Jak na věc


epo daňový portál finanční správy

Služby daňového portálu

    Silikonové náramky EPO s jedinečnou hologramovou technologií Vám umožní zlepšit rovnováhu, sílu, pružnost, ohebnost a zkrátit čas nutný k regeneraci celého organismu. Pomocí energie v hologramech, která se v kontaktu s biolektromagnetickým polem člověka snaží srovnat energii v těle na frekvenci 7,8 Hz, bude Vaše tělo pracovat na nejlepší možný výkon.
    Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh - za zdaňovací období a části zdaňovacích období od roku 2010 včetně a vyšších (EPO2)


Daň z příjmů fyzických osob

    Při této frekvenci, která je pro organismus nejpřirozenější, dochází k ideálnímu proudění energetickými kanály (meridiány) a tím ovlivňuje i regeneraci po náročných fyzických výkonech, zlepšuje spánek a u mnoha lidí bylo zaznamenáno velké zdravotní zlepšení,zejména u bolestí hlavy či zad. Energie z hologramů ve spojení s elektromagnetickým polem člověka, vytváří ochranu proti nežádoucím frekvencím, které jsou v dnešní moderní době všude kolem nás (TV, mobil, microwave, wi-fi a další). I když byly náramky EPO původně určeny hlavně pro sportovce, jejich funkci ocení každý,od dětí až po seniory. Funkčnost náramků si můžete vyzkoušet sami pomocí jednoduchých testů stability, síly a pružnosti. Holografickou technologii v silikonových náramcích v současné době využívá většina špičkových sportovců z celého světa. Piloti F1, hráči NBA, fotbalisté, tenisté, snowboardisté, lyžaři, atleti a další....Účinky náramku se projeví téměř okamžitě. Po navléknutí můžeme ihned pozorovat některé z účinků, k
    Daň z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) - od roku 2016 včetně (EPO2)
    ŽÁDOST podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech (EPO2)
    Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně - za zdaňovací období a části zdaňovacích období od roku 2010 včetně a vyšších (EPO2)


Daň z přidané hodnoty

    Žádost o přidělení přístupu do Aplikace pro vracení daně z přidané hodnoty plátcům v jiných členských státech (EPO2)
    Příloha k přihlášce k registraci - Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR (EPO2)
    ŽÁDOST podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (EPO2)
    Daň z příjmů právnických osob - za zdaňovací období roků 2015, 2016, 2017, 2018 a pro části zdaňovacího období roku 2019 (EPO2)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00