Jak na věc


helena vondra narozeni

Pavel Vondra - Herecká filmografie z ČSFD.cz

    23 zástupce poškozené organizace (ZEAS Staré Hradiště) o kontrolovaném dohoření celého stohu. Ke zranění osob nedošlo a poškozená společnost utrpěla škodu ve výši korun. Dalším šetřením policie se za pomoci občanů podařilo najít rozuzlení celého případu. Kolem hodin byly totiž na poli spatřeny čtyři děti, které se vracely od stohu do obce. Poté se policisté dopracovali postupně až k jedenáctiletému žáku 5. třídy, který si hrál na poli s dalšími třemi kamarády. Předváděl jim, jak bouchají zakoupené petardy. Jedna z nich podle výpovědi chlapce zalétla do slámy a způsobila požár. Chlapec se marně snažil plameny uhasit. Poté z místa děti ze strachu utekly domů. Policie zajistila zbytek petard a krabičku zápalek. Chlapec si petardy kupoval v prodejně v obci, kam jezdí do školy. Petardy pak odpaloval při dětských hrách. Dítka jsou vždy velmi zvídavá, která si chtějí vše hned vyzkoušet. V tomto případě šlo skutečně o dětskou pyrotechniku I. třídy, jejíž prodej není vázán věkem kupujícího. Jak


Re: Vinnetou - Nový svět / Winnetou & Old Shatterhand

    4 Likvidace skládky: V letošním roce byl natrvalo vyřešen problém s místní skládkou domovního odpadu v Labišti jeho oplocením v měsíci říjen. Správcem skládky byl občan. výboru jmenován pan Julius Gömkäte (č. p. 17), který se své funkce ujal velmi razantně a nesmlouvavě. Po jeho vážném úrazu převzal starost a péči o skládku pan Lad. Kopecký (č. p. 22). Zásluhou obou jmenovaných zmizel postupně ostudný kout v naší obci. Stavební úpravy: V měsíci květnu byla provedena úprava místnosti Občan. výboru, stěny byly obloženy umakartem, podlaha dostala novou krytinu (PVC), byl zakoupen nový kovový nábytek a záclony, nakonec byla i nově vymalována. Ve spolupráci se ZD pod Kunětickou horou byla spravena a natřena fasáda celého domu (č.p. 7). Nově byla natřena i autobusová čekárna a vývěsní skříňky v jejím sousedství. Částečné rekonstrukce se dočkalo i veřejné osvětlení výměnou stávajících svítidel za nová, sodíková. Společenské dění: Společenský život proběhl v zaběhnutých kolejích. V l


Pavel Vondra - Horoskop, Herecká filmografie

    32 Odstěhovaní: Z obce se odstěhovali: Vladyková Renata č.p. 55 Tomášek Petr č.p. 97 Šupa Josef č.p. 26 Nová čísla popisná: Obecní úřad přidělil nová popisná čísla těmto stavbám: Č.p. 129: majitel p. Kramář - u Rábů 130: majitel p. Hojecká - u Rábů 131: majitel p. Kunický 132: majitel p. Sadílek Své číslo popisné 134 dostala i budova tělocvičny Na obci v majetku TJ Sokol Brozany. Po položení kanalizace v Žíznivé ulici v minulém roce, byla 14. srpna zahájena výstavba přečerpávající kanalizační stanice, umístěná vedle nové požární zbrojnice. Měla být dostavěna do konce roku, ale pro různé překážky bude dokončena až v následujícím roce. Hospodaření Oú: Protože jsou Brozany součástí obce Staré Hradiště, zaznamenávám i výsledky hospodaření Obecního úřadu za rok Cituji tu čísla, zveřejněná ve Zpravodaji č únor 2001: Hospodaření loňského roku bylo započato zůstatkem 1.351,8 tis. Kč z roku Předpokládané příjmy ve výši tis. Kč se podařilo překročit až na částku ,4 Kč díky dotaci tis Kč, z toho


