Jak na věc


farnosti české budějovice

» Srdečně Vás zveme na roráty v bazilice | 08.12.2018

    V rubrice Bohoslužby najdete pořad bohoslužeb ve farnostech na Lipně, kde se slouží pravidelné nedělní mše svaté (tj. v Horní Plané, ve Frymburku, ve Světlíku a v Černé v Pošumaví).
    Rozvrh viz viz p… >> více Farní puzzle Po mši v sakristii a během Noci kostelů si můžete zakoupit farní puzzle. Cena je 100 Kč a více :-) Výtěžek bude určen na opravy kostela.
    V rubrice Fotoalbum budou postupně přidávány fotografie z různých farních akcí. Také zde najdete např. fotografii bl. Karla z Domu Rakouského a jiné zajímavé fotografie.
    Stával pravděpodobně zhruba na místě dnešního kostela, „vedle farské stodoly“, jak říká kronika . Nevíme však o něm prakticky nic, jen to, že roku 1704 vyhořel.  Oheň byl založen ve stodole, která s kostelem sousedila, snad to byla pomsta zdejšímu faráři. Kníže Jan Adam z Lichtenštejna se zavázal posvátným slibem, že postaví nový kostel.Tento kostel, zasvěcený rovněž Nanebevzetí Panny Marie, byl vystavěn s přestávkami v letech 1704-24 v barokním slohu. Dne 15.8.1724 byl slavnostně požehnán a 30. června 1929 posvěcen brněnským biskupem Dr. Josefem Kupkou.


» Slavnost světla ke cti Svaté Lucie | 13.12.2018

    Založení  pozořické farnosti a její staré hranice nejsou známy. Obce, které patřily do farnosti, spadaly pod několik panství, ve 14.-16. století se majitelé často střídali (šlechta s církví) a od roku1628 patřily pod panství slavkovských Kouniců. Od r.oku1637 patřily několik století Lichtenštejnům – půda až do parcelace po I. světové válce a lesní panství až do roku 1945, kdy jim byly lesy znárodněny. 
    Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva v can. 636 doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti.
    Děkanát je tvořen několika farnostmi, v jejichž čele stojí farář. Děkan tyto farnosti vizituje - zjišťuje jménem místního biskupa stav pastorační, administrativní a ekonomický jednotlivých farností. Najdete zde informace o zlínském děkanátu, seznam farností a kontakty na faráře.
    Římskokatolická farnost Tatenice s kostelem sv. Jana Křtitele se rozkládá ve východní části Pardubického kraje. Podle církevního rozdělení však patří do Olomoucké arcidiecéze, děkanátu Zábřeh na Moravě. Kromě obce Tatenice spadají pod správu ŘKÚ Tatenice také obce Krasíkov a Koruna.
    Milovaní bratři a sestry, přátelé Boží! Připravil jsem pro vás jednoduché a přitom přehledné stránky. Mým přáním je, abyste zde našli potřebné a užitečné informace. Tyto stránky jsou samozřejmě pravidelně aktualizovány.


Vedení farnosti | Farnost sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně

    Život farnosti vyžaduje činné zapojení jejich členů. Smyslem pastorační rady je spolupráce s farářem, aby farnost se stala živým společenstvím věřících. Má spoluzodpovědnost za šíření víry a spásy. Na této stránce naleznete seznam členů pastorační rady, jejich odpovědnosti ve farnosti a kontakt na ně. Dále zde najdete zápisy z jednotlivých porad.
    Aplikace může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. K doplnění adventních biblických rozjímání byly letos použity my&sc… >> více Vánoce v kostele V příloze naleznete program Vánoc 2018 v našem kostele.
    Pokud byste se rozhodli finančně podpořit úsilí o obnovu naší farnosti, budu Vám velice vděčný. Všechny aktivity farnosti jsou hrazeny s dobrovolných příspěvků lidí. Příslušnou částku můžete zaslat na účet farnosti. Název účtu:
    Pozořickou farnost dnes tvoří 6 obcí – Pozořice, Viničné Šumice, Kovalovice, Sivice, Hostěnice a Holubice. Podle údajů ze sčítání lidu v roce 2001 měla farnost 5473 obyvatel, z toho 2995 katolíků (54,72%).Ve farnosti se nachází dva kostely – farní v Pozořicích z roku 1704–1724 a filiální v Holubicích z roku 1929.


