Jak na věc


náležitosti cestovního příkazu

Formální náležitosti pracovní smlouvy

    Máme nárok na odpočet DPH? ANO, skoro vždy – jak potvrzuje náš TIP!
    Při zpracování účetních informací je velice důležitý kontrolní systém, neboť zajišťuje, že účetnictví je vedeno průkazně, úplně a správně. Kontrolní systém zahrnuje:
    Každý účetní zápis musí být podložen dokladem. Účetní zápisy musí být zaznamenány v účetních knihách. Nelze účtovat jen na základě ústních informací. Účetní jednotky mají povinnost vyhotovovat účetní doklady bezprostředně po uskutečnění účetního případu a také bezprostředně o nich účtovat. Účetní jednotky mají povinnost účetní doklady také po stanovenou dobu archivovat (pět let).
    Dotaz se týká zdaňovacího období, ve kterém lze doklad pro DPH uplatnit. Zdaňovací období Finišují práce na daňových přiznáních k DPH, které podávají měsíční plátci za kalendářní měsíc srpen. Čtvrtletní plátci jsou v klidu, daňové přiznání budou podávat za měsíce červenec až zářín do čtvrtka 25. 10. 2012. Nárok na odpočet a DD Chceme-li uplatnit nárok na… Zobrazit více »


Archiv kategorie: Náležitosti DD

    Místo lze vymezit zcela konkrétně, např. adresou sídla firmy, nebo obecněji vymezením obce, je možné sjednat i více míst výkonu práce. Pokud není v pracovní smlouvě sjednáno jinak, je místo výkonu práce pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad.
    Následující článek informuje o všech náležitostech (druh práce, místo výkonu práce, stanovení mzdy atd.), které musí či může pracovní smlouva obsahovat. Bude užitečný hlavně těm podnikatelům, kteří plánují rozšířit své podnikání o další personální zdroj.
    Obsah pracovní smlouvy bude provázet nejen začátek pracovního poměru, ale celý pracovní poměr až k jeho vypršení či ukončení. Prvním krokem k úspěšné pracovní smlouvě, jež bude nejen platná, ale i oboustranně výhodná, je dodržení základních náležitostí pracovní smlouvy dle §§ 33, 34 zákoníku práce. Obsah těchto ustanovení, je téměř obecně známý, ale rutinní používání daných ustanovení bez bližšího pochopení může vést k chybám při sjednávání pracovní smlouvy.


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    Vánoční svátky pomalu klepou na dveře, a tak tady máme poslední číslo roku 2018. Představíme vám v něm dva start-upy, které mají pěkně našlápnuto. Přidáme k tomu dva příběhy ze série Jak podniká …, další díly seriálů Lean canvas, Jak na socky, procesů a firemní kultury a další články, které vás mohou inspirovat.
    Pokud vůbec můžeme opravovat účetní doklady (ne fakturu dodavatele, výpis z banky, převodní příkaz apod.), měli bychom dbát na zásady správného provedení opravy: původní záznam přeškrtnout jednou čarou tak, aby byl původní zápis čitelný, uvést zápis nový, který bude označen datem provedení opravy a podpisem toho, kdo opravu provedl. V případě, že opravujeme již zaúčtovaný doklad, bude lépe, když vystavíme opravný účetní doklad.
    Na základě pracovní smlouvy vzniká zaměstnavateli právo a zároveň povinnost přidělovat zaměstnanci práci v souladu s dohodnutým druhem práce a povinnost vyplatit zaměstnanci za vykonanou práci mzdu. Zaměstnanec má naopak povinnost práci odpovídající dohodnutému druhu práce vykonat ve stanovené pracovní době.


Význam dokladovosti, náležitosti účetního dokladu, druhy

    Pracovní smlouva musí být sjednána nejpozději v den nástupu do zaměstnání. Zaměstnavatel má povinnost ji sjednat písemně. Pokud tak však neučiní a zaměstnanec začne práci vykonávat, vznikne tzv. faktický pracovní poměr. Nedodržení povinnosti zaměstnavatelem nemůže být postižen zaměstnanec. Proto není nedodržení písemné formy stiženo neplatností pracovní smlouvy. Zaměstnavateli i z ústně uzavřené pracovní smlouvy plynou povinnosti. Především základní povinnost vyplatit za vykonanou práci mzdu.
    Doklady mají také být trvalé (proto se pro vedení účetních knih mají používat speciální trvanlivé a světlostálé tzv. dokumentní inkousty, ze současnosti problémy s tzv. termopapírem, na kterém záznam po krátké době zmizí).
    Doklad má představovat originální účetní písemnost, proto např. při generování faktury na účetním SW se na fakturu vodotiskem připíše Originál anebo Kopie.
    Někteří dodavatelé uvádějí nesprávné údaje na DD – máme nárok na odpočet? Daňový doklad Jistě si všichni vzpomínáme na nedávnou minulost, když chyby na daňových dokladech (‚DD“) měly za následek zákaz nároku na odpočet daně na vstupu. Jednalo se přitom často jen o formální prohřešky. Nyní máme jiný problém, a to spojený s existencí daňového dokladu… Zobrazit více »
    Průběžné účetní a daňové poradenství je v dnešní době nutné, proto si Vám dovolíme doporučit, vzhledem k více než dvacetileté dobré spolupráci, firmy ŠACH s.r.o. a DÉMONIA s.r.o.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
12043
cache: 0024:00:00