Pavel Vondra Životopis, Wikipedie 2018, Osobnosti 1969

    33 závodech, uspořádaných ve dnech 8. května a 1. července Jezdeckým oddílem Brozany a 30. září pod záštitou Obec. úřadu. TJ Sokol Brozany uspořádal ve dnech června pobyt dětí Na Hlubáku u Holic. Novinkou byl Indiánský den, konaný 1. července v areálu hřiště Na obci. Uskutečnilo se i Pálení čarodějnic, Mikulášská nadílka a Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Spolek chovatelů byl pořadatelem Kateřinské zábavy. Na závěr jubilejního roku zajistil Obecní úřad velký ohňostroj u pošty ve St. Hradišti a místní Sokolové na hřišti Na obci. Volby do Pardubického kraje: 16. listopadu proběhly v naší obci jako volebním okrsku č. 2 první volby zastupitelstva do nově ustaveného Parudibckého kraje. Z počtu 309 zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 108 voličů, t.j. 34,95%. Platných hlasů bylo odevzdáno 107. Z nich dostala ODS 35 hlasů, t.j. 32,7%. Politické hnutí Nezávislé 13 hlasů (12,1%), Strana venkova 3 hlasy (2,8%), Čtyřkoalice 18 hlasů (16,8%), Republikáni Miroslava Sládka 4 hlasy (3,7%), KSČM 20 h


Životopis na Wikipedia, Wiki, Věk, Narozeniny

    3 Komunální volby: 24. listopadu 1990 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Za Sdružení nezávislých kandidátů se o hlasy občanů ucházelo 15 kandidátů. Výsledky voleb uvádím v pořadí, v jakém byli kandidáti na volebním lístku uvedeni: Volební krsek č. 1 (St. Hradiště) č. 2 (Brozany) Holubářová Lýdie Brozany Burda Oldřich Brozany Blažek Pavel St. Hradiště Štilijánová Alena St. Hradiště Libřický Stanislav Hrad. na P Mára Petr Hrad. na P Hykš Josef Brozany Štěpánek Jaroslav Brozany Vrátil Pavel St. Hradiště Stránský Jiří St. Hradiště Hájek Miroslav Hrad. na P Malíř Josef Brozany Ohlídalová Radm. St. Hradiště Vondra Lubomír Brozany Štěpánek Jaroslav St. Hradiště prosince 1990 v sále hostince U zubra ve Starém Hradišti, na svém prvním, ustavujícím zasedání, byli zvoleni: Vrátil Pavel - starosta obce Holubářová Lýdie - zástupce starosty dále členové obecní rady: Libřický Stanislav Burda Oldřich Stránský Jiří Tímto aktem začala nová éra řízení věcí obecných. Zánik OV: Volbami do Obecního
    10 1995 Jméno: Kdy Kam Odkud Urbanec Jakub Brozany 57 Pardubice Charvát Jiří Brozany 28 Louny Charvátová Jana Brozany 28 Louny Charvátová Martina Brozany 28 Louny Charvát Vít Brozany 28 Louny Teplá Alena Brozany 19 Pardubice Burkoň Michal Brozany 120 Pardubice Burkoňová Monika Brozany 120 Pardubice Burkoň Richard Brozany 120 Pardubice Odstěhovaní: 1992 Jméno: Kdy Odkud Kam Hyk Marián Brozany 100 Pardubice Šebelová Jana Brozany 18 Hr. Králové Šebela Pavel Brozany 18 Hr. Králové Moravec Josef Brozany 1 Rybitví Šupa Miloš Brozany 26 Hrobice Balcarová Monika Brozany 4 Pardubice Balcarová Lucie Brozany 4 Pardubice Hykyšová Alice Brozany 112 Přelouč Dohnalová Iva Brozany 35 Mikulovice 1993 Jméno: Kdy Odkud Kam Havránek Zdeněk Brozany 94 Čes. Meziříčí Dvořáková Hana Brozany 96 Pardubice 1994 Jméno: Kdy Odkud Kam MUDr. Janda Karel Brozany 62 Pardubice Hyková Markéta Brozany 100 Pardubice Zemanová Vendulka Brozany 92 Chrudim Havránek Robert Brozany 72 Ráby


