Jak na věc


logistika

ČD odvolaly obviněného Švachulu z dozorčí rady ČD Cargo

    Jsme specialisté v oblasti spedice, vnitrostátní a mezinárodní dopravy, logistiky a skladování. Tým našich zaměstnanců se Vám bude vždy profesionálně věnovat v následujících oblastech:
    Protokolárně dokumentovaná událost neshody při příjmu (poškozené zboží, nesoulad mezi přijatými a deklarovanými počty palet či jiných jednotek), jež slouží jako nástroj hodnocení přesnosti dodávek. Logistická reklamace obsahuje přesný popis neshody včetně fotodokumentace.
    Jednou z funkcí LODiS je řízení skladu zásob (inventory management). Jedná se o systém aktivní kontroly, který umožňuje efektivní řízení příjmu a výdeje zboží i zúčtování poskytnutých služeb.
    Zpětná trasovatelnost veškerých pohybů manipulační jednotky od okamžiku příjmu do okamžiku výdeje ze skladu. Záznamy obsahují přesné určení času pohybu a osoby zodpovědné za dané přemístění.
    Zdokonalíme a zajistíme logistické procesy od zásobování vstupním materiálem, přes převzetí hotových výrobků z výrobní linky, až po dodání konečnému příjemci včetně skladování a všech souvisejících logistických činností přidané hodnoty. Podrobněji o této službě se dočtete v sekci Supply Chain.


Získejte mezinárodně uznávaný certifikát APICS i v Česku

    Klientské prostředí informačního systému je úzce spjato s používáním online radiofrekvenčních, případně GSM terminálů, jejichž logický běh je opět řízen vlastní aplikací typu klient-server. Klientem je standardní program Telnet, díky němuž je rozšíření aplikace v podstatě nezávislé na typu terminálu a operačním systému. Pro komunikaci se zákazníky se stále častěji využívá elektronická forma komunikace v podobě využití EDI nebo WEB rozhraní.
    Náš informační system LODiS automaticky vytváří objednávky příjmů, příjemky, objednávky expedice, výdejky, faktury za realizované služby i etikety s jedinečným čárovým kódem. Nasazení LODiS umožňuje online evidenci skladových zásob i přehled obrátek zboží.
    Poskytujeme služby v oblasti skladování materiálu a zboží. Skladování je realizováno v temperovaných a netemperovaných skladových halách dle specifikace a zadání zákazníka (regálové systémy, volná plocha).
    LODiS integruje informace o jednotlivých přepravách a skladových položkách v rámci celé skupiny C.S.CARGO. LODiS komunikuje s ostatními interními i externími počítači a GPS lokalizátory vozů.
    počtu vydávaných jednotek s objednaným počtem je provedena dodatečná kontrola expedice, nebo je vydáno pouze skutečné množství disponibilních jednotek.


Kde využijete zpětnou logistiku

    Systémový příjem pouze na základě fyzické evidence (skenování) zboží na skladu. Kontrolor tak nemá přehled o deklarovaném počtu kusů. V případě nesouladu počtu přijímaných jednotek s průvodními dokumenty je vystavena logistická reklamace.
    Integrovanou logistiku ve společnosti SMO a.s. je nutné chápat jako pochopení vztahů. Všechny funkce nebo činnosti ovlivňují nebo jsou ovlivňovány jinými prvky a činnostmi, se kterými přicházejí do styku.
    Cross-dock je služba přepravy zboží od výrobce ke koncovému zákazníkovi. Zboží u nás ve skladě rozdělíme na jednotlivé objednávky příjemce. Objednávky příjemců se pak rozváží menšími nákladními auty. Služba cross-dock tak snižuje náklady na logistiku a přepravu zboží.
    Využíváme nejmodernější skladové technologie. Každá skladová jednotka je označena jedinečným číslem. Položku lze vést pod naším čárovým kódem nebo pod kódem zákazníka. Počet, typ a pohyb zaskladněného zboží lze proto sledovat online. Digitalizace celého procesu umožňuje snadné zálohování všech dat. Naše skladové a evidenční technologie umožňují lepší kontrolu pohybu a stavu zboží s eliminací lidské chyby.


Systémy řízení skladů (Warehouse Management System – WMS)

    Skrze naši unikátní IT technologii LODiS zajistíme vysokou kvalitu řízení logistických procesů vně i uvnitř podniku. Nabízíme outsourcing logistických činností, který přináší významné úspory na straně našich zákazníků při zachování funkčnosti a kvality celého logistického procesu.
    Optimální uspokojování potřeb interních a externích zákazníků. Zákazník je nejdůležitějším článkem celého řetězce. Od něj vychází informace o požadavcích na zabezpečení dodávky zboží a služeb a u zákazníka také končí logistický řetězec. To vše za podmínky pozitivního ovlivnění jiných činností, se kterými přichází do styku ve vztahu k růstu pružnosti a hospodárnosti. Novým přístupem ve vztahu k interním a externím zákazníkům přispívá k vyšší konkurenční schopnosti společnosti SMO a.s. a tím posíluje podnikové cíle.
    Společnost SMO a.s. uplatňuje princip integrované logistiky podniku jako systému, ve kterém je síť souvisejících činností, které mají za cíl řídit tok materiálu, přepravy, zemních prací, informací a personálu v rámci logistického kanálu.


Ekologická vozidla až o jeden milion korun levněji

    Logistické služby, skladovací logistika a kompletní přepravní logistika. Optimální řešení pro Váš podnik, e-shop i distributory, zajistíme kompletní přepravní logistické řešení, včetně doplňkových služeb, jako je pojištění, skladování nebo obalový materiál.
    Kontrola neporušenosti obalů a souladu deklarovaného počtu manipulačních jednotek uvedených na průvodních dokumentech se skutečně přijatým (vyloženým) objemem zboží.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
13093
cache: 0024:00:00