Jak na věc


laboratorní hodnota cholesterolu

Referenční hodnoty a jejich význam

    Znáte své aktuální koncentrace cholesterolu a ostatních tuků v krvi? Víte jaké jsou normální hodnoty? Měli byste, protože zvýšená hladina cholesterolu a poruchy metabolismu dalších tuků jsou onemocněními hromadného výskytu. Představují jeden z nejrizikovějších faktorů aterosklerózy a jejích komplikací, například srdečního infarktu, cévní mozkové příhody nebo nedokrevnosti dolních končetin. Hlavním problémem je, že poruchy metabolismu tuků nebolí!
    snižuje: niacin, statiny, pryskyřice, fibráty, pyridoxin, heparin, esenciální fosfolipidy, estrogeny, glukagon, kyselina askorbová, pektinzvyšuje: thiazidová diuretika, beta-blokátory, kortikoidy, cyklosporin
    Základem zdravého jídelníčku by měla být vyvážená strava s dostatkem nenasycených mastných kyselin. Ty jsou obsaženy především v tucích rostlinného původu (slunečnicový nebo řepkový olej, margaríny) a nejrůznějších ořeších a semínkách. Nezastupitelnou roli mají i tučně ryby (např. losos nebo treska), které by se měly na stole objevit alespoň 2x týdně.


Průvodce výsledkem vašeho laboratorního testu

    Vybereme jedince, kteří splňují příslušné předpoklady – jak již bylo uvedeno, nejčastěji se jedná o nepřítomnost nemoci. V praxi se volí obvykle dárci krve: předpokládá se totiž, že jsou dostatečně předem vyšetřeni a výskyt závažnější choroby je u nich málo pravděpodobný. U všech odebereme například nalačno krev a provedeme stanovení koncentrace příslušné látky (např. glukózy, močoviny, sodíku apod.). Všechny získané výsledky seřadíme vzestupně podle velikosti a na obou koncích oddělíme („odřízneme“) 2,5 % výsledků: uvnitř referenčního rozmezí tedy leží právě požadovaných 95 % výsledků. Krajní hodnoty, které zůstanou, představují dolní a horní referenční mez.
    Od referenčních mezí je třeba odlišovat tzv. rozhodovací limity, někdy zvané též kritické hodnoty. Ty již leží mimo rozmezí referenčních hodnot. Je-li rozhodovací limit překročen, může být pacient významněji ohrožen nějakou chorobou, někdy dokonce je třeba okamžitě reagovat změnou léčby. Pro porozumění uvedeme několik příkladů. 


VZP osobní účet: Kontrola vykázané péče

    Tak například horní referenční mez pro koncentraci cholesterolu u mužů středního věku v našem státě je asi 6,5 mmol/l; z velkých  populačních studií je však známo, že riziko rozvoje aterosklerózy a jejích komplikací (srdečního infarktu či mozkové mrtvice) značně vzrůstá již od koncentrace cholesterolu 5 mmol/l. Toto číslo je tedy rozhodovacím limitem mezi nižším a vyšším rizikem rozvoje aterosklerózy. Podobně koncentrace glukózy nalačno v plazmě žilní krve má být nižší než 5,6 mmol/l. Pro diabetes mellitus (cukrovku) však svědčí až hodnota vyšší než 7 mmol/l, a to ještě musí být zjištěna alespoň dvakrát. Hodnota mezi 5,6 a 7 mmol/l je mírně zvýšená, a jedná-li se o diabetes, je třeba rozhodnout jiným testem.
    Tuky v krvi kolují ve formě lipoproteinů. V těchto částicích jsou tuky vázané na bílkoviny. Existuje několik druhů lipoproteinů. Některé transportují tuky, především cholesterol, z cév do jater. Tam je využíván pro tvorbu důležitých látek. Cholesterol v těchto částicích se nazývá HDL cholesterol. Je to „hodný“ cholesterol, kterého bychom měli mít nad 1 mmol/l. Naopak z jater do cév nesou lipoproteiny LDL cholesterol, který se dobře a snadno usazuje v cévách. Důsledkem tohoto procesu je zužování cév – ateroskleróza.
    Před odběrem nekouřit, vynechat alkohol po 2-3 dny, 24 h před odběrem nejíst potraviny s vysokým obsahem sacharózy, fruktózy a volných tuků. Lačnění 12 h, odběr v klidu, vsedě, s minimální venostázou.
    Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Centrální laboratoř (CL) Akreditováno Centrální laboratoř - statim (CLS) Laboratoř KDDL (KDDLB) Akreditováno Laboratoř Strahov (STR)


Úplný seznam vyšetření podle abecedy

    Modular(CL):interferuje bilirubin >86 µmol/lRoche Integra 400 (KDDL): žádná významná interference pro hemoglobin < 8,1 g/l,bilirubin konjugovaný < 274 µmol/l, bilirubin nekonjugovaný < 188 µmol/l, lipémie: nevýznamná interference
    HDL cholesterol zbavuje krev nadbytečných tuků a podílí se na dobré paměti (obaluje mozkové buňky). LDL cholesterol se naopak může usazovat na stěnách cév a způsobit tak jejich ucpání. Podílí se ale také na růstu svalů. Jeho hladina by proto nikdy neměla klesnout pod doporučené hodnoty.


