Jak na věc


genetický rozbor metabolický typ

Geneticky manipulované rostliny, ne děkuji!

    Neužitečné informace Rakovinu vyvolává chronický stres, který je důsledkem nekontrolovaného toku často negativních informací. Je důležité využívat pouze informace, které skutečně potřebujete. Varování bylo poprvé […]
    Proces vkládání cizích genů může poškodit strukturu a funkci DNK hostitele, zapínat nebo vyřadit geny, vytvořit dosud nikdy nepozorované genové sekvence a destabilizovat celý genom.
     Vložení cizích genů, a jejich nové proteiny, to vše může vyvolat komplexní nepředvídatelné a dosud málo pochopené interakce. Stejně tak může vniknutí dvou nebo více cizích genů do stejné rostliny vyvolat interakce, které nebyly předem promyšlené.


Napište komentář Zrušit odpověď na komentář

    FDA v roce 1992 uvedla: „V současné době si FDA není vědoma existence libovolné účinné metody, kterou by bylo možné předem určit nebo zhodnotit potenciální alergetické schopnosti nového proteinu v potravě, a proto k této záležitosti očekáváme komentáře.“ Dr. Carl Johnson z FDA napsal: „Máme se snad ptát producentů těchto potravin, jestli jídlo z jeho úrody není alergen? Tento úkol se jeví jako neproveditelný.“ Podle mikrobiologa FDA Dr. Louise Pribyla jsou zatím „jediným definitivním testem na alergie lidští spotřebitelé, což je eticky na pováženou.“ Podle článku ve Washington Post v roce 1999: „… neexistuje žádný obecně přijatelný způsob jak předpovídat alergetický potenciál nových potravin. FDA je nyní za svým slibem vyvinout potřebné směrnice už pět let pozadu.“ A tak je tomu dodnes…
    Experti z Vládního poradního výboru ve věci nových potravin a jejich zpracování uveřejnili výstrahu ve věci GM rostlin obsahujících gen odolnosti vůči antibiotikům pěstovaných v USA a částech Evropy. Obávají se, že pokud dělníci během zpracování těchto plodin vdechují jejich prach, mohla by se rezistence přenést do baktérií v jejich hrdle. Přitom přibližně jeden z pěti lidí je nosičem baktérie zápalu mozkoých blan, třebaže sám touto chorobou není nijak ovlivněn. Člen zmíněné komise, mikrobiolog Dr. John Heritage, napsal americkým úřadům dopis, v němž vyjádřil své znepokojení. „Dělá mi to ohromnou starost,“ říká, „ačkoli riziko je malé, důsledky neléčitelné život ohrožující infekční choroby rozšiřující se v populaci by byly nesmírné.“ /Daily Mail (UK)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00