Jak na věc


datum výplaty nemocenských dávek 2019

Kompletní průvodce čínským horoskopem

    Datum uskutečnění zdanitelného plnění u dodání zboží je den, kdy dojde k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník, případně v okamžicích vymezených v § 21 odst. 1 písm. b) a c) zákona o DPH. .
    Při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty jen tehdy, je-li zdanitelné plnění k tomu dni známo dostatečně určitě.
    Datum uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služby nastane dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
7388
cache: 0024:00:00