Jak na věc


metody pedagogického výzkumu

VÝHODY FLEBEKTOMIE PODLE HORÁKOVÉ :

    Je zde velmi důležité, v jakém stavu onemocnění se pacient dostaví. U mladých lidí je kvalita žil obecně lepší, žíly ještě nejsou tak křehké, může se z těchto důvodů pracovat rychleji a je zde možnost udělat všechny čtyři kmenové žíly při jednom zákroku. Pokročilejčí stav onemocnění vyžaduje ve většině případů dva zákroky, jelikož je již postiženo kromě kmenových žil, velké množství větví a ty je nutno rovněž odstranit, aby se docílila kvalita zákroku.Žíly bývají u těchto pacientů křehčí a tím se práce rovněž prodlouží. Od toho je i odvislá délka druhého zákroku a cena výkonu. Když se pacient dostaví již v hodně zanedbaném stavu, čekajího potom dva celodenní výkony.
    Ve většině případů se nám podaří odstranit tří kmenové žíly s jejich větvením při jednom zákroku. Čtvrtá kmenová žíla se potom řeší v dalším výkonem.
     Provedení naší metody je časově náročnější, trvá 8-10 hodin práce (dle rozsahu) na pacientovi!! Na rozdíl od chirurgie, kde výkon trvá 1,5-2 hodiny.
    Nevýhoda klasické chirurgie , radiofrekvence i moderních laserových technik je, že mají velká omezení výkonu, která spočívají v technice provedení a ve způsobu anestezie.


FLEBEKTOMIE PODLE HORÁKOVÉ

    Plicní embolie jako komplikace je po provedeném zákroku vyloučena, ani další jiné komplikace popisované po operacích jsou zde vyloučeny.Jak jsem již uvedla, pracujeme s každou kmenovou žílou samostatně a sledujeme její originalitu. Tím je zaručena nesmírná šetrnost zákroku. Pracujeme velmi povrchově a nikdy nepřekračujeme hlavní vazivovou blánu!!! Tím je zaručena bezpečnost výkonu a nikdy nehrozí poranění mízních drach, tepen ani nervů, které zaručují hybnost svalstva. Čili komplikace, které jsou někdy popisovány u operačních technik, jsou zde vyloučeny, jelikož hlavní vazivouvou blánu flebektomie nepřekračuje.
    Chirurgie, radiofrekvence ani lasery je neřeší a tím mají vysokou návratnost, jelikož ponechané kmenové žíly jsou pak zdrojem dalších obtíží.
    Naší metodě tato rozdílnost uspořádání žilní sítě nevadí a je schopná ji bez problémů řešit, není rozhodující ani velikost křečové žíly. Kmenové žíly jsou na končetině čtyři (tři se nacházejí v oblasti stehna a čtvrtá se nachází na zadní straně lýtka). Naše metoda je řeší všechny čtyři najednou, na rozdíl od klasické chirurgie, radiofrekvence nebo laserových postupů, které vždy řeší pouze jednu kmenovou žílu, viz schéma - obrázek.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00