Jak na věc


emil zola jeho tvorba

Vyhrajte temná tajemství rodiny Didi Stormové

    Toto dílo je kritikou především na alkohol, který ze zdravých, mladých a pracovitých lidí dokáže udělat ztrhané, ošklivé starce a stařeny, kteří trpí různými nemocemi. Spousta z nich končí smrtí, kterou v 19. století skončilo svůj zkažený život většina lidí, trpících alkoholismem.
    Epika je založena na dějovosti a vyprávění nějakého příběhu Zpravidla se člení podle rozsahu na velkou (epos, kronika, román), střední (esej, mýtus, legenda) a malou (bajka, příběh).
    Gervaisa pracuje jako pradlena u paní Fauconnierové, ale stále častěji přemýšlí o svém snu, mít vlastní prádelnu. Seznamuje se s klempířem Coupeauem, který se do ní zamiluje a navrhne jí sňatek, na nějž, po dlouhém váhání a rozmlouvání, přistoupí. Jediným problémem byli Coupeauovi příbuzní, kteří neměli Gervaisu moc v oblibě, i přesto se však svatba bude konat a zanedlouho poté se jim narodí se dcera Nana.
    Postavy v Zabijákovi jsou z nejnižší společenské vrstvy – patří mezi „lidskou spodinu“. Jsou něčím zvláštní a kvůli tomu jsou vyřazeni ze společnosti – Gervaisa se svojí nemocnou nohou, či Coupeauem se svým alkoholismem. Zola kritizoval tehdejší společnost a chtěl upozornit veřejnost na špatné životní podmínky pracujících a na stále se více rozšiřující alkoholismus,


Novinka letošního roku – aukce již od koruny!

    Gervaisu už nechce nikdo nikde zaměstnat, a tak je tak zoufalá, že se chodí pro jídlo dokonce prodávat na ulici. Coupeau se dostává do blázince a nakonec v něm umírá, trpící jako zvíře, které z něj udělal alkohol. Gervaisa je vystěhovaná z jejich chudého bytu do tmavého kumbálku po bezdomovci Bru, kde je na konec nalezena mrtvá.
    Román začal vycházet v roce 1876 na pokračování v pařížských novinách. Kvůli naturalistickým popisům ale začali čtenáři hromadně odhlašovat předplatné, a tak bylo dílo staženo. I přes hrozby však nakonec vyšlo a Zola se díky němu stal velmi čteným spisovatelem.
    Coupeau, který se při pádu ošklivě zraní je už zcela uzdraven, avšak mezitím zleniví a do práce se mu po vyléčení už nechce a nechává se živit Gervaisou.
    O tomto svém románu chtěl autor dokázat, že sociální podmínky, v nichž hlavní hrdinové románu žijí, určují styl jejich života a zejména pak potomků. Emil Zolla poukazuje na úpadek a zvrhlé mravy opilých lidí. Popisuje především dělníky a spodní vrstvy francouzské společnosti, kteří alkoholem zapomínají na svou bídu, chudobu, ubohé životní podmínky  a těžkou dřinu. Varuje, ale především upozorňuje na prostředí, ve kterém se jedinec těžko brání úpadku a životnímu rozkladu. Chudým lidem často nezbývalo právě nic jiného než zapomnění v alkoholu.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Toto dílo je naturalistickým románem, protože jsou zde zachyceny všechny slabé stránky hlavních postav, což je, jak je uvedeno výše, hlavním znakem naturalistického románu. V tomto díle podléhá alkoholu jak hlavní hrdinka Nana, tak i její muž Coupeau. Oba hrdinové nakonec umírají právě kvůli alkoholu a depresím, které prožívá.
    Příběh vypráví o mladé dívce Gervaise, která se přistěhuje do Paříže se svým milencem Lantierem, s nímž má dva malé chlapce – Klaudia a Štěpána. Mohou si to dovolit, protože Lantier zdědil po své matce peníze a myslí si, že se jim ve městě povede lépe. Peníze však všude rozhazují, proto se tedy musí přestěhovat do horšího hotelu. Jsou skoro bez peněz, proto musí začít rozprodávat své věci a v tu dobu dochází k čím dál častějším hádkám mezi Gervaisou a Lantierem, které vyústí až v Lantierův útěk s jinou ženou.
    Toto dílo tedy popisuje zhoubný vliv alkoholu na osudy chudých a duchovně prázdných lidí. V románu jsou detailní popisy alkoholismu, který je tím zabijákem, který dal románu jméno.
    Émile Zola se narodil roku 1840. Byl to francouzský spisovatel a představitel naturalismu. Narodil se v rodině italského inženýra, který byl kdysi důstojníkem Napoleonovy armády. Když mu náhle zemřel otec, na Zolovo vzdělání nezbylo mnoho peněz.