» Jazyku lásky rozumějí všichni | 26.06.2018

    Nevíte, kdy můžete přijít ke svaté zpovědi? Jak zařídit křest, svatbu nebo pohřeb? Jak postupovat v nejrůznějších životních situacích? Kolik jste „dlužní“ za mši svatou, křest, svatbu či pohřeb? Na tyto a mnohé jiné otázky najdete odpovědi v rubrice Užitečné informace.
    U státní silnice Brno-Olomouc se v lokalitě Stará pošta nachází malá kaplička postavená v období napoleonských válek. Kromě těchto kapliček v obcích se na katastru farnosti nachází téměř 60 křížů různého stáří (od roku 1742 do roku 2001).
    Z minulých dob jsme zdědili po našich předcích obrovské bohatství v podobě víry, křesťanských tradic a mnohých památek, které nás dodnes oslovují svou krásou. Ne všechno jsme uchovali v dobrém stavu. Pokud by někdo chtěl obnovit své kontakty s duchovním dědictvím církve – jsem Vám plně k dispozici.
    Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10)
    Předchůdcem nynějšího kostela byl dřevěný gotický kostel. Byl také zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a měl tři vedlejší oltáře: sv. Ondřeje, Neposkvrněné Panny Marie a sv. Kateřiny.


» Pět let papeže milosrdenství | 13.03.2018

    Kněží jsou základním pilířem naší farnosti. Zde můžete nalézt aktuální seznam kněží, kteří slouží v naší farnosti – jejich fotografie, jména a kontakt na ně.
    II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. I za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici, tak řeholníci a kněží.
    V tomto článku najdete přehled mší sv. za všechny věrné zemřelé s dušičkovou pobožností v našich farnostech a pravidla získání odpustků přivlastnitelných duším v očistci.
    Za všechny farníky a přátele farnosti jsou pravidelně ve skalenským kostele slouženy mše sv. Mnohokrát děkuji za všechny projevy přízně a podporu naší činnosti!
    Každý týden si v našich farních kostelech můžete zdarma vzít Zpravodaj farností, kde najdete pořad bohoslužeb v našich farnostech na příslušný týden, duchovní slovo a celou řadu dalších informací.


» Advent a Vánoce v naší farnosti | 02.12.2018

    Historie obce sahá až do 11. století, kdy jistý vladyka ze Žipotína věnoval obec klášteru Hradiště u Olomouce. Z tohoto období se však mnoho neví, spolehlivější informace máme od 13. století, kdy královský komoří Boreš z Rýzmburku věnoval půl obce klášteru Koruna Panny Marie (Mariakron u Krasíkova) a půl obce připadlo hoštejnskému panství. Více info naleznete na stránce Historie.
    Ekonomická rada farnosti je pomocným a poradním orgánem faráře, který pomáhá ve správě majetku farnosti. Najdete zde složení této rady a jejich činnost.
    Farnost Pozořice leží ve východní části okresu Brno-venkov a patří do děkanství modřického. Pod farní správu v Pozořicích přísluší tyto obce: Pozořice, Sivice, Kovalovice, Viničné Šumice, Hostěnice a Holubice. Obec Holubice má od roku 1929 vlastní kostel a hřbitov.
    Částku můžete zaslat jednorázově nebo zřídit trvalý příkaz k úhradě. Pokud by to byla každoměsíčně částka 50, 100, 200Kč, … bude to pro farnost velká pomoc. Na vyžádaní koncem roku bude Vám zaslané potvrzení o přijetí daru, které lze připojit k daňovému přiznání!
    Od topné sezóny 2016-2017 je v… >> více Rozvrh náboženství 2018-2019 Vyučování náboženství začíná 17. 9. 2018.


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST U KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE

    Pomáhá navrhovat a řešit opravy a různé rekonstrukce v naší farnosti. Stará se o to, aby se každý v našem kostele nebo na faře cítíl dobře a příjemně. To vše dohromady, ať nás vede blíže k Bohu a slouží k jeho větší oslavě.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00