Jak na věc


doručování výpovědi zaměstnavateli

Doručování květin a dárků po Hradci Králové o okolí:

    Poskytované poštovní služby - jde se o službu, kterou je možné přepravit zásilky malé hodnoty s obsahem reklamy - adresný direct mail, katalogy, brožury, noviny, časopisy, pozvánky na firemní či jiné akce, prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního charakteru. Příjem ani doručení provozovatel nestvrzuje a za obsah zásilky nenese žádnou odpovědnost.
    Validace adres:• validnost adresy je základním předpokladem správného adresného doručení.• na základě provedení validace adres vymažeme chybné adresy a vy tak ušetříte na tisku, doručování i poštovném.• výsledek validace je možno jedním kliknutím naimportovat do interního programu CEDI pro další zpracování adresné zakázky.• Validace je porovnání adresných bodů s adresnými body evidovanými na statistickém úřadu.


Regionální zastoupení pro doručování zásliek:

    Objednatel, který je spotřebitelem (tedy je fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má právo na mimosoudní řešení sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou podle zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí být podán do jednoho roku ode dne, kdy objednatel, který je spotřebitelem, uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u distributora poprvé. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Český telekomunikační úřad. Internetové stránky tohoto subjektu jsou www.ctu.cz.
    Doručování zásilek:• doručovací síť: k dipozici máme 3577 doručovatelů.• doručování zásilek zajišťujeme na 90 % území České republiky.• doručování zajišťujeme na základě daných pravidel pro provádění adresného doručovánísedm dní v týdnu v době od 08:00 do 20:00 hodin.
    Společnost Česká distribuční se mimo jiné zabývá také doručováním osobních i reklamních zásilek (direct mail, katalogy,knihy,atd.) pro jednotlivé adresáty. Kompletně se postaráme o Vaše directmarketingové kampaně.


Doručování květin po České republice, mimo HK a okolí:

    Nezodpovídáme za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně zákazníka, např. udání nesprávné adresy, zamítnutá platební karta, přestěhování, dovolená či služební cesta příjemce. Produkty vyobrazené v on-line katalogu se mohou lišit od skutečně dodaných květin a dárků. Nahrazení je nutné, aby bylo možno zboží doručit v dohodnuté době. Vyhrazujeme si právo nahradit zboží uvedené v katalogu zbožím podobného vzhledu, stejného druhu a stejné nebo vyšší kvality tak, aby bylo dosaženo bezvadného vzhledu a co nejvyšší podobnosti.
    Direct mail je jakoukoli propagační záležitostí zaslanou pomocí pošty nebo distribuční sítě přímo osobě, které chce prodejce produkt nabídnout. Formy direct mailu: dopis, pohlednice, katalog, ceník, objednávkový list, sdružený direct mail. Direct mail je součástí direct marketingu (přímého marketingu). U něj je nutné respektovat zákon o regulaci reklamy a zákon o ochraně osobních údajů.


Adresné doručování (doručování zásilek)Provádíme doručování těchto druhů zásilek:

    Příjemce při převzetí květin a dárků podepisuje dodací list, který obsahuje počet a druh květů, z kterých je kytice vázána. Podepsáním dodacího listu a přijetím květin nebo dárků souhlasí příjemce se vzhledem a také s množstvím, jedná-li se o řezané květiny. Je tedy nutné, aby si zákazník dodávku pečlivě zkontroloval. Na pozdější reklamace ohledně množství a druhu dodaného produktu nebude brán zřetel. Případné stížnosti musí být oznámeny do 3 dnů po dodání, buď telefonicky, faxem nebo osobně na prodejně, kde budou ihned vyřešeny. Garantujeme, že řezané květiny vydrží čerstvé nejméně 3 dny, za předpokladu, že bude o květy správně pečováno ze strany odběratele.
    Výsledná zpráva doručování zásilek:• ve výsledné zprávě nalenete informace o průběhu doručování.• seznam zásilek s odůvodněním jejich nedoručení v elektronické podobě formou databáze.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
11550
cache: 0024:00:00