Jak na věc


přítomný čas prostý a průběhový pracovni list

Eric lives in Australia. (Eric žije v Austrálii.)

     Angličtina má však i několik tzv. stavových sloves a to jsou ta, která vyjadřují stav. Tato slovesa nelze použít v průběhových časech a koncovku -ing k nim přiřadit nemůžeme:
    1. Jednou z těchto změn je zdvojení koncové souhlásky. Pravidlo v tomto případě zní:     je-li před poslední samohláskou JEDNA souhláska, pak průběhový tvar vytvoříme             zdvojením koncové souhlásky + koncovka -ing
    2. Tento čas použijeme také pro situace, které neprobíhají právě teď v tuto chvíli, ale po určitou dobu „kolem současnosti“. Jde tedy o dočasnou činnost, kterou jsme začali, ale ještě nedokončili a momentálně ji třeba neděláme: 
    Většina sloves v angličtině vyjadřuje děj. Tato slovesa používáme v průběhových časech, tedy i v přítomném čase průběhovém tak, že k nim jednoduše přiřadíme koncovku -ing:
    2. Druhou z těchto změn je změna konce slova. Pravidlo v tomto případě zní:     končí-li sloveso hláskami -ie, pak průběhový tvar vytvoříme jejich změnou     na -y + koncovka -ing

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
7699
cache: 0024:00:00