Vondra má problém. Nemanželské dítě se senátorkou ODS

    35 2001 Bouřlivými ovacemi za rachotu petard. dělobuchů, světlic a velkého ohňostroje, uspořádaného Obecním úřadem před budovou pošty, ale i na mnoha dalších místech v obci jsme vstoupili do nového, 21. století a současně do 3. tisíciletí s nadějí, že časy příští přinesou všem obyvatelům této krásné, modré planety další velké úspěchy v objevech a rozvoji vědy, techniky, úspěšné léčbě dosud nevyléčitelných nemocí, snad i výrazného prodloužení lidského života, ale i toho, že se již lidé přestanou zabíjet pro uchvácení moci jedněch nad druhými, že o válkách se budou dozvídat jen z různých historických materiálů. Toto vše si na prahu nového století a tisíciletí přeju i já, současný kronikář naší obce. Narození: Ani v uplynulém roku nebyl počet narozených nijak příznivý. Narodili se nám tito noví občánkové: Krčmová Vendula Brozany 104 Kunický Petr Brozany 131 Štěpánková Karolína Brozany 93 Koppová Petra Brozany 26 Během roku zemřeli: Hejl Karel Brozany 33 Hercigová Marta Brozany 50 Hladěna
    34 Přílohy: Stanovy Sdružení obcí pod Kunětickou horou Pozvánka na II. Obecní ples Pozvánka na Okrskový hasičský ples Plakát na nohejbal. turnaj TJ Sokol


Pavel Vondra 2018 - Životopis na Wikipedii, Wiki, Věk, Narozeniny, Instagram

    24 1998 Narození: V průběhu roku došlo ke značné změně skladby obyvatel, a to hlavně v narozených dětech, kdy oproti loňskému roku, kdy se narodil pouze jediný občánek, byl rok 1998 daleko úspěšnější. V průběhu roku se narodily tyto děti: Štěpánková Krist. č. p. 93 Šupa Jos. č. p. 16 Burkoň Adam č. p. 120 Rykr Jos. č. p. 53 Rauer Marek č. p. 110 Kunická Tereza č. p. 100 Vlasáková Nik. č. p. 54 Kristlová Nik. č. p. 68 Navždy nás opustili: Kmoníček Lad. č. p. 71 Vondra Lad. č. p. 73 Hladěnová Marie č. p. 69 Dědič Frant. č. p. 39 Zimolka Ludvík č. p. 91 Pehlová Ludmila č. p. 16 úmrtí: Přistěhováni: Do obce se v průběhu roku přistěhovali: Vondra Lad. č. p. 70 Kristl Frant. č. p. 68 Vlasáková Andrea č. p. 54 Odvárka Marek č. p. 93 Odvárková Helena č. p. 93 Odvárka Marek ml. č. p. 93 Stojánek Václav č. p. 78 Stojánková Marie č. p. 78 Stojánek Václ. č. p. 78 Stojánková Tereza č. p. 78 Tojamková Marie č. p. 78 Břeň Michal č. p. 91 Chvojková Adéla č. p. 64 Chvojka Petr č. p. 64 Chvojková Irena
    17 1996 Narození: V letošním roce rozšířili řady brozanských občanů tito noví občánkové: Kateřina Kmoníčková Tereza Kloučková Lucie Skutilová Lucie Sulovská Naproti tomu navždy nás opustily: p. Jezdínská p. Sálová p. Machačová úmrtí: Přistěhovalí: V průběhu roku se do Brozan přistěhovali: p. Trojanová p. Formanová Vlasta p. Forman Josef p. Bouček Martin p. Jelínek Jos. p. Jelínková p. Bartoň p. Bartoňová p. Horáková p. Svědirohová Odstěhováni: Výstavba: V letošním roce byla dokončena zámková dlažba podél levé strany silnice směrem na Ráby. Celkový náklad činí Kč. Byla rovněž dokončena výstavba nové hasičské zbrojnice. Náklady na její výstavbu dosáhly částky Kč. Kolaudace chodníku proběhla 21. března 1996, hasičské zbrojnice 26. dubna. Bylo jí přiděleno č. p V říjnu byla provedena plynofikace budovy č. p. 7, tzv. Obecního domu. Jiné veřejné akce v tomto roce ukončeny nebyly. V listopadu započala stavební firma


