Jak na věc


laboratoř mnichovo hradiště

Rozsah služeb Komplementu laboratoří ÚHKT

    Provádíme analýzy vzorků dodaného biologického materiálů i vzorků, které odebíráme v naší odběrové místnosti. Poliklinika U pošty.
    Všem čtenářům našich Laboratorních novin se omlouváme za chybu ve finální verzi čísla 12/2018. Na zadní straně, v článku „Výskyt rezistentních kmenů ve vzorcích vyšetřovaných v naší laboratoři“, došlo při přípravě do tisku k chybnému zobrazení grafů č.3 a 4. Za tuto chybu se omlouváme a upravenou verzi je možné si stáhnout zde.
    Pozor, dočasně jsou mimo provoz pevná telefonní čísla naší laboratoře, volejte prosím na číslo 605 965 002. Vše by mělo být opět plně funkční 26.11.2018. Děkujeme, tým laboratoře
    Společnosti Mediekos Labor, s.r.o. a Imalab s.r.o. prošly procesem fúze a od 1.1.2019 poskytují veškeré služby medicínské laboratoře pod hlavičkou společnosti Vaše laboratoře s.r.o.Věříme, že tento krok bude pro všechny spolupracující lékaře a také pro pacienty jednoznačným přínosem a těšíme se na další úspěšnou spolupráci. Více si můžete přečíst zde.
    Náš tým lékařů, biochemiků-analytiků a laborantů analyzuje za pomocí nejnovějších přístrojů a technik Vaše vzorky.


Omezení provozu na pracovišti Zlín-Louky dne 27.12.2018

    Motto: Spojením laboratorní a klinické hematologie, transfuzního lékařství a výzkumných laboratoří poskytovat nemocným vysoce specializovanou péči v oblasti hematologických onemocnění. Hlavním úkolem Komplementu laboratoří í ÚHKT je zajistit kvalitu a dostupnost výsledků laboratorních vyšetření, poskytovat konzultační a školící služby a spolupracovat na výzkumných projektech ÚHKT.
    Služby Komplementu laboratoří ÚHKT, včetně odpovídající interpretace a poradenských služeb, jsou navrženy tak, aby splňovaly potřeby pacientů a klinických pracovníků odpovědných za péči o pacienty. Za úroveň služeb je odpovědný vedoucí laboratoře. Pro klienty je celkový rozsah nabízených laboratorních vyšetření a poskytovaných služeb uveden v Laboratorní příručce každého pracoviště.
    Telefonický kontakt využijte v případech, kdy požadujete rychlost reakce (objednání svozu, potřeba zjištění průběžných výsledků analýz, dotazy obtížně popsatelné v mailu.
    Od 6.2.2013 jsme rozšířili nabídku akreditovaných rozborů a na základě získání dalšího Osvědčení o akreditaci č. 89/2013 vám mimo dosavadních služeb můžeme nově nabídnout také Stanovení přetlaku šumivých vín. Naše laboratoř je tedy schopna provádět rozbory nejen tichých, ale i šumivých vín pro zatřiďování a hodnocení vín SZPI.


Vaši učebnu vyrobíme na míru podle Vašich představ.

    Hematologie prochází neustálým vývojem. Znakem profesionálního přístupu je okamžitá reakce na nové trendy a zveřejněné vědecké poznatky. Komplement laboratoří ÚHKT se tímto přístupem řídí. Naším cílem je poskytovat nejlepší služby v nejlepší možné kvalitě. Jde nám o zajištění plné spokojeností naší klientely a o prospěch pacientů. Usilujeme o kvalitnost, komplexnost a dostupnost laboratorních služeb pro všechny pacienty.
    Naši zaměstnanci věnují klientům nadstandartní péči a pozornost. Díky práci v nejlepších možných podmínkách poskytujeme zákazníkům výsledky vyšetření rychle a spolehlivě.
    Komplement laboratoří ÚHKT provádí vysoce specializovaná laboratorní vyšetření. Kvalita výsledků laboratorních vyšetření je zajištěna personálním obsazením laboratoře a uplatněním nejnovějších poznatků při realizaci laboratorních vyšetření.  V souladu s vývojem vědy a techniky a s potřebami klientů neustále aktualizujeme rozsah vyšetření. Některé laboratoře slouží jako národní referenční laboratoře a spolupracují na přípravě vzorků pro externí hodnocení kvality v rámci České republiky. Výsledky laboratorních vyšetření jsou dostupné vždy pro žadatele o vyšetření.


Jsme privátnízdravotnická laboratoř,

    Dne 31.1.2012 získala naše společnost Osvědčení o akreditaci č. 74/2012. Osvědčení opravňuje naši vinařskou laboratoř provádět rozbory pro hodnocení a zatřiďování vín SZPI dle požadavků vinařského zákona č. 256/2011 novelizující zákon č.321/2044 Sb. Dle tohoto zákona je odběr vzorků vína pro účely zatřídění prováděn přímo žadatelem, který si musí zajistit rozbor v akreditované laboratoři provádějící rozbor akreditovanými metodami dle O.I.V.
    E-mailovou komunikaci využijte v ostatních případech, kdy odpověď nemusíte mít ihned. Přednostně využijte kontakt do kanceláře: posta@laborator-pisek.cz.
    Komplement laboratoří ÚHKT má zavedený systém managementu požadavků normy ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost a je akreditován ČIA od roku 2009. Nastavený systém zahrnuje organizační strukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné pro řízení kvality laboratorní činnosti ve smyslu normy ČSN EN ISO 15189 a definuje úkoly, kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků Komplementu laboratoří ÚHKT.
    Zajišťujeme vlastní svozovou službou transport vzorků, distribuci veškerého odběrového materiálu zdarma a rozvoz vzorků k dalšímu zpracování u analýz, které nevyšetřujeme.
    Vždy se snažíme vyhovět všem požadavkům lékařů. Jsme soukromá laboratoř, proto reagujeme rychle na nové výzvy.


Slavnostní večer Rady kvality České republiky 2018

    Pokud si chcete ověřit Váš zdravotní stav a přejete si provést rozbor určitého vzorku nezávisle na doporučení lékaře, máte možnost. Nabízíme rychlou pomoc při diagnostice onemocnění.
    Rozbory provádíme také pomocí vinného analyzátoru WineScan FT 120, který je Vám nápomocen při vaší snaze o vytvoření stále kvalitnějších vín. Tento přístroj byl vyvinut speciálně pro rychlou analýzu, která je aktuální zejména v období, kdy je nutné provádět kontrolu vína téměř denně.
    Moderní laboratoř firmy Proneco, s.r.o. nabízí své služby producentům vína od roku 2001. Provádí jak běžné analytické rozbory, tak speciální rozbory vína a moštu včetně určování stability vína před láhvováním.
    K podávání žádosti o zatřídění je možno využít webového formuláře přes Portál farmáře na eAGRI ( originál protokolu o zkoušce bude vystaven a zaslán elektronicky přímo na SZPI a vám dostupný na Portále farmáře ), nebo využitím papírové žádosti (originál protokolu o zkoušce vám bude vystaven a předán osobně v naší laboratoři, nebo i elektronicky, tak jako v prvním případě).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00