Jak na věc


doručování výpovědi zaměstnavateli

Doručování květin a dárků po Hradci Králové o okolí:

    Poskytované poštovní služby - jde se o službu, kterou je možné přepravit zásilky malé hodnoty s obsahem reklamy - adresný direct mail, katalogy, brožury, noviny, časopisy, pozvánky na firemní či jiné akce, prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního charakteru. Příjem ani doručení provozovatel nestvrzuje a za obsah zásilky nenese žádnou odpovědnost.
    • 12 plnohodnotně vybavených distribučních míst, na čtyřech z nich přijímáme adresné zásilky – Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové.• 5 lettershopů (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Kolín).
    Pro co největší autentičnost květiny, dle vybrané fotografie a důvěru ve 100 % kvalitu doporučujeme objednávat květiny a dárky s několikadenním předstihem, aby bylo možno případně doobjednat květy, které by nemusely být momentálně skladem.


Regionální zastoupení pro doručování zásliek:

    Objednatel, který je spotřebitelem (tedy je fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má právo na mimosoudní řešení sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou podle zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí být podán do jednoho roku ode dne, kdy objednatel, který je spotřebitelem, uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u distributora poprvé. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Český telekomunikační úřad. Internetové stránky tohoto subjektu jsou www.ctu.cz.
    Nezodpovídáme za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně zákazníka, např. udání nesprávné adresy, zamítnutá platební karta, přestěhování, dovolená či služební cesta příjemce. Produkty vyobrazené v on-line katalogu se mohou lišit od skutečně dodaných květin a dárků. Nahrazení je nutné, aby bylo možno zboží doručit v dohodnuté době. Vyhrazujeme si právo nahradit zboží uvedené v katalogu zbožím podobného vzhledu, stejného druhu a stejné nebo vyšší kvality tak, aby bylo dosaženo bezvadného vzhledu a co nejvyšší podobnosti.
    Validace adres:• validnost adresy je základním předpokladem správného adresného doručení.• na základě provedení validace adres vymažeme chybné adresy a vy tak ušetříte na tisku, doručování i poštovném.• výsledek validace je možno jedním kliknutím naimportovat do interního programu CEDI pro další zpracování adresné zakázky.• Validace je porovnání adresných bodů s adresnými body evidovanými na statistickém úřadu.


Adresné doručování (doručování zásilek)Provádíme doručování těchto druhů zásilek:

    Doručování květin zajišťujeme každý den, včetně sobot, nedělí a svátků. Standardně v pracovních dnech od 8,00 - 18,00 hod. Je možno doručit květinu i expres do 1 hodiny po objednání bez příplatku, případně okamžitě, ale v závislosti na počtu a časovém rozvrhu objednávek od předchozích zákazníků, což bychom Vám však okamžitě sdělili. Doručování květin o sobotách, nedělích a svátcích zajišťujeme od 8,00 - 16,00 hod. Mimo tyto časy zajišťujeme i doručování květin v ranních i nočních hodinách po vzájemné předchozí dohodě s objednavatelem. Nemáme žádné cenové příplatky za doručování mimo stanovenou dobu, ani o sobotách, nedělích, ani o svátcích.Ceník doručování květin po HK o okolí: • cena kytice do 250,- Kč........doručení 100,- Kč • cena kytice od 250 - 500,- Kč........doručení 50,- Kč • cena kytice nad 500,- Kč........doručení zdarma Tyto částky se automaticky vygenerují u případné on-line objednávky v internetovém formuláři. Seznam míst - okolí Hradce Králové, pro které platí tento doru


Doručování květin po České republice, mimo HK a okolí:

    V případě, že příjemce květin není v určené době dodání zásilky na udané adrese, přenechá náš asistent květiny na bezpečném místě například u sousedů, na vrátnici, recepci, v info centru a podobně. Jestli ani takováto místa nejsou k dispozici, případně když si zákazník přál předání květin pouze této určené osobě, tak zanechá náš asistent na místě v poštovní schránce informační lístek s vysvětlením a kontakty na naší firmu, případně zanechá vzkaz v hlasové schránce telefonu příjemce. Objednavatele zásilky samozřejmě vždy o této situaci neprodleně informujeme telefonicky nebo e-mailem.O další doručení se pak pokusíme následující den. Pokud se ani při druhém pokusu nepodaří zásilku doručit, tak se zásilka vrací a bude znehodnocena (platí pouze u květin, ne u dárků). Pokud si budete přát další pokus o doručení, bude nutno zásilku znovu objednat a zaplatit. Prosíme Vás proto, uvádějte při vyplňování údajů o příjemci co nejvíce informací: v jakém patře bydlí, vyplňte raději mobilní i pevnou
    Direct mail je jakoukoli propagační záležitostí zaslanou pomocí pošty nebo distribuční sítě přímo osobě, které chce prodejce produkt nabídnout. Formy direct mailu: dopis, pohlednice, katalog, ceník, objednávkový list, sdružený direct mail. Direct mail je součástí direct marketingu (přímého marketingu). U něj je nutné respektovat zákon o regulaci reklamy a zákon o ochraně osobních údajů.
    Osobní psaní – jedná se o sdělení vyhrazené pouze pro jednoho konkrétního adresáta (zákazníka), jehož údaje jsou ve sdělení obsaženy.Reklamní psaní – jedná se o adresný direct mail, katalogy, noviny,časopisy, pozvánky na firemní či jiné akce, knihy, brožury, prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního (direct mail) charakteru.
    Výsledná zpráva doručování zásilek:• ve výsledné zprávě nalenete informace o průběhu doručování.• seznam zásilek s odůvodněním jejich nedoručení v elektronické podobě formou databáze.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
13407
cache: 0024:00:00