Jak na věc


dvě ženy diana beate hellmann

Diskuze o budoucnosti 3D modelu Prahy

    Dvě Prahy tak umožňují porovnávat podobu jednoho území ve dvou časových obdobích zachycené na ortofotomapách. Dnešní stav Prahy můžete porovnat s obdobími před 80ti, 60ti, 40ti a 20ti lety na podkladě historických leteckých snímků od roku 1938 do současnosti.
    Aplikace nabízí velmi oblíbené nahlížení do historie města. Letecké snímky i historické plány ilustrují přehledně vývoj městského prostředí, umožnují nacházení míst, která prošla dramatičtějšími změnami i ta, která v téměř nezměněné struktuře zažíváme v podobě, jak je znaly i naše babičky. Lidé tedy mají možnost porovnat, jak vypadaly tradiční průmyslové čtvrti (Smíchov, Vysočany), území, na kterých dnes leží rozsáhlá pražská sídliště (např. Jižní město, Bohnice) nebo mozaika polí na okrajích dnešního města.
    Použité ortofotomapy vznikly zpracováním leteckých snímků pro účely hl. m. Prahy. Letecké snímky z 30.-80.let let pochází z VGHMÚř Dobruška, novodobé letecké snímkování si pořizuje přímo hl. m. Praha. 
    Nádavkem je možné zobrazit také nově zobrazit podrobné mapy Prahy. Z nichž ta nejstarší pochází z roku 1842 a je vytvořena na základě úpravy map tzv. povinných císařských otisků Stabilního katastru ze 40. let 19. století, které jsou uloženy v archivu ČUZK.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
cache: 0024:00:00