Zanechte odpověď Zrušit odpověď

    Při hodnocení výsledku je třeba vzít v úvahu způsob, jak se k referenčním mezím dospělo. Mezi nimi se totiž nachází jen 95 % všech výsledků referenční populace, obvykle zdravých jedinců. Znamená to tedy zároveň, že u 5 % zdravých jedinců najdeme výsledek, který se nachází mimo referenční rozmezí. Toto je známkou individuality těchto jedinců, nikoliv přítomnosti onemocnění. Je třeba si to uvědomit při hodnocení výsledků, které jsou mírně mimo referenční meze. Je-li samozřejmě výsledek významně vzdálen od referenční meze, jedná se vždy o patologický stav.  Ideálním řešením by bylo stanovení tzv. individuálních mezí, tj. hodnot, které „sedí“ právě jen pro daného jedince. Každý z nás může mít totiž „svou“ hodnotu, která se od hodnoty druhého zdravého jedince liší. Tak např. u pacienta po úplném odstranění nádoru, který produkoval určitou, v laboratoři stanovitelnou látku (tumorový marker), lze odhadnout individuální horní mez markeru typickou pro tohoto jedince bez přítomnosti nádoru. I ma
    SOP-ÚKBLD-CL-10MKvantitativní stanovení koncentrace cholesterolu v lidském séru a plazmě fotometrickou enzymovou metodou CHOD/PAP na automatickém analyzátoruSOP-ÚKBLD-KDDL-15Kvantitativní stanovení koncentrace Cholesterolu v lidském séru a plazmě enzymatickou metodou enzymatickou metodou na analyzátoru Cobas Integra
    Za zvýšenou hladinu cholesterolu (hypercholesterolémii) považujeme koncentraci v krvi vyšší než 5 mmol/l. Tímto názvem se často myslí nejen porucha metabolismu cholesterolu, ale také zvýšená hladina ostatních tuků v krvi- hlavně triglyceridů (tricylglycerolů) (nad 2 mmol/l) nebo LDL cholesterolu (nad 3 mmol/l).
    vliv diety, pohlaví, věkuhodnoty snižuje: alkohol, pravidelné cvičení, úprava diety,zvyšuje: kouření, chronický alkoholismus, nadbytek kalorií, dieta s vysokým obsahem živočišných tuků


Úplný seznam vyšetření podle abecedy

    Cholesterol je zjednodušeně řečeno krevní tuk, který najdeme ve všech buňkách lidského těla. Pomáhá je obalovat a chránit před vnějším prostředím. Cholesterol může lidské tělo jen pasivně přijímat v potravě nebo si jeho potřebné množství vyrobit v játrech. A právě játra rozhodují o tom, jestli vyrobí „zlý“ LDL cholesterol nebo „hodný“ HDL cholesterol. Na konečném výsledku se velkou měrou podílí především typ zkonzumovaných potravin. Některé druhy jídla zkrátka nadržují HDL cholesterolu více než jiné.
    Pokud máte vyšší hladiny cholesterolu i triglyceridů, tak bychom měli správě hovořit o smíšené hyperlipoproteinémii (HLP). Můžete mít ale zvýšené pouze koncentrace triglyceridů, pak se jedná o isolovanou hypertriglyceridémii. U zvýšeného množství cholesterolu hovoříme o isolované hypercholesterolémii. Nejčastěji se u nás vyskytuje smíšená HLP.
    snížení: hormonální substituce (estrogeny), thyroxin, vit.C, inhibitory ACAT, neomycin, fibráty, progesteron, estrogeny, pyridoxin, esenciální fosfolipidyzvýšení: anabol.steroidy, androgeny, cyklosporin, glitazon
    HDL cholesterol je naopak dobré udržovat co nejvyšší. Jakékoli číslo větší než 1 je považováno za dobré. Hodnota 1,6 je dokonce velmi dobrá. A vědecké studie prokázaly, že lidé s HDL cholesterolem dlouhodobě zvýšeným nad 2 body se dožívají vyššího věku.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00