Jak na věc


obory činností živnost volná

Znojmo (Jihomoravský kraj)

    Poslední den školní výuky v roce 2018 proběhne dne 21. 12. 2018. Po vánočních prázdninách, které jsou vyhlášeny MŠMT do 2. 1. 2018, nastupují na teoretickou výuku žáci 3. ročníků a tříd 1E, 1Z. Žáci ostatních tříd mají v této době odborný výcvik. Teoretickou výuku tak 2. ročníky a třídy 1P a 1T začínají 14. 1. 2019.
    Jedná se o obory tradiční, které jsou nutnou odpovědí na bezprostřední potřeby společnosti a které se zároveň s těmito potřebami vyvíjí. S určitou nadsázkou lze tedy říci, že vždy byly, jsou a budou, dokud i společnost potrvá ve formě, jakou ji známe, což jak všichni věříme, bude trvat ještě dlouho a dlouho.
    Nedílnou součástí výuky je spojení teorie a praxe. V rámci praktických předmětů si osvojí svoje teoretické znalosti na praktických úlohách. Díky našemu novému oboru mohou absolventi získat po maturitě osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 sb.)


Jeseník (Olomoucký kraj)

    V nově zařazeném oboru na naší škole bychom rádi spojili tradiční elektro obor společně s programování průmyslových automatů a řízením technologických procesů. S nárůstem automatizace v průmyslu se současně zvyšuje poptávka po absolventech se znalostí programování PLC. Absolventi nového oboru dokáží komplexně řešit průmyslovou automatizaci, a to od elektrotechnického návrhu přes zpracování elektrotechnické dokumentace až po samotné programování průmyslových automatů včetně vizualizace technologických procesů. Díky tomuto zaměření se naši absolventi stanou vyhledávanými odborníky v oblasti průmyslové automatizace.
    Ředitel školy z provozních důvodů vyhlásil na dny 3. a 4. ledna 2019 ředitelské volno. Žáci tak po vánočních prázdninách nastupují do výuky dle uvedeného rozpisu az v pondělí 7. 1. 2019.
    Zde najdete přehled nabízených studijních oborů. Po kliknutí na název oboru přejdete na podrobný popis včetně učebního plánu. Pro vaší orientaci ve vyučovaných předmětech jsme připravili jejich podrobný popis na samostatné stránce. Na stránce maturita najdete rozpis maturitních předmětů a ukázky maturitních prací. Na další stránce najdete podmínky přijetí do daného typu studijního oboru. Bližší informace o různých oborech a vybavení učeben odborné výuky zjistíte a uvidíte na dnech otevřených dveří. Pro více informací o škole si prohlédněte stránku s fotografiemi a videem z naší školy. Na stránce ubytování zjistíte kontakt na internát. Přehled všech základních informací, které by vás mohly zajímat, důležité termíny a dokumenty, najdete na úvodní stránce.


Frýdek-Místek (Moravskoslezský kraj)

    Od prvního ročníku se žáci zaměří na programování průmyslových automatů včetně jejich periferních zařízení, čidel a senzorů. Naučí se řídit celou řadu průmyslových pohonů od krokových motorů až po výkonné synchronní a asynchronní motory. Pochopí vazby mezi slaboproudou a silnoproudou elektrotechnikou. Seznámí se s výrobou a distribucí elektrické energie a to včetně moderních technologií obnovitelných zdrojů. Zároveň proberou i úvod do komunikačních rozhraní a sítí.
    Jsme moderní, dynamicky se rozvíjející odborná škola s dlouholetou a, my věříme, že úspěšnou tradicí výuky. Nabízíme studium v širokém spektru oborů vhodných pro chlapce i pro děvčata, od elektro přes služby až po stavební a zemědělské. V naší nabídce najdete obory studijní zakončené maturitou stejně jako obory učební, na jejichž konci na vás čekají závěrečné učňovské zkoušky a výuční list.
    Poslední den školní výuky v roce 2018 proběhne dne 21. 12. 2018. Po vánočních prázdninách, které jsou vyhlášeny MŠMT do 2. 1. 2018, nastupují na teoretickou výuku žáci 3. ročníků a tříd 1E, 1Z. Žáci ostatních tříd mají v této době odborný výcvik. Teoretickou výuku tak 2. ročníky a třídy...
    V rámci volitelného předmětu Programovatelné embedded systémy získají žáci znalosti z oblasti programování těchto systémů a dokáží samostatně navrhovat a programovat prototypová zařízení.


Španělština hrou: studenti se bavili a zároveň vzdělávali

    V rámci volitelného předmětu Tvorba mobilních aplikací získají žáci znalosti z oblasti mobilních technologií. Dokáží vytvářet software pro tyto platformy a budou se orientovat v operačních systémech mobilních zařízení.
    V tomto oboru dochází k propojení tradičního elektro oboru s programováním a moderními IT technologiemi dnešní doby. V poslední době díky vývoji hardwarových prostředků pro telekomunikační zařízení vzrůstá poptávka po lidech se základním elektrotechnickým vzděláním doplněném o znalosti z oblasti programování a vývoje hardwaru. Takto profilovaný absolvent zvládne jak hardwarový návrh zařízení, tak i vývoj a aplikaci softwaru. V dnešní době při návrhu elektrotechnického zařízení se stává neoddělitelnou součástí i jeho softwarová část. Díky tomuto zaměření náš absolvent zvládne vývoj prototypových zařízení v oblasti telekomunikací a bude žádaným specialistou ve svém oboru.
    Od druhého ročníku získá absolvent znalosti z oboru telekomunikační techniky a to od základních analogových systémů až po digitální, bezdrátové a družicové komunikace.
    První ročník je charakteristický odborným vzděláváním tvořícím důležitou bázi pro následné odborné zaměření, které si žáci volí na konci prvního ročníku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00