní). Fondy si účtují vstupní a roční správní poplatek odvíjející se od investované částky. Hodnota majetku v podílovém fondu v čase kolísá a není zaručena návratnost. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích.
    Pokud chcete poradit nebo se dozvědět více o možnostech investování prostřednictvím podílových fondů, vyplňte, prosím, následující formulář. Naši spolupracovníci vám ve všem udělají přehled.


Porovnávač produktů - Podílové fondy

    Kontaktujte nás s uvedením jeho názvu nebo ISIN kódu. Dokážeme zprostředkovat nákup fondů registrovaných u České národní banky v ČR od investičních správců, které na webu uvádíme. Pokud se jedná o fond jiného správce, zašleme Vám vhodnou alternativu.
    Podílové fondy si seřaďte dle jejich výkonnosti v jednotlivých letech od nejvýkonnějších k nejméně výkonným a naopak. Stačí použít trojúhelníčky u jednotlivých let. Fondy lze seřadit také dle rizika od nejméně rizikového k nejvíce rizikovému a naopak.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00