Jak na věc


přehledy osvč vzp

Přehled subjektů z oblasti výroby léčiv

    V přehledu uvedeme zisk (rozdíl příjmů a výdajů), který jsme uvedli v daňovém přiznání. Do výdajů nesmíme zahrnout platby na zdravotní, sociální, ani nemocenské pojištění ani ztrátu z podnikání z předchozích let. Podle Pokynů spočítáme pojištění za celý rok. Při nízkém zisku nám nevznikne povinnost platit sociální pojištění, viz Sociální poj. a nízký zisk.
    Uvedeme příjmy a výdaje, které jsme uvedli v daňovém přiznání. Do výdajů nesmíme zahrnout platby na zdravotní, sociální, ani nemocenské pojištění ani ztrátu z podnikání z předchozích let. Podle Pokynů spočítáme pojištění za celý rok.
    Oba přehledy podáme po skončení roku do konce dubna (když je to sobota nebo neděle, tak do následujícího pondělí). Když máme odklad daňového přiznání, podáme přehledy do konce července.
    Dále uvedeme, kolik jsme během roku zaplatili zálohy na sociální pojištění (přesný údaj vyčteme z informačního dopisu, který nám úřad pošle poštou). Dopočítáme doplatek nebo přeplatek a nové zálohy.
    Tiskopis vyplníme podle Pokynů, který je součástí přehledu. Podáme jej poštou nebo osobně úřadu OSSZ - správě sociálního zabezpečení. Pokud máme elektronický podpis nebo datovou schránku, můžeme přehled vyplnit online a odeslat elektronicky internetem. (I když máme datovou schránku, i tak můžeme přehled podat na papíře.)


Přehled pro zdravotní pojištění

    Dále uvedeme, kolik jsme během roku zaplatili na zálohách na zdravotní pojištění (přesný údaj většinou pojišťovny posílají dopisem) a dopočítáme doplatek nebo přeplatek a nové zálohy.
    Pokud jsme byli celý měsíc v dočasné pracovní neschopnosti a vznikl nám nárok na výplatu dávek z nemocenského pojištění OSVČ, snížíme si za toto období vyměřovací základ.
    všechny jména (min. 1 užití)minimální a více (min. 50 užití)malý a více (min. 500 užití)střední a více (min. 5.000 užití)velký a více (min. 10.000 užití)častý a více (min. 40.000 užití)nejčastější a více (min. 80.000 užití)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00