Jak na věc


díra v srdci

Klasifikace černých děr z hlediska hmotnosti

    Pokud spojíme kvantovou teorii a černé díry, zjistíme, že nejsou zcela inertními objekty, které pouze nasávají a nic z nich nevychází. Ve skutečnosti vyzařují. Vyzařující černé díry se nazývají miniaturní černé díry a jsou mnohonásobně menší než jejich supermasivní příbuzné. Uznávaný fyzik Steven Hawking předpokládá, že pokud miniaturní černé díry existují, musejí vydávat záření, které bylo později nazváno Hawkingovo záření. Má se za to, že toto záření způsobí, že se černá díra vypaří a zmizí. Hawking podal matematický důkaz, že poté, co se miniaturní černá díra utvoří a zase vypaří, zůstane některá informace, která byla černou dírou pohlcena, ztracená a nevyzáří se zpět. Tato překvapivá předpověď rozpoutala spor mezi fyziky, protože zákony kvantové teorie tvrdí, že informace nemůže být nikdy zcela ztracena.
    Podobně jako červí díra existuje ještě další fenomén, který nebyl nikdy objeven a jehož existenci povolují zákony Einsteinovy obecné teorie relativity. Nazývá se bílá díra. Do černé díry je vše přitahováno a mizí v ní, podobně jako v kuchyňském odpadu. U bílé díry je tomu naopak. Z té zase hmota uniká a tryská, podobně jako z fontány. S bílou dírou se to má jako s jednorožcem, mýtickým tvorem, který nebyl nikdy spatřen. Bílá díra je velmi podobná černé díře, až na to, že vše probíhá opačně. Místo aby hmota padala přes horizont události a nemohla uniknout, u bílé díry je vyvrhována. Je to tedy přesný opak, časově obrácená černá díra. Jak víme, černé díry ve vesmíru existují, a tak se zajímáme, jestli je tomu tak i s dírami bílými. Například, když byly objeveny kvasary, nejdříve se myslelo, že se jedná o bílé díry. Proč? Protože se zdálo, že produkují obrovské množství energie. Teď ale víme, že tomu tak není. Kvasary jsou ve skutečnosti poháněny černými dírami.


Vznik supermasivních černých děr

    Existence dalších vesmírů prozatím nebyla prokázána – stejně jako otázka, zda jsou vytvářeny bílými dírami. Vědcům se však podařilo zjistit, že některé typy bílých děr, přestože jsou teoreticky nevyvrácené, jsou velmi nestabilní. Nepřežily by po dlouhou dobu, zkolabovaly by a vytvořily černou díru. Možná že bílé díry hrály svou roli. Možná se vytvořily na krátký okamžik a pak se rozpadly. Ale i během této krátké chvíle, kdy vznikly, mohly ovlivnit budoucnost vesmíru. Nevíme, jestli tomu tak je, ale možné to je. Bílé díry jsou krásná představa, ale nemůžeme zatím tvrdit, že existují. Jsou to čistě teoretické objekty. Ale to černé díry také kdysi byly. Bílé díry buďto existovaly, nebo neexistovaly na počátku vesmíru. Jedna věc je však jistá: černé díry už nepaří do říše sci-fi. Jsou vědeckým faktem. Vědci se shodují, že tyto víry se rodí z agónie umírající obří hvězdy.
    Udržení červí díry otevřené vyžaduje novou substanci nazývanou exotická hmota nebo hmota s negativní energií – negativní hmotu. Měla by mít antigravitační vlastnosti. Pokud ji jednoho dne nalezneme, bude možná klíčová pro stabilizaci červí díry. Idea prostupné červí díry upoutala vědeckofantastické nadšence. Oživila rovněž zájem o studium červích děr mezi astrofyziky. Tato prostupná červí díra vyvolala senzaci. Jednoho dne možná bude možné postavit něco jako metro do jiné galaxie. Termín červí díry pochází z analogie s jablkem. Chcete se dostat z jedné části jablka do druhé. Kdybyste byli červ, mohli byste se prokousat jablkem a dostat se tam kratší cestou. Ale na rozdíl od červa v tomto jablku, my bychom měli vědět o nebezpečích číhajících na druhé straně. Druhý konec červí díry může ústit do velmi nebezpečné části vesmíru s různými exotickými jevy. Může se objevit i ve středu hvězdy.


Černá díra, její vznik a hmotnost

    Moderní věda odhaluje další a další tajemství černých děr. Stále však zůstává jedna otázka. Největší otázkou celé fyziky černých děr je, co se skrývá na druhé straně černé díry? Co se stane, když hodíme encyklopedii do černé díry? Ztratí se z ní veškeré informace? Nevíme to zcela jistě. Podle Einsteinovy obecné teorie relativity nemůže z černé díry nic uniknout. Ale u černých děr nepatrných velikostí zákony obecné relativity splývají se zákony kvantové mechaniky. Kvantová mechanika vládne nad světem objektů velmi malých rozměrů, jako jsou elektrony, neutrony a další subatomární částice. Pravidla obecné relativity jsou platná pro svět velkých objektů, u kterých je více patrná gravitační síla – patří sem planety, hvězdy a galaxie.
    Cestování červí dírou je opravdu diskutabilní. O červí díře toho musíte vědět hodně, aby vám neudělala něco nepěkného, například vás nezměnila v kouli plynu. Protože gravitační napětí, která drží červí díru, jsou celkem dost silná. Idea červí díry je něco, o čem bychom asi řekli, že to je nemožné. Ale bylo by absurdní tvrdit, že to nedokážeme nikdy. Vždyť i v jiných oblastech se zabýváme silami, motory a znalostmi, které jsou nyní mimo naše technické možnosti.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
www.000webhost.com
200
12378
cache: 0024:00:00