Vinnetou / Winnetou & Old Shatterhand

    9 Po několikaletém odmlčení se znovu ujímám vedení obecní kroniky, aby neupadly v zapomnění události a děje v naší obci, tak, jak je přináší čas a život. Protože od roku 1991 nebyla kronika dopisována, dělám za uplynulá léta aspoň tento souhrnný zápis, v němž se snažím zapsat vše podstatné, co se dotýkalo života naší obce. údaje o volbách a hospodaření jsou globální za celou obec Staré Hradiště Antonín Holubář. Přistěhovaní: Jméno: Kdy Kam Odkud Pehlová Ludmila Brozany 26 Ráby Macháček Josef Brozany 17 Pardubice Zemanová Vendulka Brozany 92 Chrudim Zeman Lukáš Brozany 92 Chrudim Hykyšová Alice Brozany 112 Jílemnice Zavadský Michal Brozany 25 Pardubice Zavadská Soňa Brozany 25 Pardubice 1993 Jméno: Kdy Kam Odkud Žáček Václav Brozany 72 Pardubice Hromádko Zdeněk Brozany 20 Teplice 1994 Jméno: Kdy Kam Odkud Vondrová Iva Brozany 36 Hr. Králové Bárta Bronislav Brozany 121 Ráby Bárta David Brozany 121 Ráby Bártová Jana Brozany 121 Ráby Rykrová Jitka Brozany 53 Lány u Dašic Syrový Frant Broza


Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

    36 Johanidesová Martin Brozany 53 Pultarová Olga Brozany 110 Ostěhovaní: Přidělení č.p.: V průběhu roku 2001 byla provedena kolaudace a přidělena čísla popisná těmto stavbám: Č.p. 132: Sadílek Pavel 133: Borovec Bedřich 135: Dílna Obec. úřadu v Brozanech 136: Ing. Roženský Ladislav Kolaudace Žíznivé ulice: 30. srpna 2001 byla za přítomnosti zástupců provádějícího podniku a Obecního úřadu schválena kolaudace Žíznivé ulice a části N úhoře. Tímto slavnostním aktem byly obě komunikace dány do obecného používání. Na pokrytí nákladů na rekonstrukci obou ulic si vzal Obecní úřad úvěr ve výši 3 mil. Kč. Celkový náklad dosáhl částky 5,1 mil. Kč. Přičtou-li se náklady na hloubkovou kanalizaci, která byla vybudována v r Vychází úctyhodná částka téměř 10 mil. Kč. a to opravdu není málo. Tím více mrzí ohrožení Žíznivé ulice nadměrným provozem aut, jezdících do autoopravny a auto-lakovny firmy Audila i traktorů a nákladních aut akc. společnosti ZEAS. Hospodaření Obecního úřadu: Ani letos neopomíjím
    Balvín | Best | Brož | Buchert | Dvořáková | Fendrych | Fištejn | Haas | Hampl | Hanák | Hekrdla | Herzmann | Honzejk | Houda | Hrbáček | Hvížďala | Chmelár | Jandourek | Jelínek | Joch | Kamberský | Klíma | Kolář | Koller | Korecký | Kotrba | Krejčí | Kubáček | Kunštát | Macháček | Mitrofanov | Mrklas | Neff | Pečinka | Pehe | Petránek | Pojar | Polreich | Procházková | Robejšek | Rouček | Ryšánková | Salivar | Schneider | Sokol | Spencerová | Steigerwald | Svoboda | Šándor | Šedivý | Šídlo | Šimůnek | Štefec | Štěpánek | Tabery | Visingr | Weiss | Zbořil | Žantovský