Udělejte si pořádek sami v sobě

    Po neúspěšném studiu odešel pracovat do nakladatelství Hachette, kde okolo sebe soustředil skupinu mladých romanopisců – tzv. medanská skupina. Svými pokrokovými názory měl velkou zásluhu na liberalizaci politického života ve Francii.  Zemřel údajně roku 1902 nešťastnou náhodou na otravu oxidem uhelnatým poté, co se mu ucpal komín u kamen.
    přesto si Gervaisa pučí peníze u svého přítele Goujeta, který ji bezmezně miluje a prádelnu si koupí. Touto koupí se začínají postupem času shromaždovat menší či větší dluhy.
    (1840–1902) je často označován za tvůrce a nejvýznamnějšího teoretika naturalismu. V mládí byl fascinován díly Victora Huga, ale jeho pozdější tvorbu nejvíce ovlivnila náhlá otcova smrt a výrazné zhoršení materiálních podmínek celé rodiny. Pozornost literárního světa vzbudil román Teresa Raquinová vydaný v roce 1867, ale světovou slávu mu přinesla až dvacetidílná sága o rodu Rougon-Macquartů, do níž patří i román Zabiják. Autor se angažoval i politicky a to mu mohlo být osudné. Ačkoliv oficiálně zemřel na otravu oxidem uhličitým, do dnešních dnů jeho smrt vzbuzuje mnoho pochybností.


Buďte zdraví a štíhlí s těmito recepty!

    toto dílo je formou prozaické epiky – román àzachycuje různá společenská prostředí a osudy mnoha postav v dlouhém úseku jejich života. Hlavní dějová linie se dále větví a rozvíjí se vedlejší motivy epizodní. Romány rozdělujeme: detektivní, výchovné, psychologické, válečné, historické…
    Po dlouhém rozmýšlení si za společně našetřené peníze chce Gervaisa založit vlastní prádelnu a její nový manžel Coupeau ji v tom podporuje. Když je vše dohodnuto a prádelna se má kupovat, tak Coupeau padá ze střechy a těžce se zraní. Všechny úspory jdou na jeho léčení, i
    Zabiják, Zabiják (2), Zabiják (3), Zabiják (4), Zabiják (5), Zabiják (6), Zabiják (7), Zabiják (8), Zabiják (9), Zabiják (10), Zabiják (11), Zabiják (12), Zabiják (13), Zabiják (14), Zabiják (15), Zabiják (16), Zabiják (17), Zabiják (18)
    Lantier byl prvním milencem hrdinky, se kterým má dva syny (Klaudia a Štěpána). Je to typ člověka, který umí až moc dobře vystupovat a působit na okolí. Je to vypočítavý muž,  sukničkař, který vše děla pouze ve svůj vlastni prospěch, a využívá ostatní. Dokáže vycítit, kde jsou peníze a možnost, jak se zdarma a chutně najíst a mizí ve chvíli, kdy ucítí krach.


Literární cena Vladimíra Vokolka 2018

    Nana utíká z domu, protože již nemůže vystát rodinnou situaci a stává se z ní prostitutka. Párkrát se domu vrátí, ale když zjistí, že doma je to ještě horší, než bývalo, odejde navždy.
    Copeau byl zpočátku knihy slušný, poctivý a hodný člověk, který miluje Gervaisu, jenž se o něj pěkně stará. Byl to poctivě pracující muž, který vydělával dostatek penězi na dobré živobytí. Po úrazu, kdy se zřítí ze střechy, pozná, jaké je to nepracovat a začne se mu to líbit. Zleniví a do práce se mu již nechce. Dříve zatvrzelý abstinent se tak brzy stane alkoholikem. Od Gervaisy si bere její vydělané peníze a začíná postupně propíjet prádelnu. Před smrtí ho alkohol dožene k bláznovství a do naprosté chudoby.


ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    Mezitím se vrací Gervaisin bývalý muž Lantier do jejich života a získává si přízeň Coupeaua a nakonec se k nim nastěhuje, svádí Gervaisu a Coupeaua učí pít. Neplatí jim nájem a velmi často vysedává v restauracích za Gervaisiny peníze a postupně je dostává na mizinu. Coupeau se začíná ve své alkoholové závislosti propadat stále níž, někdy se domů nevrátí celé dny, když jde pracovat, tak celou výplatu hned propije stejně tak jako Gervaisa, která začíná vymetat putyky se svým manželem. Klempíř byl již dokonce několikrát odvezen do sanatoria, kde mu doktoři říkají, že pokud nepřestane pít tak zemře. Z toho si však nic nedělá a pije dál. Nakonec se musejí nastěhovat do malého a chudého bytu a Lantier zůstává v krámu, který od nich koupila Gervsisina kamarádka Virginie.
    Naturalismus vychází z kritického realismu, záměrné zkoumá život tzv. čtvrtého stavu (otřesné životní podmínky – bída, nemoci ..). Tento směr kritizuje lhostejnost – zvláště měšťanstva k osudům nemajetných vrstev. Zachycuje realitu, která poukazuje na tehdejší zkaženou společnost. Hlavní hrdinové často umírají strašnou smrtí, což působí velice depresivně (v díle umírá hlavní hrdinka Gervaisa jako bezdomovec a alkoholička a to především kvůli špatným životním podmínkám a hladu). Postavy jsou většinou velice rozpolcené a psychicky nevyrovnané. Jsou to často kriminálníci, prostitutky, alkoholici, žebráci, nebo drogově závislí.
    Francouzské filmové drama podle románu Emila Zoly Zabiják. Odehrává se v Paříži v letech 1852 až 1860. Jeho hrdinkou je mladá pradlena Gervaisa. Právě ji opustil milenec Lantier, otec jejich dvou nemanželských dětí. Gervaisa usilovně pracuje, aby si jednou mohla zařídit vlastní prádelnu. Po čase se provdá za pokryvače Coupeaua. Tímto sňatkem nabývá její život [...]


Doručení knih do Vánoc aneb poslední letošní aukce

    Gervaisa je hlavní hrdinka knihy. Původně to byla mladá, krásná a ohleduplná pradlena, zpočátku velmi pracovitá, starostlivá matka a milující žena. Vypracuje se na podnikatelku (prádelna) a má dobrou pověst i několik dělnic. Přestože se silně snažila ovlivnit svůj život, vliv okolí (především úraz jejího manžela) u ní způsobí velký pád. Postupně se stává línou, rozhazovačnou alkoholičkou, která si libuje ve vlastním úpadku, a která umírá v bídě jako chudák až na úplném okraji společnosti.
    Celkovým tématem Zabijáka bylo upozornění na tvrdé podmínky dělnické třídy ve Francii v tehdejší době, bez jakéhokoli citu. Je zde zcela vykreslen typ dělníka, který svou celou výplatu propije v nejbližší putyce a na ženu a děti zbývá pouze tolik, že mají co jíst a někdy ani to ne. Alkohol je zde vylíčen jako skutečná zhouba lidstva.
    Nakladatelství Omega se zabývá především vydáváním klasické české a světové literatury. Cílem je vyjít vstříc především těm čtenářům, kteří marně shání svého oblíbeného spisovatele. Knihy jsou určeny i studentům, kteří klasickou četbu potřebují ke svému studiu. Jejich finančním možnostem je přizpůsobena i cenová politika nakladatelství. Nakladatelství Omega spolupracuje s renomovanými autory, překladateli, výtvarníky a mnoha externisty různého zaměření.


Vášnivé příběhy středověkých anglických královen

    V dialozích se ale vyskytují často také hovorové výrazy, lidová nářečí, slank, argot a nespisovný a hrubý jazyk, který charakterizuje postavy a prostředí. Objevují se zde slova z francouzštiny (např. boulevard) a francouzské názvyDílo je napsáno jednoduše; tak, jak mluvili prostí lidé.
    Émile Zola psal především romány. Román Zabiják se řadil do cyklu 20 románů Rougon-Macquartové, které jsou dnes nejznámější z jeho tvorby. Mimo jiné byl ale Zola také autorem dvou povídek a sborníků kritických statí o divadle a literatuře.
    Děsivá pomsta Tutanchamona, mýtus nebo skutečnost? Náhlá úmrtí objevitelů nesvědčí o ničem dobrém. Nepřispělo k tomu ani varování, které bylo nalezeno u vstupu do jeho hrobky: "Smrt svými křídly zahalí každého, kdo se odváží narušit faraonův spánek." Planá hrozba, varování vykradačům, či pravda pravdoucí?...
    Román z r. 1878, patřící do série Rougon-Macquart, je historií milostného citu, který sdílí mladá vdova spolu s ženatým lékařem, ošetřujícím její dcerku. Nepatří k autorovým typickým dílům, neboť jím prosvítá romantická lyrika v líčení pocitového pole hrdinů, s nímž je úzce spjato i impresívní zachycení Paříže. V četných rezonancích je evokována také psychologie dítěte, které s vysokou senzitivností čelí matčinu mileneckému vztahu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00