Jak na věc


období baroka v literatuře

30. dynastie (380 – 343 př.n.l.)

    Posledním velkým faraonem tohoto období byl Ahmose II., který dokázal stabilizovat Egypt a dokonce vést aktivní zahraniční politiku. Ke konci své vlády se začal připravovat na obranu před Perskou říší, ale než se Peršané odhodlali k útoku, Ahmose II. zemřel a jeho syn Psammetik III. podlehl. Tak přišlo období první perské nadvlády.
    Psammetik I., místní vládce v Sajích, vyhnal s pomocí řeckých žoldnéřů Asyřany z Egypta a díky tomu v Egyptě opět zavládl mír. Jeho syn Neko II. zahájil práce na proražení průplavu mezi pelusijským ramenem Nilu a Rudým mořem – předchůdcem Suezského průplavu. 
    Sinajský poloostrov se nachází mezi Středozemním mořem na severu a Rudým mořem na jihu. I když je tvořen převážně pouští, nachází se zde Sinajské pohoří, kde je také nejvyšší vrchol Egypta - Hora svaté Kateřiny (2637 m.n.m), kde se také nachází Klášter svaté Kateřiny. Návštěvníky lákají zdejší letoviska Sharm el-Sheikh, Dahab (severovýchod poloostrova) a u hranic s Izraelem ležící letovisko Taba.


Výzkumy ČEgú v Západní poušti

    Zakladatelem české egyptologie je František Lexa, autor dodnes uznávané práce o staroegyptské magii a mluvnice démotštiny. Bezprostředním podnětem ke změně egyptologického semináře na tehdejší Československý egyptologický ústav Univerzity Karlovy v Praze a Káhiře bylo vyhlášení mezinárodní akce UNESCO na záchranu památek Núbie ohrožených vodami Asuánské přehrady.
    Od roku 2003 pracuje česká expedice i v pomalu zanikající oáze El-Hajez, přibližně 400 km jihozápadně od Káhiry. V roce 2005 se prvně objevují i psané texty, které jsou psané řečtinou na střepech. Tyto texty mají nejspíš hospodářský charakter. V listopadu 2008 se uskutečnila první česká vědecká expedice do oblasti Gilf el-Kebíru a k Jeskyni plavců v egyptské Západní poušti.
    Abúsír je archeologická lokalita v Egyptě nazvaná podle nedaleko ležící současné vesnice Abúsír na západním břehu Nilu. Název lokality je odvozován od staroegyptského boha Usira, z názvu Per Usir, "(Kultovní) místo Usira" (řecky Busiris). Abúsír byl jako hřbitov využívána od konce pravěku a počátku historického období, jako královská nekropole sloužila v období 5. dynastie.


26. dynastie (664 – 525 př.n.l.)

    Nejvhodnější doba pro návštěvu Egypta je v období října až března. V této době zde panují příznivé podmínky a nehrozí tropická horka. Moře v Egyptě je velmi čisté a po celoročně teplé. V Rudém moři jsou pro potápění ideální podmínky. Mezi nejznámnější letoviska patří Hurghada, pokud ale chcete obdivovat korálové útesy v celé jejich kráse, pak doporučuji Sharm el-Sheikh nebo Safagu.
    Pianchi byl posledním velkým faraonem starověkého Egypta - jeho následníci podlehli Asyrské říši. Asyřané dobyli Memfidu (Mennofer), severní část Egypta a vyplenili Théby (Vaset).
    Byla to poslední egyptská dynastie před nástupem makedonských vládců. Založil ji Nachtnebef, princ ze Sají. Jemu a jeho synovi Džedhorovi se podařilo zastavit další perské invaze. Egypt ale nakonec znovu podlehl perskému vládci Artaxerxésovi III., který jej dobyl s mohutnou armádou o 300 000 vojáků.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
10398
cache: 0024:00:00