14:02 ODS má problémy s náborem černých duší. A s napojením na Ratha

    15 Burda Oldřich Hlaváček Vladimír Goláň Fabián Zelínková Olga Stránský Jiří Štěpánek Jarosl. - St. Hrad. Kalhous Hynek Kašík Milan Štěpánek Jaroslav - Brozany Píša Jiří Voříšek Antonín Mára Petr Novotný Jaromír Na 1. zasedání nového zastupitelstva v prosinci byli do čela obce zvoleni: Vrátil Pavel - starosta (1. uvolněný v historii obce) a Zelinková Olga - místostarostka. účetnictví nadále vede paní Žampachová Jitka. Hospodaření Oú: Navazuji na předchozí kapitolu záznamem hospodaření obecního úřadu v letech : Rok Příjem Výdej plán skutečnost plán skutečnost Rozdíl Fond rez ???? Soukromé podnikání: Z uvedeného přehledu je zcela jasně vidět, že rozvoj obce se v uplynulých letech nejen nezastavil, ale výrazně zvýšil. Výši příjmové části rozpočtu do značné míry ovlivnil rozvoj soukromého podnikání. Pro větší názornost uvádím přehled soukromých podniků v obci ke konci roku 1995: Dědič Zdeněk: obor autoopravna činnost započal v únoru 1890 v objektu své garáže v č. p. 39, v dubnu 1995 přemís


overflow: hidden; text-align: left;">Pavel Vondra

    7 Zánik skládky: V měsíci květnu bylo ukončeno ukládání domovního odpadu na skládku v prostoru Labiště. Povrh skládky byl srovnání a oset travou. Od byly všechny domácnosti v obci vybaveny popelnicemi. Odvoz domovního odpadu zajišťují Technické služby Pardubice pravidelně každé pondělí. Pronájem jedné popelnice do konce roku činí 140 Kčs. Svoz odpadu hradí obecní úřad ze svého rozpočtu. Osvětlení: I letos se pokračovalo v modernizaci veřejného osvětlení výměnou zastaralých svítidel za moderní výbojky, které přinášejí značnou úsporu elektrické energie. V červnu se dočkala osvětlení i ulice k Havránkovým. Materiál byl hrazen obecním úřadem, práce byly provedeny svépomocí občanů, bydlících v ulici. Restituce: Po přijetí zákona č. 229 O půdě a jiném zemědělském majetku se jako první přihlásil o svá vlastnická práva pan Josef Pekař, bývalý občan obce z č. p. 41, nyní bytem v Rychnově nad Kněžnou. Jedná se o pozemky chatové osady u Bezedňáku. Odchovna prasat: JZD připravuje projekt přebudová
    21 1997 Obyvatelstvo: Skladba obyvatelstva roku 1997 zaznamenala tyto změny: Narození: V průběhu roku se v naší obci narodil jen 1! občánek, a to Václav Žáček na čísle pop. 72. To dokumentuje skutečnost, že i naše obce začíná stárnout. Navždy odešli z našich řad tito občané: Gombkötö Julius č. p. 17 Gerlich Vladimír č. p. 86 Macháček Josef č. p. 37 Rotterová Emilie č. p. 45 Jezdinský Josef č. p. 34 úmrtí: Odstěhovali se: Boušková Vlasta č. p. 16 Borovička Richard č. p. 99 Merklová Denisa č. p. 89 Starý Zdeněk č. p. 93 Odstěhování: Přistěhováni: Během roku se stali našimi novými občany: Štěpánek Petr č. p. 93 Štěpánková Veronika č. p. 93 Kunická Markéta č. p. 100 Forman Otto č. p. 28 Kunický Petr č. p. 4 Šupová Jana st. č. p. 26 Šupová Lucie č. p. 26 Šupová Jana ml. č. p. 26 Šupa Martin č. p. 26 Zapletal Milan st. č. p. 115 Zapletalová Blanka č. p. 115


Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

    25 Fousek Vilém č. p. 42 Odstěhováni: Během roku se odstěhovali: Hrůša J. č. p. 93 Hrůšová Ir. č. p. 93 Zrůstová J. č. p. 93 Zrůstová H. č. p. 93 Zrůst Adolf č. p. 93 Zrůst Jiří č. p. 93 Beran Michal č. p. 15 Volby do Posl. sněmovny ČR: Ve dnech 19. a 20. června se i v naší obci uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Do volební komise byli delegováni: p. K. Drahoňovský z Pardubic jako její předseda. Jeho zástupcem byl pan Vlad. Hlaváček ze St. Hradiště. Zapisovatelkou byla paní l. Holubářová, členy komise pánové Burda Ol., Kalhous H. Mgr., Hejl K., všichni z Brozan. Voleb se zúčastnilo 240 občanů, t. j. 80,8 % všech zapsaných voličů. Jednotlivé politické strany získaly: Strana: Počet hlasů: Procenta: KDU-ČSL 16 6,6 Nezávislí 10 2,1 Dem. unie 3 1,3 ODS 66 26,4 ČSSD 83 35,9 Obč. koal. 0 0 KSČM 13 5,4 SPR-RSČ 14 5,8 US 29 12,1 DŽJ 8 3,3 ĆSNS 1 0,4 Str. zelených 2 0,8 Komunální volby: Další volby se konaly ve dnech 13. a 14. listopadu - do zastupitelstva obce. Kandidátky b


Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

    16 Hyková Blanka: pohostinství od června Objekt získala v restituci od Jednoty Pard. Rak Luděk: výroba plastů od května 1991 Dostálek Milan: pokrývačství od června 1992 Macháček Josef: záměčnictví od října 1992 Od února 1993 do května 1994 zkoušela štěstí s prodejem potravin paní Beranová. Dnes je v prostorách prodejny kancelář fi AUDILA, patřící rovněž sourozencům Beranovým V objektu č. p. 17 má keramickou dílnu pan Chaloupka z Pardubic. V listopadu 1994 otevřel na místě bývalé skládky řepy (mezi Starým Hradištěm a Brozany velkou pilu pan Miroslav Kote, (bytem v Rábech). Plynofikace: Výrazný nárůst příjmů do obecní pokladny v letech umožnil uskutečnit dávný sen brozanských občanů, plynofikaci obce. Výkopové práce byly započaty v březnu 1993, aby kolaudace celého díla mohla být provedena Na plyn se napojila většina občanů. Náklad na plynofikaci činil Kč. V září 1994 byla dokončena plynofikace v Hradišti na P. Hasičská zbrojnice: Na bývalé skládce domovního odpadu Na Labišti byla započa


Změna kronikáře: Obyvatelé narození:

    5 1991 Rok 1991 se příliš výrazně ve společenském dění obci nezapsal, převládala jakási únava občanů po prvním roku od listopadové revoluce. Život se znovu vrátil do všedních kolejí. Obyvatelé narození: V tomto roce se v obci narodili tito noví malí občánkové: Žáček Jaroslav Brozany Teuner Adam Brozany Jelínek David Brozany Friede Lukáš Brozany Vosáhlo David Brozany Přistěhovali: V roce 1991 se do Brozan přistěhovali tito občané: Dne: Jelínek Josef do Brozany 1 z D. Ředic Krupková Květa st. Brozany 119 z Pardubic Krupková Květa ml. do Brozany 119 z Pardubic Krupková Michaela do Brozany 119 z Pardubic Zemřeli: Dne Zeman František 82 let, Brozany 20 Důchodce, dříve rolník, i ve svém vysokém věku se obětavě staral o čistotu obce Kolman Josef 45 let, Brozany 95 Agronom Zemědělského družstva Pod Kunětickou horou ve Starém Hradišti Teplá Božena 67 let, Brozany 19 Důchodkyně, dříve členka ZD Rykrová Růžena 87 let, Brozany 53 Důchodkyně Pleskot Antonín 69 let, Brozany 48 Důchodce, dříve dělník


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00